Base description which applies to whole site

5.3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2023 te zien.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2022

Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2023

82.408,4

Overboekingen tussen uitgavenplafonds

6,7

Maatregelen corona

2,8

Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg

9,5

Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2022

82.417,9

Toelichting

Overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 verhoogd met circa € 6,7 miljoen als gevolg van overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij om:

• Een overboeking van € 6,9 miljoen vanuit de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting) naar het Uitgavenplafond Zorg ten behoeve van sportactiviteiten op Caribisch Nederland.

• Overboekingen van enkele kleinere mutaties (per saldo € 0,2 miljoen) van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

Maatregelen corona

Het Uitgavenplafond Zorg is verhoogd met € 2,8 miljoen als gevolg meerkosten corona Wmo beschermd wonen.

Licence