Base description which applies to whole site

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Tabel 2 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

2.465.775

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Mutaties Najaarsnota 2021

519

 

519

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

  

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

    
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

5.639

 

5.639

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.639

            

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 5.000

 

‒ 5.000

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

639

            

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

639

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

1.713.618

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Mutaties Najaarsnota 2021

83.253

 

83.253

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

259.509

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Saldo 2021 Reserveringen

13.700

 

13.700

            

Mutaties Slotwet 2021

  

13.700

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

  

273.209

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Miljoenennota 2022

3.388.175

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

          

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

              

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

          

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

2.432

 

2.432

            

Mutaties Slotwet 2021

  

2.432

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

  

2.432

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

258.346

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

281.799

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               

Mutaties Miljoenennota 2022

47.500

  

17.500

30.000

          

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          

Mutaties Najaarsnota 2021

0

  

0

0

          

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

17.500

30.000

          
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

               
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

17.500

30.000

          

Totaal Ontvagsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

17.500

30.000

          

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

17.500

30.000

          
Tabel 3 Artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Najaarsnota 2021

160

160

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

‒ 33.860

33.860

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 33.860

33.860

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

844.645

1.236.897

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

‒ 342

             

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

‒ 1.210

             

HXII: Beter Benutten

912

912

             

HXII: Vrachtwagenheffing

901

901

             

Saldo 2021 Aanleg

 

‒ 40.854

40.854

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 40.593

40.854

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

634.468

647.552

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 50.687

50.687

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 50.687

50.687

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

733.664

593.163

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.301

12.301

12.300

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet

 

2.952.254

3.142.048

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

 

44.381

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

15

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

934

934

934

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

‒ 1.210

             

Saldo 2021 Ontvangsten

0

‒ 21.414

21.414

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 22.624

21.414

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet

 

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Tabel 4 Artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 23.000

‒ 22.000

‒ 22.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Miljoenennota 2022

2.421.579

51.613

36.624

40.732

32.627

32.501

35.228

36.646

42.325

42.673

45.312

36.028

38.207

39.935

43.494

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Mutaties Najaarsnota 2021

3.213

3.213

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.599.456

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

0

‒ 3.978

3.978

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 3.978

3.978

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.595.478

1.563.221

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

Mutaties Miljoenennota 2022

202.820

8.807

‒ 2.224

‒ 25.750

‒ 54.074

56.209

38.487

‒ 64.184

96.185

33.346

30.736

38.861

‒ 42.528

10.063

30.436

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 54.997

‒ 90.104

35.107

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

378.652

459.154

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Saldo 2021 Aanleg

0

‒ 8.065

8.065

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 8.065

8.065

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

370.587

467.219

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

26.407

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Miljoenennota 2022

900

338

182

380

           

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 1.819

3.210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

189.797

170.216

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

601

‒ 601

            

Mutaties Slotwet 2021

 

601

‒ 601

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

190.398

169.615

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.147.000

             

Mutaties Miljoenennota 2022

189.000

‒ 7.147.000

7.336.000

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.336.000

            

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.336.000

            

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.336.000

            
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

2.167.905

9.524.613

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven realisatie 2021

 

2.156.463

9.536.055

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

9.672

 

750

750

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Miljoenennota 2022

228.520

24.736

             

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 13.289

‒ 51.563

38.274

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Saldo 2021 Ontvangsten

0

6.273

‒ 6.273

            

Mutaties Slotwet 2021

 

6.273

‒ 6.273

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

187.656

240.459

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

 

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Spoorwegen

 

187.656

240.459

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Tabel 5 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

      

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

      

Mutaties Miljoenennota 2022

7.277

1.810

627

    

3.660

1.180

      

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 6.805

‒ 7.168

363

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

77.713

42.137

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Saldo 2021 Grote regionaal/lokale projecten

0

‒ 180

180

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 180

180

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

77.533

42.317

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

1

47.476

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

47.476

            

Mutaties Miljoenennota 2022

1.118

 

1.118

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

48.594

            

