Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 7 Coronamaatregelen op de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-begroting (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Omschrijving maatregel

Bedrag verplichtingen 2021

Bedrag uitgaven 2021

Bedrag ontvangsten 2021

Vindplaats

 

1

Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW)

656.013

656.013

‒ 842.297

2020-2021 35 669 nr 1

 

1

Subsidie Nederland leert door

‒ 20.898

‒ 20.898

0

2020-2021 35 570 nr 1

 

1

Motie Mentaal steunpakket

1.000

1.000

0

2020-2021 35 669 nr 8

 

5

Scholingsbudget WW

‒ 6.000

‒ 6.000

0

2020-2021 35 570 nr 1

 

5

Crisisdienstverlening

‒ 250

‒ 250

0

2021-2022 35 902 nr 1

 

7

Vrijval sneltesten KO

‒ 3.682

‒ 3.682

0

2020-2021 25 295 nr 1179

 

11

Vrijval UWV NOW 4

‒ 9.400

‒ 9.400

0

2020-2021 35 570 nr 1

 

13

Vrijval MBO scholen

‒ 2.000

‒ 2.000

0

2020-2021 35 850 nr 1

 

99

Herschikking middelen Mentaal steunpakket

‒ 1.000

‒ 1.000

0

2020-2021 35 669 nr 8

 

99

Naar GF: SW bedrijven covid 19

‒ 35.000

‒ 35.000

0

2020-2021 35 902 nr 1

 

99

Vrijval uitvoeringskosten NOW UvB

 

‒ 1.000

0

2020-2021 35 570 nr 1

 

99

Kasschuif middelen crisisdienstverlening

‒ 7.862

‒ 7.862

0

2019-2020 35 542 nr 1

 
 

Totaal

570.921

569.921

‒ 842.297

  
Licence