Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 3 Coronamaatregelen op de (Justitie en Veiligheid)-begroting (bedragen x € 1 mln)

Art.

Omschrijving maatregel

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vindplaats

32.2.5.29 91.1.1.11 91.1.1.12

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindigingen

 

591

3.942

2.954

726

  

Kamerstukken II 2020-2021 35 420, nr. 314

36.2.5.22

Callcenter tbv verstrekken informatie over de vaccinatie en COVID, tweede helft 2021

 

7.500

     

Deze tweede suppletoire begroting

36.2.3.21

Onderuitputting op tijdelijke regeling coronabanen

 

‒ 25.000

     

Deze tweede suppletoire begroting

36.2.3.21

ISB handhaving coronamaatregelen

 

45.000

     

Kamerstuk 35923, nr 2

32.3.9.90

Aanvullende tegenvaller Griffieontvangsten coronamaatregelen

 

‒ 16.904

     

Deze tweede suppletoire begroting

34.2.9.90, 34.3.3.90

In 2021 terugontvangen niet gerealiseerde coronagelden 2020

 

6.294

     

Deze tweede suppletoire begroting

34.3.9.90

Aanvullende tegenvaller administratiekosten CJIB

 

‒ 3.000

     

Deze tweede suppletoire begroting

          
 

Totaal

 

41.701

3.942

2.954

726

   
Licence