Base description which applies to whole site
+

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.

Tabel 20 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

5

8

53

64

  

1

Programma Snelheidsaanpassing

2

3

55

55

   

Programma aansluitingen

15

14

129

129

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.477

1.477

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

2

2

46

44

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

1

2

320

320

2032- 2036

2032- 2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

21

20

1.183

1.176

2026

2026

2

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

1

20

20

2015

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

10

9

811

811

n.t.b.

n.t.b.

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

1

0

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

11

2

307

307

2017

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

12

9

16

16

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

55

92

547

589

Regio

Regio

3

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

 

0

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

9

17

17

2022

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

1

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

 

15

60

60

Regio

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

20

29

1.843

1.843

2029- 2031

2029- 2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

27

29

602

602

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

35

38

469

468

2023- 2025

2023- 2025

 

N35 Combiplan Nijverdal

1

2

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

2

1

22

22

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

3

3

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

189

178

836

836

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

0

220

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

19

19

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

 

0

150

150

   

Meer veilig

40

41

112

119

   

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

474

531

12.662

12.713

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

76

92

     

Programma Realisatie

550

623

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

550

579

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 44

     

Toelichting

1. Het verschil in het projectbudget kleine projecten en afrondingen betreft € 10,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die in 2020 zijn gemaakt en niet meer meetellen in het projectbudget. Stand ‘vorig’ betreft stand Ontwerpbegroting 2022, waar vanaf 2020 wordt gerekend. Voor de 2e suppletoire 2021 wordt er gerekend vanaf 2021.

2. In de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota is per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals opgenomen in de tabel hoger was dan het feitelijke budget. Dit is nu gecorrigeerd.

3. De verlaging van het budget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 42 miljoen) inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02 (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt Planuitwerking en verkenningen

‒ 745

‒ 738

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

94

94

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

347

347

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

41

39

nvt

nvt

1

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

3

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

378

378

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

115

115

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

0

0

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

56

55

nvt

nvt

 

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

174

174

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

163

163

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.542

1.542

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

335

335

2030- 2032

2030- 2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

101

101

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

187

187

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

138

138

2028- 2029

2028- 2029

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14

236

236

2029- 2031

2029- 2031

 

A4 Haaglanden – N14

692

692

2026- 2028

2026- 2028

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

287

287

2025- 2027

2025- 2027

 

A27 Houten – Hooipolder

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

*

*

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

27

Regio

Regio

2

N65 Vught – Haaren

94

94

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

201

201

2030- 2032

2030- 2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

436

436

2027- 2030

2027- 2030

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

84

84

*

*

 

N35 Nijverdal – Wierden

120

120

Regio

Regio

 

N35 Raalte

13

13

2023- 2025

2023- 2025

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

31

31

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

30

30

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

104

104

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

175

172

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

5.486

5.515

   

Begroting (IF 12.03.02)

5.486

5.515

   

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget komt door een interne herschikking van het budget voor de voorbereidingskosten tijdelijke tolheffing (€ 1,6 miljoen).

2. De middelen zijn om verantwoordingsredenen overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van het verstrekken van de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Eindhoven.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

56

56

2.190

2.190

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

26

26

698

698

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

28

29

1.265

1.265

2026

2026

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

63

63

1.846

1.846

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

19

21

379

379

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

79

63

1.181

1.178

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

15

17

365

365

2019

2019

 

Aflossing tunnels

48

48

959

959

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Maasvlakte - Vaanplein

84

100

2.288

2.288

2015

2015

 

A16 Rotterdam

119

130

1.712

1.788

2025

2025

1.

A24 Blankenburgverbinding

50

51

1.975

1.975

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

140

140

196

194

n.t.b.

n.t.b.

 

A12 Ede - Grijsoord

11

10

182

182

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

15

12

447

447

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

N31 Leeuwarden - Drachten

7

6

168

168

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

16

15

348

348

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

       

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

505

505

   

Afrondingen

1

2

 

2

   

Totaal

777

789

16.976

17.049

   

Begroting (IF 12.04)

777

789

     

Afrondingen

       

Totaal

       

Begroting (IF 12.04)

       

Toelichting

1. De wijziging van het projectbudget kent twee oorzaken. Ten eerste is in de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals in de tabel was opgenomen hoger was dan het feitelijke projectbudget. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ten tweede heeft RWS als gevolg van de COVID-pandemie op ditzelfde project meerkosten gemaakt (€ 7 miljoen).

