Base description which applies to whole site

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

97.989

381.208

238.700

258.039

201.747

63.473

‒ 68.771

‒ 43.824

26.348

24.661

24.812

159.448

152.369

              

Uitgaven

97.989

381.208

238.700

258.039

201.747

63.473

‒ 68.771

‒ 43.824

26.348

24.661

24.812

159.448

152.369

              

Verwerving

             

Opdrachten

‒ 129.702

‒ 68.865

‒ 91.746

163.551

162.718

79.076

2.125

33.489

1.357

15.135

5.984

5.929

‒ 15.033

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 130.292

54.378

‒ 3.377

‒ 15.316

‒ 19.432

29.789

4.922

4.419

4.825

19.375

11.022

12.321

‒ 4.355

Verwerving: onderzoeksfase

0

‒ 39.980

‒ 103.701

‒ 14.356

2.154

2.154

1

1

1

1

1

1

1

Verwerving: realisatie

590

‒ 83.263

15.332

193.223

179.996

47.133

‒ 2.798

29.069

‒ 3.469

‒ 4.241

‒ 5.039

‒ 6.393

‒ 10.679

              

Instandhouding

             

Opdrachten

61.568

101.566

64.446

63.986

64.487

61.832

61.832

61.832

61.832

61.832

69.327

69.327

69.327

Instandhouding Materieel

61.568

101.566

64.446

63.986

64.487

61.832

61.832

61.832

61.832

61.832

69.327

69.327

69.327

              

Kennis en Innovatie

             

Bekostiging

225

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

537

537

537

537

537

537

537

537

537

537

537

537

537

Technologieontwikkeling

225

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kennisgebruik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort Cyclische Innovatie

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

              

Reserve valutaschommelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

              

Onzekerheidsreservering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

              

Over-/ onderprogrammering

165.898

348.432

266.000

30.502

‒ 25.458

‒ 77.435

‒ 132.728

‒ 139.145

‒ 36.841

‒ 52.306

‒ 50.499

84.192

98.075

              

Ontvangsten

11.940

15.780

25.780

15.780

15.780

15.780

15.780

12.300

8.460

8.460

8.460

8.460

8.460

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

‒ 288.909

‒ 259.778

‒ 296.544

‒ 231.177

‒ 153.233

‒ 118.325

70.849

160.614

194.200

238.242

200.895

‒ 102.613

‒ 148.036

              

Uitgaven

‒ 288.909

‒ 259.778

‒ 296.544

‒ 231.177

‒ 153.233

‒ 118.325

70.849

160.614

194.200

238.242

200.895

‒ 102.613

‒ 148.036

              

Verwerving

             

Opdrachten

‒ 253.903

‒ 266.948

‒ 256.693

‒ 152.532

374.755

363.798

76.495

118.586

‒ 4.882

2.390

223.942

20.906

‒ 3.851

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 19.239

‒ 1.899

2.927

16.630

‒ 9.014

4.035

‒ 5.351

‒ 1.452

‒ 714

5.188

9.698

14.025

8.099

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 187.353

‒ 291.977

‒ 261.771

‒ 217.340

337.809

326.761

57.513

102.513

28.635

7.133

224.349

173

173

Verwerving: realisatie

‒ 47.311

26.928

2.151

48.178

45.960

33.002

24.333

17.525

‒ 32.803

‒ 9.931

‒ 10.105

6.708

‒ 12.123

              

Instandhouding

             

Opdrachten

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.200

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

Instandhouding Materieel

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.200

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

              

Over-/ onderprogrammering

‒ 27.506

14.670

‒ 32.351

‒ 71.145

‒ 520.788

‒ 475.123

1.354

49.028

206.082

242.852

‒ 16.047

‒ 116.519

‒ 137.185

              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

38.310

‒ 64.034

27.905

73.890

‒ 4.767

‒ 42.792

‒ 50.208

‒ 156.660

‒ 94.364

‒ 134.525

‒ 103.176

‒ 12.898

31.098

              

Uitgaven

38.310

‒ 64.034

27.905

73.890

‒ 4.767

‒ 42.792

‒ 50.208

‒ 156.660

‒ 94.364

‒ 134.525

‒ 103.176

‒ 12.898

31.098

              

Verwerving

             

Opdrachten

8.112

‒ 14.847

‒ 12.194

25.152

‒ 1.038

89.655

‒ 972

‒ 8.770

‒ 5.732

‒ 31.455

‒ 40.030

‒ 23.184

‒ 25.929

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 30.158

‒ 79.515

‒ 49.070

‒ 61.671

401

8.053

‒ 98

25.709

25.677

7.697

‒ 4.966

9.986

11.755

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 10.375

‒ 14.401

‒ 2.635

‒ 26.350

662

6.704

47

47

47

47

47

47

225

Verwerving: realisatie

48.645

79.069

39.511

113.173

‒ 2.101

74.898

‒ 921

‒ 34.526

‒ 31.456

‒ 39.199

‒ 35.111

‒ 33.217

‒ 37.909

              

