Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1 Leeswijzer

Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Overzicht coronamaatregelen

Hieronder een overzicht van de coronamaatregelen met daarin de corona­gerelateerde uitgaven vanuit de begroting van het Ministerie van LNV. Een uitgebreid overzicht is te vinden op Overheidsfinancien in coronatijd op Rijksfinancien.nl.

Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Naam maatregel

Kamerstuk

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

21

Vervroegd verbod pelsdierhouderij

Kamerstuk 35633, nr. 6

122,5

122,5

 

21

Tegemoetkoming vaste lasten

Kamerstuk 35420, nr. 217

20

20

 

21

Derde steun- en herstelpakket i.v.m. Corona - Dierentuinen

Kamerstuk 35420, nr. 105

39

39

 

21

Steunmaatregelen voor de tuinbouw en de fritesaardappelsector

Kamerstuk 35650-XIV, nr. 4

43

43

 

21

Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land – en tuinbouw

Kamerstuk 35420 (verzending eind mei 2021)

20

20

 
Licence