Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

45.684

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

46.784

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Arbeidsvoorwaarden /CAO Rijk

2

31

1) Arbeidsvoorwaarden /CAO Rijk KvdK

3

4

2) Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen

3

‒ 2

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

46.817

Toelichting

  • 1. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan de begroting van de Koning ten behoeve van de CAO Rijk.

  • 2. Deze mutatie betreft een doorbelasting. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het Kabinet van de Koning ten behoeve van de CAO Rijk.

  • 3. Deze mutatie betreft een doorbelasting. Deze mutatie betreft de bijdrage voor categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen aan het Ministerie van Financiën.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

0

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

268

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

268

Toelichting

Er zijn geen ontvangstenmutaties.

Licence