Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

1.000.000

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Project AiNed

2

‒ 4.400

Project QuantumDeltaNL

2

‒ 5.400

Project RegMed XB

2

‒ 2.300

Apparaatskosten NGF

11

‒ 4.327

Loonbijstelling

11

7.502

Prijsbijstelling

11

8.662

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

999.737

Toelichting

Voor drie toegekende NGF-projecten uit de pijler Research & development en Innovatie is een eerste tranche aan middelen overgeboekt naar de begroting van EZK. Dit betreft de volgende projecten:

AiNed

Aan het project AiNed is € 44 mln toegekend voor een start met de ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects)-labs, het AI-talentprogramma, de Europese kennisnetwerken en de Europese innovatieprogramma’s. Hiervan is de eerste € 4,4 mln overgeheveld naar de EZK-begroting.

QuantumDeltaNL

Het voorstel QuantumDeltaNL richt zich op het versterken van Nederlands quantum-ecosysteem, door te investeren in (1) quantumcomputing, (2) quantumnetwerken en (3) quantumsensing. Quantum is een ontwikkelende technologie, die een ‘game-changer’ kan zijn op het gebied van rekenkracht en daarmee voor nieuwe verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan zorgen. Door quantumtechnologie kunnen in de toekomst mogelijk veel veiligere netwerken en communicatie tot stand gebracht worden. Er is een bedrag van € 54 mln toegekend aan dit project voor de financiering van de eerste fase, waarvan € 5,4 mln is overgeboekt naar de begroting van uitvoerend departement EZK.

RegMed XB

Het voorstel RegMed XB investeert in de bouw van vier pilotfabrieken voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve gezondheidszorg. Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelf herstellend vermogen van ons lichaam. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gentherapie en (stam)celtherapie. Het doel van RegMed XB is enerzijds op lange termijn chronische ziekten te kunnen voorkomen of genezen, en anderzijds het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt. Voor de eerste fase van het project is € 23 mln toegekend, waarvan € 2,3 mln is overgeheveld naar de begroting van uitvoerend departement EZK.

Apparaatskosten NGF

Onder de apparaatskosten vallen de uitgaven van € 4,3 mln voor de kosten van de adviescommissie NGF, de ondersteuning van de adviescommissie, inhuur van externe expertise en de kosten voor het fondsbeheer.

Loonbijstelling

Dit betreft de looncompensatie over het gehele NGF-budget.

Prijsbijstelling

Dit betreft de prijscompensatie over het gehele NGF-budget.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021

Er is geen sprake van ontvangstenmutaties bij deze 1e suppletoire begroting 2021.

Licence