Base description which applies to whole site

5.4 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022

Tabel 3 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2023.

Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2022

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2023

81.393,5

2

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022

24,1

3

Stand 2e suppletoire begroting 2022

81.417,6

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2023

82.408,4

5

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022

9,5

6

Stand 2e suppletoire begroting 2022

82.417,9

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2023 (=1-4)

‒ 1.014,9

8

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022

14,6

9

Stand 2e suppletoire begroting 2022 (=3-6)

‒ 1.000,3

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2e suppletoire begroting 2022 bedraagt € 1 miljard (regel 9).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 14,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de opwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven met € 24,1 miljoen (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 9,5 miljoen (regel 5) anderzijds.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 5.2 (tabel 1 en tabel 1A) en 5.3 (tabel 2).

Licence