Base description which applies to whole site

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

2.465.775

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Mutaties Miljoenennota 2022

2.465.775

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

519

 

519

            

Mutaties Najaarsnota 2021

519

 

519

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

5.639

 

5.639

            

Mutaties Miljoenennota 2022

5.639

 

5.639

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.639

            

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 5.000

 

‒ 5.000

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 5.000

 

‒ 5.000

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

639

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

1.713.618

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Mutaties Miljoenennota 2022

1.713.618

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

83.253

 

83.253

            

Mutaties Najaarsnota 2021

83.253

 

83.253

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

259.509

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

3.388.175

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Mutaties Miljoenennota 2022

3.388.175

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

          

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 7.321

 

‒ 7.321

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

 

‒ 7.321

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

  

‒ 7.321

       

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

258.346

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Overboeking art. 20 naar art. 11

47.500

  

17.500

30.000

          

Mutaties Miljoenennota 2022

47.500

  

17.500

30.000

          

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

              

Mutaties Najaarsnota 2021

0

  

0

0

          

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          
Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Extrapolatie 2035

3.872

              

HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)

96

96

             

HXII: Mobility as a Service (Maas)

360

360

             

Prijsbijstelling 2021

1.376

102

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

HXII: Opdrachten NDW

160

160

             

Mutaties Najaarsnota 2021

160

160

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

COVID-meerkosten RWS

1.275

1.275

             

Extrapolatie 2035

606.435

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

  

300.000

       

‒ 100.000

‒ 100.000

‒ 100.000

 

Kosten Brexit maatregelen

10.000

10.000

             

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

1.252.990

         

7.123

229.833

229.833

262.067

262.067

Prijsbijstelling 2021

239.584

19.603

25.537

21.445

21.615

25.060

17.529

14.327

11.446

11.438

10.875

11.540

11.540

11.596

11.758

PUB herstel brandwerendheid tunnels

200

200

             

RWS Service Level Agreement (SLA)

5.200

5.200

             

Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet

15.000

15.000

             

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

‒ 84.300

   

‒ 20.400

‒ 21.600

‒ 22.200

‒ 19.600

‒ 500

      

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

997

997

             

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

450

450

             

Saldo 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 10.871

10.871

            

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Aanvulling A1/A30 Barneveld

38.082

          

9.521

9.521

9.520

9.520

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

34.000

          

8.500

8.500

8.500

8.500

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

248.000

          

62.000

62.000

62.000

62.000

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

30.000

          

7.500

7.500

7.500

7.500

Aanvulling budget talking traffic

‒ 970

‒ 970

             

Aanvulling Ring Utrecht

262.000

        

50.000

50.000

53.000

53.000

53.000

3.000

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

16.800

       

16.800

      

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

27.060

        

27.060

     

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

‒ 16

‒ 16

             

BCF: BDU MaaS/ITS

‒ 33

‒ 33

             

BCF: Impuls SPV 2021

‒ 10.757

‒ 10.757

             

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.597

597

   

3.000

         

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

18.387

3.271

4.961

5.089

3.615

577

874

        

COVID-meerkosten RWS

1.175

1.175

             

DFA 2021 ICT

‒ 36

‒ 36

             

Extrapolatie 2035

55.999

              

EZK: Hyperloop

‒ 1.125

‒ 492

‒ 419

‒ 214

           

FIN: Innovatieontwikkeling

20.000

4.000

8.000

8.000

           

HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 300

‒ 300

             

HXII: BOA DGMo

7

7

             

HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30

‒ 26

‒ 26

             

HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen

‒ 491

‒ 491

             

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

‒ 962

‒ 962

             

HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 816

‒ 816

             

HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW

3.898

 

975

975

975

973

         

HXII inhuur Beter Benutten

‒ 508

‒ 508

             

HXII: inhuur DWV

‒ 160

‒ 64

‒ 96

            

HXII: Subsidie DKTI 3

‒ 5.000

‒ 1.750

‒ 1.750

‒ 1.000

‒ 500

          

HXII: Unit Innovatie

‒ 932

‒ 932

             

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

  

‒ 20.000

 

20.000

 

250.000

100.000

‒ 50.000

‒ 70.000

‒ 100.000

‒ 130.000

  

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

‒ 159.998

‒ 90.562

‒ 329.909

7.218

61.693

58.428

21.846

‒ 142.576

‒ 70.474

92.946

150.203

145.806

179.947

95.919

Kleine infrastructurele knelpunten

8.275

 

4.175

4.100

           

Kortetermijn file-aanpak

5.000

    

5.000

         

Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

10.000

    

10.000

         

Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten

691

450

241

            

COVID-meerkosten RWS

5.700

5.700

             

Prijsbijstelling 2022

232.539

23.328

17.399

19.135

16.942

18.475

12.042

19.066

32.091

28.770

35.823

2.053

3.712

1.065

1.319

Programma Vrachtwagenheffing

‒ 916

‒ 916

             

PUB herstel brandwerendheid tunnels

‒ 200

‒ 200

             

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 15.893

38.829

3.333

2.470

6.667

‒ 49.113

‒ 15.393

  

‒ 2.686

     

Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn

‒ 233

  

‒ 233

           

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

84.300

   

20.400

21.600

22.200

19.600

500

      

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute

‒ 41.974

‒ 41.974

             

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

‒ 997

‒ 997

             

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.419

8.419

             

BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle

100

100

             

HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw

‒ 752

‒ 752

             

HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

5.000

5.000

             

HXII: SPUK Randweg Eindhoven

‒ 27.306

‒ 27.306

             

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten

1.312

1.312

             

Saldo 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 6.062

6.062

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

COVID-meerkosten RWS

11.896

11.896

             

Dekking Infraspeed A16 Rotterdam

‒ 520

‒ 338

‒ 182

            

Extrapolatie 2025

385.430

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

‒ 450

450

 

‒ 24.613

421

94

94

94

94

94

96

94

25.101

‒ 1.449

Prijsbijstelling 2021

150.910

15.196

9.903

11.475

12.665

10.211

11.926

11.708

9.456

9.415

9.364

9.333

8.568

8.554

6.352

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

132.997

109.791

26.100

15.000

16.093

‒ 2.799

‒ 21.805

   

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 5.000

‒ 383

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.736

3.736

             

COVID-meerkosten RWS

7.000

7.000

             

Saldo 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 17.474

17.474

            

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Aanvulling budget talking traffic

970

970

             

Extrapolatie 2035

554.687

              

FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A

‒ 5.471

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

‒ 1.509

         

HXII: Bijdrage beheer SAP systeem

4.109

4.109

             

HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten

2.593

2.593

             

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 589

‒ 589

             

HXII: NDW demonstrator

45

45

             

HXII: NDW netwerkregistratie

125

125

             

HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

370

370

             

HXII: Samen in Transitie

400

200

200

            

HXII: Startsubsidie POK 2021

315

315

             

HXII: Verduurzamen gebouwen

5.100

1.275

3.825

            

Loonbijstelling 2021

125.241

9.396

9.150

9.196

9.020

9.107

7.978

7.873

8.004

7.929

7.929

7.929

7.929

7.929

7.936

Prijsbijstelling 2021

69.109

6.245

4.932

4.804

4.683

4.677

4.388

4.382

4.392

4.372

4.372

4.372

4.371

4.371

4.374

Programma Vrachtwagenheffing

916

916

             

RWS Service Level Agreement (SLA)

7.305

2.805

1.500

1.500

1.500

          

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.301

12.301

12.300

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

BZK: Betonakkoord

50

50

             

BZK: Eenvoudig Beter

81

81

             

Cyber security RWS

5.279

5.279

             

EZK: Energiebesparing

4.900

4.900

             

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

2.137

2.137

             

HXII: Beheer nationaal toegangspunt data

118

118

             

HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening

‒ 615

‒ 615

             

HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem

‒ 2.659

‒ 2.659

             

HXII: Onderhoud Aerius

‒ 180

‒ 180

             

HXII: Opdracht Mono Zakelijk

100

100

             

HXII: Pilot intelligente toegang LZV

36

36

             

HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie

13

13

             

HXII: PSA NAPCORE NDW

66

66

             

HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche

169

169

             

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

 

44.381

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.597

597

   

3.000

         

Extrapolatie 2035

50.277

              

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

   

‒ 19.475

‒ 19.475

       

19.475

19.475

Prijsbijstelling 2021

15.488

280

15

1.111

1.155

1.177

1.039

969

934

934

934

934

934

2.641

1.379

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

15

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

934

934

934

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden Hoofdwegennet

12.155

12.155

             

Saldo 2021 Hoofdwegennet

0

‒ 106.371

106.371

            

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

11.104

 

164

363

666

2.468

847

847

1.066

847

847

854

2.135

  

Extrapolatie 2035

1.824.681

              

Omvorming ProRail: energiebelasting

‒ 1.500

‒ 1.500

             

Omvorming ProRail: structurele btw

18.700

18.700

             

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

‒ 500

‒ 500

             

Overboeking dekking indexatieverschil 2020

30.000

       

10.000

10.000

10.000

    

Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid

‒ 339

‒ 339

             

Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)

975

 

975

            

Prijsbijstelling 2021

538.458

35.252

35.485

40.369

31.961

30.033

34.381

35.799

31.259

31.826

34.465

35.174

36.072

39.935

43.494

Mutaties Miljoenennota 2022

2.421.579

51.613

36.624

40.732

32.627

32.501

35.228

36.646

42.325

42.673

45.312

36.028

38.207

39.935

43.494

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Afrekening voorschotten ProRail

2.420

2.420

             

Beheer, onderhoud en vervanging

292

292

             

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

519

519

             

Realisatie HSL-Zuid

274

274

             

Mutaties Najaarsnota 2021

3.505

3.505

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.599.748

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

10.010

4.000

2.010

            

Afrekeningen voorschotten ProRail 2020

30.555

30.555

             

Bijdragen derden (Spoor)

181

181

             

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

‒ 9.816

 

‒ 164

‒ 363

‒ 666

‒ 2.468

‒ 847

‒ 847

‒ 1.066

‒ 847

‒ 847

‒ 854

‒ 847

  

EZK: Bijdrage Hyperloop

‒ 1.125

‒ 492

‒ 419

‒ 214

           

Geluidschermen

‒ 380

  

‒ 380

           

HXII: Aanvullende budgetten OVS

0

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

        

HXII: Storting Valburg

‒ 12.000

‒ 12.000

             

HXII: Subsidie nachttrein

‒ 1.407

   

‒ 1.407

          

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

  

‒ 25.000

‒ 50.000

50.000

25.000

‒ 70.000

100.000

50.000

  

‒ 80.000

16.000

‒ 16.000

Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg)

