Base description which applies to whole site
+

3.2 Projectoverzichten

Tabel 11 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

3

5

64

53

  

1

Programma Snelheidsaanpassing

2

2

55

55

   

Programma aansluitingen

13

15

129

129

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.477

1.477

 

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

2

2

46

46

 

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

0

1

320

320

 

2032- 2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

20

21

1.183

1.183

2027

2026

2

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

20

20

 

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

10

10

811

811

 

n.t.b.

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

1

1.210

1.210

 

2012

 

A9 Badhoevedorp

10

11

307

307

 

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

0

  

3

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

11

12

16

16

 

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

55

55

547

547

 

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

0

   

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

 

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

 

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

2

17

17

 

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

0

111

111

 

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

 

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

260

260

 

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

0

0

60

60

 

Regio

 

A27 Houten Hooipolder

20

20

1.843

1.843

2029-2031

2029- 2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

21

27

602

602

 

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

36

35

469

469

 

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

0

  

4

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

0

  

5

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

 

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

2

2

22

22

 

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

3

3

50

50

 

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

187

189

836

836

 

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

0

220

220

 

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

19

19

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

0

0

112

150

  

6

Meer veilig

40

40

150

112

  

7

Afrondingen

1

‒ 2

0

1

   

Totaal uitvoeringsprogramma

461

474

13.530

12.662

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

56

76

     

Programma Realisatie

517

550

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

517

550

     

Overprogrammering (-)

0

0

     
Tabel 12 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 748

‒ 745

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

94

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

347

347

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

41

41

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

3

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

378

378

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

115

115

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

0

0

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

57

56

nvt

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

174

174

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

163

163

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.542

1.542

*

  

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

335

335

2030- 2032

  

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

101

101

*

2025

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

187

187

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht – Sliedrecht

0

0

   

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

138

138

2028- 2029

2026- 2028

1

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

236

236

2029- 2031

  

A4 Haaglanden - N14

692

692

2026- 2028

2026- 2028

 

N59 Verkeersveiligheid

0

0

 

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

287

287

2025- 2027

2025- 2027

 

A27 Houten - Hooipolder

0

0

 

Zuid: 2027- 2029

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

*

2021- 2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

0

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

94

94

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

200

201

2030-2032

  

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

436

436

2027- 2030

2023- 2026 / 2025- 2029

2

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

0

0

 

2026- 2028

 

A1/A30 Barneveld

84

84

   

N35 Nijverdal - Wierden

120

120

*

2023- 2025

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2023- 2025

2022- 2024

3

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

31

31

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

30

0

nvt

  

A1/A35 Azelo-Buuren

5

0

nvt

  

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

104

104

*

2026

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

174

175

   

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

5.482

5.450

   

Begroting (IF 12.03.02)

5.482

5.450

   
Tabel 13 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

54

56

2.190

2.190

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

26

698

698

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

27

28

1.265

1.265

2027

2026

1

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

63

1.846

1.846

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

19

379

379

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

79

79

1.181

1.181

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

15

15

365

365

2019

2019

 

Aflossing tunnels

44

48

959

959

   

Projecten Zuidwest-Nederland

   

0

   

A15 Maasvlakte - Vaanplein

87

84

2.288

2.288

2015

2015

 

A16 Rotterdam

108

119

1.712

1.712

2025

2025

 

A24 Blankenburgverbinding

48

50

1.975

1.975

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

   

0

   

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

   

0

   

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

123

140

196

196

 

2023- 2025

 

A12 Ede - Grijsoord

11

11

182

182

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

11

15

447

447

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

   

0

   

N31 Leeuwarden - Drachten

6

7

168

168

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

15

16

348

348

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

   

0

   

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

0

0

505

505

   

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

0

0

0

0

   

Afrondingen

2

1

1

0

   

Totaal

734

776

16.977

16.976

   

Begroting (IF 12.04)

734

776

16.977

16.976

   
Tabel 14 Realisatieprogramma Personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Be- en bijsturing toekomst

2

2

16

17

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

13

14

711

711

divers

divers

 

Innovatieprogramma spoortrillingen

3

3

20

20

   

Maatregelenpakket HSL-Zuid

46

48

130

130

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

6

7

152

152

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

0

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

0

42

42

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

23

24

240

240

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

53

11

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

36

36

505

505

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

1

72

72

divers

divers

 

Booggeluid

1

1

4

4

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

32

32

424

424

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

7

7

228

147

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

1

1

70

21

divers

divers

 

Overwegenaanpak

29

29

889

889

divers

divers

 

Ontsnippering

3

3

81

81

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

4

4

11

11

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

22

22

382

382

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

 

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

0

0

  

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Den Haag emplacement

3

3

71

71

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

4

4

612

612

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

0

0

238

238

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Zwolle - Herfte

58

58

264

264

2021

2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

15

16

142

142

divers

divers

 

Afrondingen

2

‒ 2

 

