Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze tweede suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de extra middelen voor munitie opleiding en training bij de augustusbesluitvorming van € 60 miljoen en de vrijgave van de overprogrammering ter hoogte van € -295,5 miljoen. dit betekent dat de projecten in voorbereiding en in planning, die dit jaar niet meer tot realisatie komen zijn vrijgegeven voor het kasjaar 2021 en schuiven naar 2022. Daarnaast wordt in deze suppletoire begroting de actualisatie van het Defensie Lifecycle Plan verwerkt waarmee financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme worden gezet.

Licence