Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2021

 

13.804,4

13.804,4

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

14.388,4

14.388,4

    

Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)

 

‒ 6.957,7

‒ 6.957,7

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1. Saldo 2021

 

‒ 227,3

‒ 162,2

Hoofdwegennet

12

‒ 34,4

‒ 106,4

Spoorwegen

13

‒ 38,3

‒ 38,3

Regionaal Lokaal

14

‒ 0,4

 

Hoofdvaarwegennet

15

‒ 105,7

‒ 3,2

Megaprojecten

17

24,9

‒ 14,3

Overige utigaven en ontvangsten

18

‒ 2,0

 

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

20

‒ 71,5

 

2. Wateroverlast Limburg

 

13,4

13,4

Herstelwerkzaamheden hoogwater Limburg

12/13/15/19

13,4

13,4

3. COVID-meerkosten

 

16,4

16,4

COVID-meerkosten RWS 2021

12/15/19

16,4

16,4

4. Overboekingen andere begrotingen

 

‒ 28,9

‒ 28,9

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

12/19

‒ 42,0

‒ 42,0

BCF: Rotterdamsebaan

14/19

‒ 6,8

‒ 6,8

EZK: Maritiem IV Servicepunt

15/19

10,4

10,4

Overige overboekingen

divers

9,5

9,5

5. Overboekingen naar IenW-begroting

 

‒ 98,0

‒ 98,0

HXII: SPUK Randweg Eindhoven

12/19

‒ 27,3

‒ 27,3

HXII: SPUK Diverse Provincies

13/19

‒ 22,8

‒ 22,8

HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf

13/19

‒ 11,7

‒ 11,7

HXII: SPUK Hoogwaardig OV Eindhoven

13/19

‒ 13,0

‒ 13,0

HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal

13/19

‒ 6,5

‒ 6,5

HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord

15/19

6,5

6,5

HXII: Bijzondere uikering Bonaire

20/19

‒ 8,1

‒ 8,1

HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam

20/19

‒ 7,0

‒ 7,0

Overige overboekingen

divers

‒ 8,2

‒ 8,2

6. Bijdragen derden

 

1,6

1,6

Hoofdwegenet

12

12,2

12,2

Spoorwegen

13

2,9

‒ 13,3

Hoofdvaarwegennet

15

9,3

11,7

Megaprojecten

17

‒ 25,3

‒ 8,9

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20

2,6

 

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

7.107,8

7.143,1

Toelichting

  • 1. Saldo 2021: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 65 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 503,2 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 276 miljoen blijft er een saldo van € 227,2 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 162,2 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 65 miljoen. De overprogrammering wordt niet volledig ingezet (€ 276 miljoen van € 282 miljoen), € 6 miljoen overprogrammering blijft staan. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

  • 2. Wateroverlast Limburg: Vanwege het hoogwater in Limburg zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Middelen voor de werkzaamheden aan het spoor- en hoofdwegennet (€ 13,4 miljoen) worden aan het Infrastructuurfonds toegevoegd. Middelen voor extra kosten (€ 13,3 miljoen) worden aan het Deltafonds toegevoegd en aldaar verantwoord. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3) op de beide fondsen.

  • 3. COVID-meerkosten: Vanwege het naleven van coronamaatregelen zijn er extra kosten gemaakt bij Rijkswaterstaat, zoals bij de A16 Rotterdam, de nieuwe sluis Terneuzen en Zeetoegang IJmond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

  • 4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft met name een overboeking van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Infrastructuurfonds in het kader van het Maritiem Informatievoorziening (IV) Servicepunt en boekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de A4-A44 Rijnlandroute en Rotterdamsebaan.

  • 5. Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

  • 6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

Licence