Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Coronamaatregelen op de LNV-begroting (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Naam maatregel

2021

2022

2023

2024

2025

Kamerstuk

21

Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

39

    

Kamerstuk 35420, nr. 105

21

Steunmaatregelen voor de tuinbouw en de fritesaardappelsector

44,6

    

Kamerstuk 35650-XIV, nr. 4

21

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw COVID-19

36

    

Kamerstuk 35420, nr. 217

21

Nadeelcompensatie pelsdierhouderijen

131,5

    

Kamerstuk 35633, nr. 6

Licence