Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

8.874

8.874

0

0

8.874

      

Uitgaven

8.874

8.874

0

0

8.874

      

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.874

8.874

0

0

8.874

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Licence