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

311

313

5.830

5.659

   

Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten

‒ 10

‒ 13

0

4

   

Afrekening voorschotten

29

29

175

175

   

Programma Realisatie

330

329

6.005

5.838

   

Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

1

1

‒ 228

‒ 229

   

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

331

330

5.777

5.609

   

Overprogrammering (-)

       
Tabel 15 Realisatieprogramma Goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

10

0

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

2

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

4

4

71

71

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

1

1

163

163

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

0

23

23

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

231

231

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

6

6

138

137

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

9

8

divers

divers

 

Afrondingen

 

‒ 1

     

Totaal uitvoeringsprgramma

13

12

815

803

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

 

0

‒ 112

‒ 112

   

Afrekening voorschotten

1

1

18

18

   

Programma Realisatie

14

13

721

709

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 2

      

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

12

13

721

709

   
Tabel 16 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.01

228

228

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

119

119

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

14

13

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Regionale Knelpunten

12

12

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

45

45

2024

2024

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

101

101

   

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

264

264

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

39

39

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

853

852

   

Afrekening voorschotten

9

9

   

Begroting (IF 13.03.04)

862

852

   
Tabel 17 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

112

112

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

15

11

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

0

    

Overige projecten in voorbereiding

0

    

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

127

123

   

Afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (IF 13.03.05)

128

124

   
Tabel 18 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

  

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

  

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)

190

205

3.588

3.705

2006

2006

2031

  

Rente- en belastingaanpassingen

 

‒ 15

‒ 105

‒ 120

    

1

Totaal

190

190

3.483

3.585

     

Begroting (IF 13.04)

190

190

3.483

3.585

     
Tabel 19 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

52

52

nvt

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

52

52

   

Begroting (IF 14.01.02)

52

52

   
Tabel 20 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

0

0

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

32

32

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

6

6

213

217

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

40

40

286

273

regio

regio

 

Afrondingen

       

Totaal

78

78

693

684

   

Begroting (IF 14.01.03)

78

78

     
Tabel 21 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

0

72

72

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

 

0

589

589

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

 

0

0

0

   

Afrondingen

       

Afrekening voorschotten

0

0

6

6

   

Begroting (IF 14.03)

0

0

667

667

   

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

0

0

667

667

   
Tabel 22 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

0

1

26

26

Divers

Divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2024

2024

 

Lichteren Buitenhaven IJmuiden

11

24

37

37

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

4

5

14

12

2023

2023

 

Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes

1

1

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

170

159

1.038

1.004

2023

2023

1

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

9

9

657

649

2024

2024

 

Wilhelminakanaal Tilburg

0

1

98

98

2019

2019

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

1

6

6

2023

2023

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

27

24

138

140

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

47

48

176

161

2023

2023

2

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

2

2

293

287

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

       

Afrondingen

‒ 1

1

1

49

   

Totaal uitvoeringsprogramma

  

3.153

3.138

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

       

Programma Realisatie

271

276

     

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

271

276

     

Toelichting

  • 1. NST: De hogere uitgaven zijn het saldo van diverse posten waaronder: huuropbrengsten dienstensteiger; prijsontwikkeling; correctie risicoreservering; en ten slotte ontvangen bijdragen van Vlaanderen en derden.

  • 2. Verruiming Twentekanalen fase 2: De lagere realisatie is vrijwel volledig veroorzaakt door vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s. Daardoor is de start van de uitvoering vertraagd Het budget schuift door naar 2023. Daarnaast minder uitgaven omdat de kosten van aankoop stalen damwanden lager waren.

Tabel 23 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 36

‒ 36

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

14

14

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

23

23

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

306

306

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

28

28

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

38

38

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

29

29

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

234

234

2024-2028

2024-2028

 

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

97

97

2025‒2028

2025‒2028

 

Overige projecten en reserveringen

883

883

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Reservering garantstelling Twentekanalen

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

1

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.790

1.790

   
Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

16

400

400

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

217

231

1.105

1.103

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

       

Keersluis Limmel

3

3

91

91

2018

2018

2048

Projecten Oost-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

16

18

155

155

2020

2020

2047

Afrondingen

       

Totaal

251

268

1.751

1.749

   

Begroting (IF 15.04)

251

268

     
Tabel 25 HSL-Zuid (bedragen x € 1 miljoen)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

0

6.145

6.145

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

  

1.012

1.012

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)

  

115

115

   

Begroting (IF 17.03)

0

0

7.272

7.272

   
Tabel 26 Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

1

1

101

101

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

2

2

   

Programma

2

2

1.168

1.168

   

Begroting (IF 17.06)

2

2

     
Tabel 27 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2021

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

81

88

2.419

2.401

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

2

2

96

96

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

‒ 1

    

Programma

82

89

2.514

2.497

   

Afrekening voorschotten

2

2

22

22

   

Begroting (IF 17.07)

84

91

2.536

2.519

   

Overprogrammering (-)

       
Licence