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

6

48.594

            

Saldo 2021 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

0

‒ 6

6

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 6

6

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

  

48.600

            
                

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

83.077

88.623

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

 

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

77.719

90.731

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

77.533

90.917

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

      
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

46

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

             

Saldo 2021 Ontvangsten

 

958

‒ 958

            

Mutaties Slotwet 2021

 

958

‒ 958

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

1.004

‒ 958

            
                

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

1.004

‒ 958

            
Tabel 6 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

200

100

           

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Miljoenennota 2022

12.231

257

240

222

215

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

20

‒ 8.309

 

25.375

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

Mutaties Miljoenennota 2022

1.019.501

18.275

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

8.168

128.847

129.162

146.520

147.117

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Mutaties Najaarsnota 2021

27.367

‒ 17.148

44.515

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

449.156

495.071

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

14.021

‒ 14.021

            

Mutaties Slotwet 2021

 

14.021

‒ 14.021

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

463.177

481.050

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 2.206

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

67.272

‒ 40.748

‒ 14.727

‒ 14.681

24.934

‒ 25.524

‒ 22.136

‒ 31.548

173.988

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

293.950

345.820

155.135

262.080

287.029

333.033

178.739

165.630

140.984

151.853

72.869

70.801

69.389

201.988

Mutaties Miljoenennota 2022

18.441

2.845

11.646

29.700

‒ 42.326

‒ 27.604

‒ 66.235

‒ 10.399

‒ 107.433

‒ 3.541

‒ 10.845

46.037

72.771

9.323

57.610

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

Mutaties Najaarsnota 2021

19.519

‒ 26.673

46.192

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

270.122

403.658

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

HXII: Topsector logistiek

3.161

3.161

             

Saldo 2021 Aanleg

 

2.866

‒ 2.866

            

Mutaties Slotwet 2021

 

6.027

‒ 2.866

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

276.149

400.792

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.339

‒ 2.989

6.982

6.014

55

11

‒ 734

160

‒ 1.160

85

‒ 4.872

‒ 25.359

250

3.449

250

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

264.996

105.011

69.569

53.762

53.841

54.123

53.689

61.163

53.540

52.563

62.175

48.204

44.585

41.319

Mutaties Miljoenennota 2022

148.047

15.533

1.047

36.476

37.895

5.937

1.005

997

1.133

994

977

‒ 2.302

896

4.300

766

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

Mutaties Najaarsnota 2021

1.993

‒ 12.951

14.944

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

267.578

121.002

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

‒ 16.926

16.926

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 16.926

16.926

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

250.652

137.928

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.791

2.618

‒ 174

‒ 76

‒ 76

280

219

219

219

219

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Mutaties Miljoenennota 2022

440.447

17.480

8.006

7.957

7.938

7.740

6.992

7.022

7.079

7.079

7.075

7.075

7.075

7.075

7.075

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Najaarsnota 2021

2.658

2.658

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

                
                

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.315.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.380.755

1.262.995

1.044.795

1.072.039

1.119.370

1.046.177

812.408

778.690

731.610

718.165

680.963

678.349

673.356

828.064

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.435.145

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.381.031

1.401.327

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.384.153

1.401.366

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.518

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

 

339

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

       

Mutaties Miljoenennota 2022

4.600

 

650

650

650

650

650

150

150

150

150

150

150

150

150

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Najaarsnota 2021

11.683

8.473

3.210

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Saldo 2021 Ontvangsten

 

3.789

‒ 3.789

            

Mutaties Slotwet 2021

 

3.789

‒ 3.789

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

97.621

73.662

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

       

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

 

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet

 

97.621

73.662

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

Tabel 7 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Najaarsnota 2021

160

160

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

490.236

492.597

499.480

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

‒ 33.860

33.860

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 33.860

33.860

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

844.645

1.236.897

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

‒ 342

             

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

‒ 1.210

             

HXII: Beter Benutten

912

912

             

HXII: Vrachtwagenheffing

901

901

             