0

‒ 10.021

‒ 3.730

‒ 3.432

‒ 11.000

‒ 14.601

‒ 29.917

‒ 29.807

‒ 29.807

‒ 20.807

27.668

39.669

16.036

‒ 5.937

40.686

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

72.000

     

30.000

30.000

7.000

5.000

     

Overboeking Eindhoven-Düsseldorf

15.000

    

15.000

         

Overboeking Emplacement Venlo

24.565

  

2.000

4.000

7.000

7.000

4.565

       

Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft

4.634

           

4.634

  

Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS

‒ 6.172

  

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 3.172

         

Overboeking Scope MLT 2e tranche

‒ 3.400

‒ 3.400

             

Overboeking Scope overwegen in Rijen

4.270

       

4.270

      

Prijsbijstelling 2021

79.656

1.684

2.179

4.844

8.199

8.796

8.451

1.905

15.788

 

3.915

46

17.649

 

5.750

Saldo mee- en tegenvallers Spoor

‒ 3.751

  

‒ 605

 

‒ 3.146

         

Mutaties Miljoenennota 2022

202.820

8.807

‒ 2.224

‒ 25.750

‒ 54.074

56.209

38.487

‒ 64.184

96.185

33.346

30.736

38.861

‒ 42.528

10.063

30.436

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 292

‒ 292

             

Bijdragen derden Spoor

488

488

             

BZK: Bijdrage U-NED

300

300

             

BZK: Deltaplan noord-Nederland

60

60

             

HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven

‒ 12.968

‒ 12.968

             

HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen

‒ 50

‒ 50

             

HXII: SPUK Diverse provincies

‒ 22.836

‒ 22.836

             

HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf

‒ 11.652

‒ 11.652

             

HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal

‒ 6.471

‒ 6.471

             

HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021

‒ 102

‒ 102

             

HXII: SPUK Zwolle-Enschede

‒ 375

‒ 375

             

Maatregelpakket HSL-Zuid

‒ 1.391

‒ 1.391

             

Saldo 2021 Spoorwegen

0

‒ 35.107

35.107

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 55.289

‒ 90.396

35.107

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

378.360

459.154

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

26.407

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Doorbelasting A16 aan RWS

520

338

182

            

Geluidschermen

380

  

380

           

Mutaties Miljoenennota 2022

900

338

182

380

           

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Maatregelpakket HSL-Zuid

1.391

1.391

             

Saldo 2021 Spoorwegen

0

‒ 3.210

3.210

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 1.819

3.210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

189.797

170.216

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Omvorming ProRail: incidentele dividend

59.000

‒ 1.975.000

2.034.000

            

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening

‒ 1.000

‒ 714.000

713.000

            

Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb)

131.000

‒ 4.458.000

4.589.000

            

Mutaties Miljoenennota 2022

189.000

‒ 7.147.000

7.336.000

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

7.336.000

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

7.336.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

2.167.905

9.524.613

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

9.672

 

750

750

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Afrekening voorschotten ProRail 2020

30.555

30.555

             

Bijdragen derden Spoorwegen

‒ 5.819

‒ 5.819

             

Extrapolatie 2035

203.784

              

Mutaties Miljoenennota 2022

228.520

24.736

             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Afrekening voorschotten ProRail

2.420

2.420

             

Bijdragen derden Spoorwegen

‒ 15.709

‒ 15.709

             

Saldo 2021 Spoorwegen

0

‒ 38.274

38.274

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 13.289

‒ 51.563

38.274

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Tabel 14 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x €1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

      

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

      

Prijsbijstelling 2021

7.277

1.810

627

    

3.660

1.180

      

Mutaties Miljoenennota 2022

7.277

1.810

627

    

3.660

1.180

      

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

BCF: Afdracht Rotterdamsebaan

‒ 6.805

‒ 6.805

             

Saldo 2021 Regionale/lokale projecten

0

‒ 363

363

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 6.805

‒ 7.168

363

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

77.713

42.137

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

1

47.476

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

47.476

            

Prijsbijstelling 2021

1.118

 

1.118

            

Mutaties Miljoenennota 2022

1.118

 

1.118

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

48.594

            

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

48.594

            
                

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

83.077

88.623

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

77.719

90.731

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

46

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             
                

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             
Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

200

100

           

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Extrapolatie 2035

8.976

              

Prijsbijstelling 2021

3.255

257

240

222

215

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

Mutaties Miljoenennota 2022

12.231

257

240

222

215

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

20

‒ 8.309

 

25.375

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

COVID-meerkosten RWS

625

625

             

Extrapolatie 2035

229.702

              

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

674.687

         

3.835

123.757

123.756

141.113

141.113

Prijsbijstelling 2021

107.384

10.547

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

4.333

5.090

5.406

5.407

6.004

RWS Service Level Agreement (SLA)

7.103

7.103

             

Mutaties Miljoenennota 2022

1.019.501

18.275

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

8.168

128.847

129.162

146.520

147.117

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Defensie: Radartoren Wemeldinge

1.500

1.500

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

10.449

10.449

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

469

469

             

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

12.400

12.400

             

Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten

2.549

2.549

             

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 44.515

44.515

            

Mutaties Najaarsnota 2021

27.367

‒ 17.148

44.515

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

449.156

495.071

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 2.206

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

67.272

‒ 40.748

‒ 14.727

‒ 14.681

24.934

‒ 25.524

‒ 22.136

‒ 31.548

173.988

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

293.950

345.820

155.135

262.080

287.029

333.033

178.739

165.630

140.984

151.853

72.869

70.801

69.389

201.988

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

11.613

2.710

2.710

2.254

1.313

1.313

1.313

        