Tabel 23 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Be- en bijsturing toekomst

2

1

17

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

14

18

711

711

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

3

2

20

20

divers

divers

 

Maatregelenpakket HSL-Zuid

48

45

130

131

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

7

11

152

152

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

2

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

0

42

42

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

24

46

240

240

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

 

6

11

11

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

36

41

505

505

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

1

72

72

divers

divers

 

Booggeluid

1

1

4

4

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

32

44

424

424

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

7

36

147

169

divers

divers

1

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

1

5

21

21

divers

divers

 

Overwegenaanpak

29

34

889

889

divers

divers

 

Ontsnippering

3

3

81

81

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

4

3

11

11

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

22

19

382

382

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

3

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Den Haag emplacement

3

3

71

71

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

4

8

612

612

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

0

6

238

238

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Zwolle - Herfte

58

52

264

264

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

16

20

142

141

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 2

1

0

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

313

411

5.659

5.680

   

Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

1

25

229

232

   

Afrekening voorschotten

29

29

175

175

   

Programma Realisatie

343

465

6.063

6.087

   

Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten

‒ 13

‒ 3

‒ 4

‒ 4

   

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

330

462

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 26

     

Toelichting

1. De binnen deze post gereserveerde budgetten voor diverse SPUKs zijn teruggeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII.

Met betrekking tot het deelproject Aanleg TBL1+ op grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe resources. Daarnaast, doordat vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden een langere doorlooptijd heeft dan verwacht, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.

Tabel 24 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

0

0

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

1

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

4

3

71

71

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

1

 

163

163

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

1

23

23

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

231

231

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

6

8

137

138

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

8

7

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

      

Totaal uitvoeringsprgramma

12

13

803

803

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

0

0

112

112

   

Afrekening voorschotten

1

1

18

18

   

Programma Realisatie

13

14

933

933

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

 

‒ 2

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

13

12

933

933

   
Tabel 25 Planuitwerking en verkenningen Personenvervoer (13.03.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

119

130

divers

divers

1

Kleine projecten Personenvervoer

13

13

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Regionale Knelpunten

12

32

divers

divers

2

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

45

45

2024

2024

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

101

101

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

264

264

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

39

38

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

624

654

   

afrekening voorschotten

9

9

   

Begroting (IF 13.03.04)

624

654

   

Toelichting

1. In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2021 en 2021). Tranche 3 (€ 5,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie.

2. Voor bijdragen ten behoeve van Regionale Knelpunten is in 2021 € 20,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar diverse provincies, conform de hierover gemaakte afspraken in het BO-MIRT.

Tabel 26 Planuitwerking en verkenningen Goederenvervoer (13.03.05) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

     

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

11

12

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

     

afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (IF 13.03.05)

12

13

   
Tabel 27 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

205

192

3.705

3.689

2006

2006

2031

 

Rente- en belastingaanpassingen2

‒ 15

0

‒ 120

‒ 105

    

Totaal

190

192

3.585

3.584

    

Begroting (IF 13.04)

190

192

3.585

3.593

    
Tabel 28 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

52

52

nvt

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

47

50

   

Begroting (IF 14.01.02)

47

50

   
Tabel 29 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

0

0

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

32

32

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

6

6

217

217

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

40

47

273

280

regio

regio

1

Afrondingen

 

1

     

Totaal

78

86

684

691

   

Begroting (IF 14.01.03)

 

86

     

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget voor de Rotterdamsebaan wordt veroorzaakt door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 6,8 miljoen).

Tabel 30 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (14.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

0

72

72

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

0

0

589

589

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

0

0

0

0

   

Afrekening voorschotten

  

6

4

   

Begroting (IF 14.03)

0

0

669

665

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

       

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

 

57

 

809

   
Tabel 31 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement

0

0

101

101

2018

2018

 

Vaarwegen Walradarsystemen

1

0

27

26

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

  

13

13

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

13

24

25

36

2023

nnb

1

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

5

6

12

13

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

1

1

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

159

177

1.004

1.012

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute modernisering fase 2

9

17

649

645

2024

2023

2

Wilhelminakanaal Tilburg

1

0

98

98

2019

2019

 

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

2

6

6

2023

2023

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

24

20

140

134

2024

2022

3

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

48

61

161

172

2023

2023

4

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

2

4

287

284

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

  

49

49

   

Afrondingen

2

      

Programma Realisatie

265

312

3.127

3.144

   
        

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

265

312

3.127

3.144

   

Toelichting

1. Het projectbudget van het project Lichteren buitenhaven IJmuiden is gewijzigd. De opdrachtnemer gebruikt een kleinere boot waardoor de werkzaamheden verspreid worden over een langere periode.

2. De openstelling van het project Maasroute modernisering fase 2 is gewijzigd in verband met de lekkage bij Berg Obbicht.

3. De openstelling van het project Toekomstvisie Waal is gewijzigd in verband met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof, de COVID-pandemie en twijfels over de aanbieding van de beoogde opdrachtnemer.

4. Het projectbudget van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is gewijzigd doordat het project is vertraagd. Er is vertraging opgelopen bij het ontwerpproces, de doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s.