Instandhouding

             

Opdrachten

339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instandhouding Materieel

339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

              

Over-/ onderprogrammering

29.859

‒ 49.187

40.099

48.738

‒ 3.729

‒ 132.447

‒ 49.236

‒ 147.890

‒ 88.632

‒ 103.070

‒ 63.146

10.286

57.027

              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

‒ 84.846

‒ 285.799

‒ 126.039

164.211

22.944

149.141

113.818

112.431

‒ 57.176

‒ 62.612

‒ 47.333

20.613

29.208

              

Uitgaven

‒ 84.846

‒ 285.799

‒ 126.039

164.211

22.944

149.141

113.818

112.431

‒ 57.176

‒ 62.612

‒ 47.333

20.613

29.208

              

Verwerving

             

Opdrachten

‒ 199.449

‒ 342.864

60.389

161.642

125.355

70.115

24.909

138.386

‒ 30.362

‒ 30.817

‒ 29.562

‒ 31.381

‒ 30.730

Verwerving: voorbereidingsfase

739

‒ 11666

11786

53637

9069

‒ 3681

‒ 58201

788

497

‒ 267

‒ 316

‒ 9876

‒ 304

Verwerving: realisatie

‒ 200.188

‒ 331.198

48.603

108.005

116.286

73.796

83.110

137.598

‒ 30.859

‒ 30.550

‒ 29.246

‒ 21.505

‒ 30.426

              

Instandhouding

             

Opdrachten

496

496

496

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

Instandhouding Materieel

496

496

496

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

              

Over-/ onderprogrammering

114.107

56.569

‒ 186.924

‒ 26.198

‒ 131.178

50.259

60.142

‒ 54.722

‒ 55.581

‒ 60.562

‒ 46.538

23.227

31.171

              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

215.226

202.306

28.306

28.306

28.306

18.660

3.827

2.861

4.642

4.642

4.642

4.642

4.637

              

Uitgaven

215.226

202.306

28.306

28.306

28.306

18.660

3.827

2.861

4.642

4.642

4.642

4.642

4.637

              

Verwerving

             

Opdrachten

111.172

13.468

‒ 11.930

16.013

‒ 7.832

55.108

131.081

113.454

12.476

‒ 2.548

‒ 2.548

‒ 2.119

‒ 2.548

Verwerving: voorbereidingsfase

76.841

18.122

‒ 14.854

41.164

‒ 8.074

60.241

90.191

86.133

702

702

702

1.131

702

Verwerving: realisatie

34.331

‒ 4.654

2.924

‒ 25.151

242

‒ 5.133

40.890

27.321

11.774

‒ 3.250

‒ 3.250

‒ 3.250

‒ 3.250

              

Instandhouding

             

Opdrachten

144.375

144.372

4.372

4.372

4.372

4.372

4.372

3.405

3.405

3.405

3.405

3.405

3.405

Instandhouding Infrastructuur

144.375

144.372

4.372

4.372

4.372

4.372

4.372

3.405

3.405

3.405

3.405

3.405

3.405

              
              

Over-/ onderprogrammering

‒ 40.321

44.466

35.864

7.921

31.766

‒ 40.820

‒ 131.626

‒ 113.998

‒ 11.239

3.785

3.785

3.356

3.780

              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

71.681

75.528

20.811

18.852

16.584

1.659

650

6.878

1.693

5.860

6.366

13.603

13.155

              

Uitgaven

71.831

75.528

20.811

18.852

16.584

1.659

650

6.878

1.693

5.860

6.366

13.603

13.155

              

Verwerving

             

Opdrachten

38.560

65.884

27.896

23.054

9.613

613

‒ 2.243

6.095

23.359

6.784

6.739

6.715

‒ 4.564

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 20.137

14.781

10.739

12.575

7.829

‒ 927

‒ 2.308

6.158

23.409

6.880

6.880

6.880

‒ 4.420

Verwerving: realisatie

58.697

51.103

17.157

10.479

1.784

1.540

65

‒ 63

‒ 50

‒ 96

‒ 141

‒ 165

‒ 144

              

Instandhouding

             

Opdrachten

56.296

65.874

14.209

15.920

13.868

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

Instandhouding IT

56.296

65.874

14.209

15.920

13.868

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

              
              

Over-/ onderprogrammering

‒ 23.025

‒ 56.230

‒ 21.294

‒ 20.122

‒ 6.897

‒ 779

1.068

‒ 1.042

‒ 23.491

‒ 2.749

‒ 2.198

5.063

15.894

              

Ontvangsten

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

             
              

Uitgaven

             
              
              

Ontvangsten

27.561

23.551

‒ 142.741

286.241

85.701

45.936

44.285

59.900

56.783

57.708

67.646

64.235

63.871

              

Ontvangsten

             

Ontvangsten

27.561

23.551

‒ 142.741

286.241

85.701

45.936

44.285

59.900

56.783

57.708

67.646

64.235

63.871

Licence