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

2.500

 

500

500

500

500

500

        

COVID-meerkosten RWS

39

39

             

DEF: SAR helikopter

‒ 142.800

 

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 5.950

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

4.200

 

2.250

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Extrapolatie 2035

40.293

              

HXII: Goederenvervoercorridors

417

‒ 160

177

200

200

          

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.000

 

‒ 1.000

            

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

10.000

 

70.000

 

‒ 20.000

‒ 60.000

‒ 10.000

‒ 50.000

   

60.000

  

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 20.943

‒ 19.627

‒ 39.634

‒ 41.720

‒ 4.930

4

 

‒ 51.774

  

56.882

23.616

20.164

62.491

LNV: sanering varkenshouderijen

19.000

 

19.000

            

Prijsbijstelling 2021

65.266

7.801

8.434

3.130

3.731

7.263

3.698

11.351

6.128

8.209

905

905

905

909

919

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

18.913

3.398

5.152

5.000

5.400

   

‒ 37

      

Mutaties Miljoenennota 2022

18.441

2.845

11.646

29.700

‒ 42.326

‒ 27.604

‒ 66.235

‒ 10.399

‒ 107.433

‒ 3.541

‒ 10.845

46.037

72.771

9.323

57.610

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

9.251

9.251

             

COVID-meerkosten RWS

7.360

7.360

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

‒ 358

‒ 358

             

EZK: Projectleider buisleidingen

92

92

             

EZK: TNO Spooronderzoek

‒ 110

‒ 110

             

EZK: Topconsortium Logistiek

‒ 250

‒ 250

             

HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer

18

18

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 200

‒ 200

             

HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord

6.462

6.462

             

HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridors

‒ 52

‒ 52

             

HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave

‒ 110

‒ 110

             

Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen

‒ 35

‒ 35

             

Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten

‒ 2.549

‒ 2.549

             

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 46.192

46.192

            

Mutaties Najaarsnota 2021

19.519

‒ 26.673

46.192

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

270.122

403.658

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.339

‒ 2.989

6.982

6.014

55

11

‒ 734

160

‒ 1.160

85

‒ 4.872

‒ 25.359

250

3.449

250

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

264.996

105.011

69.569

53.762

53.841

54.123

53.689

61.163

53.540

52.563

62.175

48.204

44.585

41.319

COVID-meerkosten RWS

7.765

7.765

             

Extrapolatie 2035

41.621

              

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 454

‒ 760

1.214

       

‒ 3.454

 

3.454

 

Prijsbijstelling 2021

20.805

5.036

1.807

1.842

1.575

1.007

1.005

997

1.133

994

977

1.152

896

846

766

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

77.856

3.186

0

33.420

36.320

4.930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2022

148.047

15.533

1.047

36.476

37.895

5.937

1.005

997

1.133

994

977

‒ 2.302

896

4.300

766

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

COVID-meerkosten RWS

1.993

1.993

             

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 14.944

14.944

            

Mutaties Najaarsnota 2021

1.993

‒ 12.951

14.944

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.578

121.002

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.791

2.618

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

219

219

219

219

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Extrapolatie 2035

320.704

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

‒ 911

             

Loonbijstelling 2021

78.560

5.683

5.759

5.722

5.701

5.542

4.947

4.960

5.033

5.033

5.030

5.030

5.030

5.030

5.030

Overboeking reservering Cyber security

8.346

8.346

             

Prijsbijstelling 2021

31.707

2.321

2.247

2.235

2.237

2.198

2.045

2.062

2.046

2.046

2.045

2.045

2.045

2.045

2.045

RWS Service Level Agreement (SLA)

2.041

2.041

             

Mutaties Miljoenennota 2022

440.447

17.480

8.006

7.957

7.938

7.740

6.992

7.022

7.079

7.079

7.075

7.075

7.075

7.075

7.075

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

2.500

2.500

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

123

123

             

Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen

35

35

             

Mutaties Najaarsnota 2021

2.658

2.658

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

                
                

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.315.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.380.755

1.262.995

1.044.795

1.072.039

1.119.370

1.046.177

812.408

778.690

731.610

718.165

680.963

678.349

673.356

828.064

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.435.145

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.381.031

1.401.327

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.518

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

 

339

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

       

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

2.500

 

500

500

500

500

500

        

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

2.100

 

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2022

4.600

 

650

650

650

650

650

150

150

150

150

150

150

150

150

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

11.683

11.683

             

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 3.210

3.210

            

Mutaties Najaarsnota 2021

11.683

8.473

3.210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

       

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.116

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 3.002

 

‒ 231

‒ 750

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

114

 

‒ 231

‒ 750

          

Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV

981

  

231

750

          

Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid

339

339

             

Mutaties Miljoenennota 2022

1.320

339

 

231

750

          

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

453

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

453

             
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

4.548

   

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

‒ 9

2.575

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.008

663

663

663

654

654

654

654

654

654

654

654

53.367

 

Prijsbijstelling 2021

1.543

30

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.345

 

Mutaties Miljoenennota 2022

1.543

30

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

1.345

 

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

5.038

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

 