Tabel 32 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 36

‒ 28

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

14

14

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

23

20

nvt

nvt

1

Reservering voor LCC

306

306

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

28

28

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

38

38

2026 ‒ 2028

2026 ‒ 2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

29

29

2023 ‒ 2024

2023 ‒ 2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

97

97

2025 ‒ 2028

2025 ‒ 2028

 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

234

237

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

1

Overige projecten en reserveringen

883

878

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

1

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.790

1.793

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.790

1.793

   

Toelichting

1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 3 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

Tabel 33 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

16

15

400

400

 

2019

 

Zeetoegang IJmond

231

239

1103

1104

 

2022

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

18

23

155

155

 

2020

 

Keersluis Limmel

3

3

91

91

 

2018

 

Totaal

268

281

1.749

1.750

   

Begroting (IF 15.04)

       
Tabel 34 HSL Zuid (17.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

1

1

6.138

6.138

2009

2009

 

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

  

1.012

1.012

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)

  

115

115

   

Begroting (IF 17.03)

1

1

7.265

7.265

   
Tabel 35 Project Mainport Rotterdam (17.06) (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2022

2022

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

1

4

101

101

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

2

2

   

Programma

2

5

1.168

1.168

   

Begroting (IF 17.06)

2

5

1168

1168

   
Tabel 36 ERTMS (17.07) (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

88

112

2.401

2.426

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

2

2

96

96

divers

divers

 

afrondingen

‒ 1

      

Programma

89

144

2.497

2.479

   

Afrekening voorschotten

2

2

22

22

   

Begroting (IF 17.07)

91

146

2.519

2.499

   

Toelichting

1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie in 2021 wordt veroorzaakt doordat € 14,2 miljoen aan reeds ingeboekte te ontvangen EU-subsidies moest worden afgeboekt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan om deze subsidies daadwerkelijk te ontvangen. Daarnaast is € 16,4 miljoen verrekend met de concessievergoeding NS in verband met inbouw ERTMS in de trein.

Tabel 37 ZuidasDok (17.08) (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

6

7

87

87

   

Projectorganisatie en voorbereiding

42

27

287

287

   

Tunnel en A10

0

2

945

945

   

OVT incl. keerspoor

37

31

405

404

   

Afrondingen

1

      

Programma

86

67

1.724

1.723

 

2032- 2036

 

Begroting (IF 17.08)

86

67

1.724

1.723

   
Tabel 38 Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

181

198

2.776

2.767

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

1

262

256

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

35

24

141

140

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

14

18

265

264

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

1

1

10

10

2027

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

50

54

364

364

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

3

5

53

53

2021

2021

 

PHS Amsterdam

42

47

829

829

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

6

5

10

10

2027-2028

2027-2028

 

PHS maatregeken TEV

7

18

26

26

divers

divers

 

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

5

5

48

48

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

18

20

138

137

   

afrondingen

0

0

0

0

   
        

Planuitwerkingsfase

  

1.405

1.412

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrondingen

       

Programma

181

198

4.181

4.179

   

Afrekening voorschotten

11

11

57

46

   

Begroting (IF 17.10)

192

209

4.238

4.225

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 28

     
Tabel 39 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (20.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

32

32

2021

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

172

172

nnb

 

OV en Wonen Utrecht

156

156

nnb

 

A27 Almere Haven

22

22

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

734

734

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

205

205

Regio

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Deil-Den Bosch/Vught

850

854

2021

1

A58 Breda-Tilburg

56

56

2021

 

Spoorhub Den Bosch

67

67

nnb

 

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

71

71

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

102

102

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

2.466

2.470

  

Begroting (IF 20.01)

2.466

2.470

  

Toelichting

1. Ten behoeve van het pakket korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/Vught is € 3,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII om als incidentele specifieke uitkering aan de regio te worden verstrekt. Het bedrag wordt op hoofdstuk XII verantwoord.

Tabel 40 Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (20.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Kortetermijnaanpak files

1

6

nvt

1

Totaal korte termijn maatregelen

1

6

  

Begroting (IF 20.02)

1

6

  

Toelichting

1. Een deel van de resterende middelen voor de korte termijn aanpak files wordt ingezet voor het deel Minder Hinder van het regionale programma Goed op Weg. De middelen (€ 5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.

Tabel 41 Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

152

152

nvt

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

1

6

nvt

1

Programma SBaB

7

7

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

1

1

nvt

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

104

104

nvt

 

Reserveringen

    

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

74

82

nvt

2

Spoorgoederenvervoer

13

10

nvt

3

ERTMS

512

512

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

195

202

nvt

4

Schone Lucht Akkoord

35

35

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

291

291

nvt

 

Klimaatneutrale netwerken

  

nvt

 

Pakket Zeeland

68

68

nvt

 

Knooppuntontwikkeling OV

64

65

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

153

153

nvt

 

Goederenvervoercorridors

81

81

nvt

 

Internationaal spoorvervoer

35

35

nvt

 

Meerkosten Covid

  

nvt

 

Reservering Stikstof

150

150

nvt

 

Overige reserveringen

    

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

1.936

1.954

  

Begroting (IF 20.03)

1.936

1.954

  

Toelichting

1, 3 en 4. Ten behoeve van specifieke uitkeringen voor deze programma's hebben overboekingen plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.

2. Ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Bonaire (€ 8,1 miljoen) heeft een overboeking plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.

Licence