Saldo 2021 Aanleg

 

‒ 40.854

40.854

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 40.593

40.854

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

634.468

647.552

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 50.687

50.687

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 50.687

50.687

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

733.664

593.163

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.301

12.301

12.300

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet

 

2.952.254

3.142.048

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

 

44.381

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

15

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

934

934

934

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

‒ 1.210

             

Saldo 2021 Ontvangsten

0

‒ 21.414

21.414

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 22.624

21.414

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

 

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet

 

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Tabel 8 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

4.964

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

4.964

             

Mutaties Najaarsnota 2021

0

‒ 2.000

2.000

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.964

2.000

            

Saldo 2021 Externe veiligheid

 

‒ 1.345

1.345

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 1.345

1.345

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

1.619

3.345

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.489.435

         

‒ 10.706

‒ 345.458

‒ 345.457

‒ 393.907

‒ 393.907

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2021

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

 

0

        

0

0

0

0

0

                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

          

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

4.964

        

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.964

2.000

       

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

1.619

3.345

            
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Saldo 2021 Ontvangsten

 

‒ 4

4

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 4

4

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

4

            
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

‒ 279.866

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

             

Saldo 2021 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

1

‒ 1

            

Mutaties Slotwet 2021

 

1

‒ 1

            

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

‒ 279.865

‒ 1

            
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.862

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

‒ 279.865

3

            
Tabel 9 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Miljoenennota 2022

8.479.190

‒ 6.996.743

7.483.016

171.832

165.030

143.645

150.351

158.990

151.490

151.490

152.490

147.390

147.390

147.390

153.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 97.175

‒ 97.175

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

‒ 342

             

HXII: Beter Benutten

912

912

             

HXII: ERTMS

99

99

             

HXII: Topsector logistiek

3.161

3.161

             

HXII: Vrachtwagenheffing

901

901

             

Mutaties Slotwet 2021

 

4.731

             

Realisatie 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.976.246

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.976.246

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Tabel 10 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

1.695

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

    

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.777.256

 

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 99.063

‒ 137.925

‒ 305.896

‒ 428.298

‒ 367.210

‒ 329.864

‒ 100.000

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

3.907

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 3.907

‒ 3.907

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

               
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

10.394

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

  

‒ 5.000

  

5.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

5.394

  

5.000

         

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 10394

 

‒ 5.394

  

‒ 5.000

         

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 77.190

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

     

87.517

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

155.789

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

193.567

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.609.602

‒ 40.376

‒ 136.598

‒ 126.981

‒ 78.750

‒ 32.730

‒ 83.500

‒ 72.800

‒ 151.100

‒ 252.500

‒ 105.000

‒ 105.000

‒ 124.000

‒ 106.700

‒ 193.567

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

115.413

             

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 101.713

‒ 101.713

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

13.700

             

Saldo 2021 Reserveringen

‒ 13.700

‒ 13.700

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 13.700

             

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

          

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

200

        

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

200

        

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 4.597.011

‒ 200

        

‒ 569.433

‒ 1.241.146

‒ 811.316

‒ 1.128.320

‒ 846.596

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

               

Mutaties Najaarsnota 2021

2.432

2.432

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

2.432

             

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

‒ 2.432

‒ 2.432

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 2.432

             

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

   

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

274

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

10.255

‒ 10.527

404

741

58.655

32.632

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 205.451

‒ 10.255

10.527

‒ 404

‒ 741

‒ 58.655

‒ 32.632

‒ 45.051

‒ 61.867

‒ 23.100

12.170

‒ 23.454

‒ 16.194

45.413

‒ 1.208

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 2.042

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

‒ 2.042

             
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

170.151

136.465

131.385

178.554

234.310

422.028

546.149

580.177

605.464

762.263

1.369.600

951.510

1.189.607

1.041.371

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

119.320

             

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

14.090

             

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

            

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 47.500

‒ 17.500

‒ 30.000

            

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

          

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

             
                

Mutaties Slotwet 2021

               

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

               
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

               
Licence