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 3.300

3.300

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 3.300

3.300

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.738

3.979

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

 
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

52.206

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.526

21.526

21.527

21.527

21.527

21.527

21.524

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

101.239

146.041

73.282

‒ 39.629

279.142

262.553

230.164

222.208

185.059

242.983

228.483

239.366

21.527

31.524

Afrekening voorschotten ProRail 2020

1.743

1.743

             

HXII: RVO

‒ 29

‒ 29

             

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

   

50.000

‒ 50.000

 

‒ 50.000

‒ 50.000

  

50.000

50.000

‒ 16.000

16.000

Prijsbijstelling 2021

51.070

         

1.181

 

49.889

  

Mutaties Miljoenennota 2022

52.784

1.714

  

50.000

‒ 50.000

 

‒ 50.000

‒ 50.000

 

1.181

50.000

99.889

‒ 16.000

16.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

102.953

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 30.590

‒ 30.590

             

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

1.784

1.784

             

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

12.552

‒ 12.552

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 28.806

‒ 16.254

‒ 12.552

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

86.699

133.489

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

40.687

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

  

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

66.263

89.436

129.504

135.699

110.737

131.293

144.716

139.953

95.972

100.785

54.790

12.175

  

COVID-meerkosten RWS

950

950

             

Prijsbijstelling 2021

31.636

1.560

2.105

3.050

3.193

2.607

3.090

5.221

3.295

2.260

3.678

1.290

287

  

Mutaties Miljoenennota 2022

32.186

2.110

2.105

3.050

3.193

2.607

3.090

5.221

3.295

2.260

3.678

1.290

287

  

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

68.373

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

  

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

17.121

‒ 17.121

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

17.121

‒ 17.121

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.494

74.420

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

  
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

   

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

61.341

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.243

13.243

13.242

13.242

13.242

13.242

13.242

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

201.919

217.373

267.709

387.746

303.571

416.712

431.493

191.673

200.513

132.576

15.415

13.242

13.242

13.242

Afrekening voorschotten ProRail 2020

10.964

10.964

             

Bijdrage derden PHS

‒ 130.570

   

‒ 130.570

          

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

‒ 1.288

           

‒ 1.288

  

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

0

‒ 10.000

 

‒ 25.000

  

35.000

‒ 120.000

‒ 100.000

 

70.000

50.000

100.000

  

Overboeking Emplacement Venlo

‒ 24.565

  

‒ 2.000

‒ 4.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 4.565

       

Overboeking HUB Den Bosch

‒ 40.000

   

‒ 10.000

‒ 30.000

         

Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)

‒ 975

 

‒ 975

            

Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS

6.172

  

1.000

2.000

3.172

         

Overboeking Scope MLT 2e tranche

3.400

3.400

             

Overboeking Scope overwegen in Rijen

‒ 4.270

       

‒ 4.270

      

Prijsbijstelling 2021

64.981

45

1.171

2.489

1.109

2.258

1.612

7.247

1.876

 

22.538

1.112

23.524

  

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 116.151

4.409

196

‒ 23.511

‒ 141.461

‒ 31.570

29.612

‒ 117.318

‒ 102.394

 

92.538

51.112

122.236

  

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

206.328

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 1.464

1.464

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 1.464

1.464

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

204.864

219.033

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

374.543

453.513

470.927

483.729

694.104

811.212

807.027

554.488

482.198

476.998

299.342

265.437

88.136

44.766

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

383.145

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

379.248

430.921

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 2.414

‒ 23.342

‒ 15.384

10.655

‒ 27.059

45.331

15.098

‒ 7.877

‒ 65.430

69.435

    

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

62.325

47.893

42.110

185.583

56.380

61.482

33.955

  

69.435

    

Afrekening voorschotten ProRail 2020

12.707

12.707

             

Bijdragen derden PHS

‒ 130.570

   

‒ 130.570

          

Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer

981

  

231

750

          

Bijdragen derden 2021 ZuidasDok

3.048

      

1.773

  

1.275

    

Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 519

 

519

           

Prijsbijstelling 2021

9.958

1.229

1.127

1.009

1.312

1.328

1.447

841

  

1.665

    

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 103.876

13.417

1.127

1.759

‒ 128.508

1.328

1.447

2.614

  

2.940

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

75.742

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

    

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 8.920

‒ 8.920

             

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 14.344

14.344

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 8.920

‒ 23.264

14.344

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

52.478

63.364

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

    
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

62.325

47.893

42.110

185.583

56.380

61.482

33.955

  

69.435

    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

75.742

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

    

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

52.478

63.364

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

    
Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

4.964

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Saldo 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

0

‒ 2.000

2.000

            

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 2.000

2.000

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.964

2.000

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Extrapolatie 2035

393.907

              

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

‒ 1.927.677

         

‒ 10.958

‒ 353.590

‒ 353.589

‒ 403.180

‒ 403.180

Prijsbijstelling

44.335

         

252

8.132

8.132

9.273

9.273

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.489.435

         

‒ 10.706

‒ 345.458

‒ 345.457

‒ 393.907

‒ 393.907

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

 

0

        

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.964

2.000

       

0

0

0

0

0

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             
Tabel 18 Artikel 19 Ontvangsten (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)

‒ 868

‒ 868

             

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

‒ 16

‒ 16

             

BCF: BDU MaaS/ITS

‒ 33

‒ 33

             

BCF: Impuls SPV 2021

‒ 10.757

‒ 10.757

             

BCF: U-Ned

‒ 1.705

‒ 1.705

             

