Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Op dit artikel is in 2021 circa € 0,3 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,5 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

Aan de in leven zijnde Ridders Militaire Willems-Orde, de weduwen/weduwnaars van Ridders Militaire Willems-Orde of de minderjarige kinderen van Ridders Militaire Willems-Orde wordt van rechtswege een jaarlijkse riddertoelage uitgekeerd. Door overlijdens in 2021 van weduwen van Ridders Militaire Willems-Orde, zijn er minder toelagen uitbetaald dan begroot was.

Licence