Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 131,8 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een ontvangsten- en uitgavenbudget van € 4.819,4 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen daalt met € 4.230,3 miljoen tot € 4.581,4 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2021 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2021

€ 4.951.216

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2021

‒ € 131.815

Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021

€ 4.819.401

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2021

€ 4.951.216

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2021

‒ € 131.815

Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021

€ 4.819.401

Licence