BZK: Bijdrage U-Ned

‒ 8.121

‒ 8.121

             

Compensatiepakket Zeeland

46.008

46.008

             

COVID meerkosten

‒ 395

‒ 395

             

COVID claim

7.320

7.320

             

DEF: overboeking budget SAR

‒ 142.800

 

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 11.900

‒ 5.950

DFA 2021 ICT

‒ 36

‒ 36

             

Extrapolatie 2035

5.992.269

              

EZK: Bijdrage Hyperloop

‒ 2.250

‒ 984

‒ 838

‒ 428

           

FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten

135.000

 

15.000

18.750

22.500

22.500

18.750

15.000

7.500

7.500

7.500

    

FIN: Bijdrage Categoriemanagement V&A

‒ 5.471

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

‒ 1.509

         

FIN: Innovatieontwikkeling

20.000

4.000

8.000

8.000

           

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 9.000

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

        

HXII: Bijdrage beheer SAP systeem

4.109

4.109

             

HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 300

‒ 300

             

HXII: Btw Correctie Subs LNG

‒ 285

‒ 285

             

HXII: BOA DGMo

7

7

             

HXII: BOA Protocol 2021 - WV

‒ 5.255

‒ 5.255

             

HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30

‒ 26

‒ 26

             

HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen

‒ 491

‒ 491

             

HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV

‒ 9.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

     

HXII: Goederenvervoercorridors

‒ 1.333

‒ 1.660

‒ 73

200

200

          

HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten

2.593

2.593

             

HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 816

‒ 816

             

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

‒ 962

‒ 962

             

HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM

‒ 3.750

 

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

          

HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW

3.898

 

975

975

975

973

         

HXII: Inhuur Beter Benutten

‒ 508

‒ 508

             

HXII: Inhuur DWV

‒ 160

‒ 64

‒ 96

            

HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)

96

96

             

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.500

‒ 1.500

             

HXII: Mobility as a Service (Maas)

360

360

             

HXII: NDW demonstrator

45

45

             

HXII: NDW netwerkregistratie

125

125

             

HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

            

HXII: RVO

‒ 29

‒ 29

             

HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

370

370

             

HXII: Samen in Transitie

400

200

200

            

HXII: Subsidie elektrisch Varen

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Subsidie DKTI 3

‒ 5.000

‒ 1.750

‒ 1.750

‒ 1.000

‒ 500

          

HXII: Storting Valburg

‒ 12.000

‒ 12.000

             

HXII: Subsidie nachttrein

‒ 1.407

   

‒ 1.407

          

HXII: Topsector Logistiek

‒ 7.215

‒ 2.080

‒ 5.135

            

HXII: Unit Innovatie

‒ 932

‒ 932

             

HXII: Verduurzamen gebouwen

5.100

1.275

3.825

            

HXII: Verkeersemissie

‒ 24.000

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

    

HXII: Vlissingen

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Loonbijstelling 2021

203.380

14.964

14.930

14.925

14.717

14.644

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

12.920

LNV: Sanering varkenshouderijen

  

19.000

            

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

35.000

 

15.000

            

Omvorming ProRail naar ZBO

205.700

‒ 7.130.300

7.336.000

            

Prijsbijstelling 2021

2.089.916

120.881

94.488

149.915

148.054

123.537

135.181

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

146.370

Startsubsidie POK 2021

315

315

             

Mutaties Miljoenennota 2022

8.479.190

‒ 6.996.743

7.483.016

171.832

165.030

143.645

150.351

158.990

151.490

151.490

152.490

147.390

147.390

147.390

153.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

BCF: Afdracht Rotterdamsebaan

‒ 6.805

‒ 6.805

             

BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute

‒ 41.974

‒ 41.974

             

BZK: Betonakkoord

50

50

             

BZK: Bijdrage U-NED

300

300

             

BZK: Deltaplan noord-Nederland

60

60

             

BZK: Eenvoudig Beter

81

81

             

BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle

100

100

             

COVID-meerkosten RWS

16.353

16.353

             

Defensie: Radartoren Wemeldinge

1.500

1.500

             

EZK: Energiebesparing

4.900

4.900

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

12.949

12.949

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

234

234

             

EZK: Projectleider buisleidingen

92

92

             

EZK: TNO Spooronderzoek

‒ 110

‒ 110

             

EZK: Topconsortium Logistiek

‒ 250

‒ 250

             

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

13.369

13.369

             

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

2.137

2.137

             

HXII: Beheer nationaal toegangspunt data

118

118

             

HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening FMHaaglanden

‒ 615

‒ 615

             

HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem

‒ 2.659

‒ 2.659

             

HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw

‒ 752

‒ 752

             

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire

‒ 8.130

‒ 8.130

             

HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

5.000

5.000

             

HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer

18

18

             

HXII: Derde spoor Duitsland

2.931

2.931

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 200

‒ 200

             

HXII: Doorvaart 's nachts Noordzeeakkoord

6.462

6.462

             

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

1.784

1.784

             

HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven

‒ 12.968

‒ 12.968

             

HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridor

‒ 52

‒ 52

             

HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave

‒ 110

‒ 110

             

HXII: Onderhoud Aerius

‒ 180

‒ 180

             

HXII: Opdracht Mono Zakelijk

100

100

             

HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen

‒ 50

‒ 50

             

HXII: Pilot intelligente toegang LZV

36

36

             

HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie

13

13

             

