Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Op dit artikel is in 2021 circa € 0,4 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,4 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is circa € 0,1 mln. minder gerealiseerd dan geraamd.

Toelichting

Er is in 2021 minder verplicht en uitgegeven. Dit komt doordat het groot onderhoud van de gebouwen, dat volledig begroot was in 2021, doorloopt naar 2022. Ook is een deel van het budget niet benut als gevolg van de afgelasting van diverse bijeenkomsten en dienstreizen als gevolg van de coronamaatregelen.

Zoals gemeld in de veegbrief zijn de ontvangsten circa € 0,1 mln. lager dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2021. De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door minder verzoeken voor consulaire diensten en naturalisaties als gevolg van coronamaatregelen.

Licence