Base description which applies to whole site

Bijlage Specificatie decentralisatie-uitkeringen

Tabel 3 Specificatie decentralisatie-uitkeringen provinciefonds 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

      

Decentralisatie-uitkeringen

     
      

Bodembescherming

10 792

 

10 792

10 792

0

Conferentie GLB provincie Fryslân

41

 

41

41

0

DINGtiid

29

 

29

29

0

Drugsdumpingen

1 000

 

1 000

1 000

0

Economische ontwikkeling Noord-Brabant

65

 

65

65

0

Erfgoed Deal

903

 

903

902

‒ 1

Fryske Academie

1 559

 

1 559

1 559

0

Gebiedsbriografie Zwolle

41

 

41

41

0

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

10 328

 

10 328

10 328

0

Inkomsten toltunnels provincies

3 120

 

3 120

3 120

0

Monumenten

20 000

 

20 000

20 000

0

Na-ijlende effecten mijnbouw

1 597

 

1 597

1 597

0

NOVI-gebied North Sea Port District

41

 

41

41

0

Omgevingsveiligheid

675

 

675

675

0

Populatieversterking ivm natuurinclusieve energie

200

 

200

200

0

Regiodeals

16 500

 

16 500

16 500

0

Regionale economie Fryslân

21

 

21

21

0

Regionale Energie Strategieën (RES)

729

 

729

729

0

Trekvogelvoorspellingsmodel

75

 

75

75

0

U NED No regret

8 121

 

8 121

8 121

0

Waddenfonds

28 878

 

28 878

28 878

0

Wet Fryske taal

150

 

150

150

0

Zoetwatermaatregelen

13 112

 

13 112

13 112

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen

4

 

4

0

‒ 4

      

TOTAAL DU

117.981

0

117.981

117.976

‒ 5

Licence