HXII: PSA NAPCORE NDW

66

66

             

HXII: SPUK Almere Smart

‒ 242

‒ 242

             

HXII: SPUK Diverse Provincies

‒ 22.836

‒ 22.836

             

HXII: SPUK Gemeente Almere

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: SPUK GoedopWeg

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf

‒ 11.652

‒ 11.652

             

HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught

‒ 3.388

‒ 3.388

             

HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal

‒ 6.471

‒ 6.471

             

HXII: SPUK Provincie Utrecht

‒ 5.250

‒ 5.250

             

HXII: SPUK Randweg Eindhoven

‒ 27.306

‒ 27.306

             

HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 6.950

‒ 6.950

             

HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021

‒ 102

‒ 102

             

HXII: SPUK Zwolle-Enschede

‒ 375

‒ 375

             

HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche

169

169

             

HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen

‒ 2.042

‒ 2.042

             

HXII: Opdrachten NDW

160

160

             

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten

1.312

1.312

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 97.175

‒ 97.175

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Tabel 19 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en invsteringsruimte (bedragen x €1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

1.695

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

    

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

379.191

    

5.642

32.275

44.545

212.184

84.545

     

Gebiedsprogramma Amsterdam

21.750

        

21.750

     

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200.000

       

50.000

100.000

50.000

    

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 2.465.775

 

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 109.063

‒ 173.871

‒ 339.458

‒ 474.467

‒ 634.519

‒ 544.365

‒ 181.032

    

Overboeking HUB Den Bosch

40.000

   

10.000

30.000

         

Prijsbijstelling 2021

47.578

    

304

1287

1624

5.125

8.206

31.032

    

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.777.256

 

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 99.063

‒ 137.925

‒ 305.896

‒ 428.298

‒ 367.210

‒ 329.864

‒ 100.000

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

             

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 519

‒ 519

             

HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught

‒ 3.388

‒ 3.388

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 3.907

‒ 3.907

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

0

             
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

10.394

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

  

‒ 5.000

  

5.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.394

  

5.000

         

Korte-termijn file-aanpak

‒ 5.000

    

‒ 5.000

         

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.639

 

‒ 5.639

            

Prijsbijstelling 2021

245

 

245

            

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 10394

 

‒ 5.394

  

‒ 5.000

         

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

5.000

5.000

             

HXII: SPUK GoedopWeg

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

5.394

  

5.000

         
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 77.190

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

     

87.517

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

155.789

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

193.567

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)

‒ 868

‒ 868

             

BCF: Bijdrage U-Ned

‒ 1.705

‒ 1.705

             

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

‒ 30.000

‒ 5.981

‒ 7.671

‒ 7.343

‒ 4.928

‒ 1.890

‒ 2.187

        

BZK: Bijdrage U-Ned

‒ 8.121

‒ 8.121

             

Compensatiepakket Zeeland

46.008

46.008

             

COVID meerkosten

‒ 22.500

‒ 22.500

             

Extrapolatie 2035

105.000

              

FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten

135.000

 

15.000

18.750

22.500

22.500

18.750

15.000

7.500

7.500

7.500

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

‒ 21.750

        

‒ 21.750

     

HXII: BTW Correctie Subs LNG

‒ 285

‒ 285

             

HXII: Goederenvervoercorridors

‒ 1.750

‒ 1.500

‒ 250

            

HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM

‒ 3.750

 

‒ 750

‒ 1.500

‒ 1.500

          

HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

            

HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid

‒ 9.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

     

HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek

‒ 6.215

‒ 2.080

‒ 4.135

            

HXII: Vlissingen

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Kasschuiven artikel 20

0

‒ 34.456

27.305

31.610

5.179

1.890

2.187

  

‒ 27.500

    

‒ 6.215

Korte termijn maatregelen Voorne-Putten

‒ 691

‒ 450

‒ 241

            

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

15.000

 

15.000

            

Oeververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning)

‒ 200.000

       

‒ 50.000

‒ 100.000

‒ 50.000

    

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 1.830.388

 

‒ 176.256

‒ 171.825

‒ 110.001

‒ 69.001

‒ 103.657

‒ 87.195

‒ 161.612

‒ 109.750

‒ 66.269

‒ 105.000

‒ 159.000

‒ 106.700

‒ 287.352

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

29.771

  

4.000

11.000

14.771

         

Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer

35.000

           

35.000

  

Overboeking reservering bodemdaling

53.000

       

53.000

      

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

100.000

             

100.000

Prijsbijstelling 2021

19.809

362

 

94

  

2.407

395

1.012

 

3.769

    

Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn

233

  

233

           

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.609.602

‒ 40.376

‒ 136.598

‒ 126.981

‒ 78.750

‒ 32.730

‒ 83.500

‒ 72.800

‒ 151.100

‒ 252.500

‒ 105.000

‒ 105.000

‒ 124.000

‒ 106.700

‒ 193.567

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

115.413

             

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire

‒ 8.130

‒ 8.130

             

HXII: Derde spoor Duitsland

2.931

2.931

             

HXII: SPUK Almere Smart

‒ 242

‒ 242

             

HXII: SPUK Gemeente Almere

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: SPUK Provincie Utrecht

‒ 5.250

‒ 5.250

             

HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 6.950

‒ 6.950

             

Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

181

181

             

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 83.253

‒ 83.253

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 101.713

‒ 101.713

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

13.700

             
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

          

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

200

        

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

200

        

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

Aanvulling A1/A30 Barneveld

‒ 38.082

          

‒ 9.521

‒ 9.521

‒ 9.520

‒ 9.520

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

‒ 30.000

          

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)

‒ 4.000

              

Dienstensteiger NST

‒ 2.100

 

‒ 2.100

            

Extrapolatie 2035

1.472.239

              

Extrapolatie van concessieontvangsten

202.784

              

Herschikking Investeringsruimte

‒ 1.043.876

‒ 4.999

‒ 9.000

   

4

 

3.684

 

‒ 216.371

‒ 181.361

‒ 231.829

‒ 203.329

‒ 200.675

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 9.000

              

Kasschuiven artikel 20

0

193.051

75.312

29.679

31.313

‒ 49.960

‒ 62.843

‒ 24.027

33.899

‒ 37.218

15.814

‒ 62.081

‒ 663

‒ 68.838

‒ 43.574

Loonbijstelling 2021

‒ 421

‒ 115

21

7

‒ 4

‒ 5

‒ 5

87

‒ 117

‒ 42

‒ 39

‒ 39

‒ 39

‒ 39

‒ 46

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.062.259

         

‒ 351.240

‒ 1.046.387

‒ 536.755

‒ 907.457

‒ 541.057

Overboeking reservering bodemdaling

‒ 53.000

       

‒ 53.000

      

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

‒ 100.000

             

‒ 100.000

Prijsbijstelling 2021

308.758

‒ 8.789

‒ 29.648

26.204

33.171

2.983

25.646

23.940

15.534

34.574

‒ 19.597

64.743

‒ 26.009

63.363

55.393

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 9.144

‒ 9.144

             

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 228.910

‒ 170.204

‒ 34.585

‒ 55.890

‒ 64.480

46.982

37.198

  

2.686

2.000

1.000

1.000

5.000

383

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 4.597.011

‒ 200

        

‒ 569.433

‒ 1.241.146

‒ 811.316

‒ 1.128.320

‒ 846.596

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

               

Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

2.432

2.432

             

Mutaties Najaarsnota 2021

2.432

2.432

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

2.432

             
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

   

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

274

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

10.255

‒ 10.527

404

741

58.655

32.632

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

‒ 379.191

    

‒ 5.642

‒ 32.275

‒ 44.545

‒ 212.184

‒ 84.545

     

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

‒ 34.000

          

‒ 8.500

‒ 8.500

‒ 8.500

‒ 8.500

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

‒ 248.000

          

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

Aanvulling Ring Utrecht

‒ 262.000

        

‒ 50.000

‒ 50.000

‒ 53.000

‒ 53.000

‒ 53.000

‒ 3.000

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

‒ 6.010

‒ 4.000

‒ 2.010

            

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

‒ 16.800

       

‒ 16.800

      

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

‒ 27.060

        

‒ 27.060

     

Bijdragen derden 2021 Spoor

‒ 6.000

‒ 6.000

             

Dekking indexatieverschil 2020

‒ 30.000

       

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

    

Herschikking Investeringsruimte

1.043.876

4.999

9.000

   

‒ 4

 

‒ 3.684

 

216.371

181.361

231.829

203.329

200.675

HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid

‒ 5.255

‒ 5.255

             

HXII: Subsidie elektrisch schip weva

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: Verkeersemissie

‒ 24.000

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

‒ 2.400

    

Kasschuiven artikel 20

0

32.752

11.612

10.991

14.148

‒ 13.988

32.047

31.894

190.164

155.905

‒ 136.522

‒ 81.315

‒ 84.889

‒ 34.416

‒ 128.383

Kleine infrastructurele knelpunten

‒ 8.275

 

‒ 4.175

‒ 4.100

           

Kosten Brexit maatregelen

‒ 10.000

‒ 10.000

             

Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

‒ 10.000

    

‒ 10.000

         

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

‒ 101.771

  

‒ 4.000

‒ 11.000

‒ 14.771

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 7.000

‒ 5.000

     

Overboeking Eindhoven-Düsseldorf

‒ 15.000

    

‒ 15.000

         

Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft

‒ 4.634

           

‒ 4.634

  

Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer

‒ 35.000

           

‒ 35.000

  

Overboeking Reservering Cybersecurity

‒ 8.346

‒ 8.346

             

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.279

         

‒ 5.279

    

Prijsbijstelling 2021

11

   

11

          

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 12.505

‒ 8.005

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

          

Saldo mee- en tegenvallers

3.788

  

605

 

3.146

  

37

      

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 205.451

‒ 10.255

10.527

‒ 404

‒ 741

‒ 58.655

‒ 32.632

‒ 45.051

‒ 61.867

‒ 23.100

12.170

‒ 23.454

‒ 16.194

45.413

‒ 1.208

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Cyber security RWS

‒ 5.279

‒ 5.279

             

HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen

‒ 2.042

‒ 2.042

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

‒ 7.321

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

‒ 7.321

             
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

170.151

136.465

131.385

178.554

234.310

422.028

546.149

580.177

605.464

762.263

1.369.600

951.510

1.189.607

1.041.371

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

119.320

             

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

8.811

5.394

  

5.000

         
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

            

Kasschuiven artikel 20

0

‒ 17.500

‒ 30.000

17.500

30.000

          

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 47.500

  

‒ 17.500

‒ 30.000

          

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 47.500

‒ 17.500

‒ 30.000

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               
Licence