Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.968

3.460

93

‒ 747

2.806

      

Uitgaven

2.968

3.460

93

‒ 747

2.806

      

Institutionele inrichting

     

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.968

3.460

93

‒ 747

2.806

      

Ontvangsten

200

200

0

0

200

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Curaçao

Als gevolg van Covid-19 heeft een aantal onderhoudswerkzaamheden niet kunnen plaatsvinden.

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao ontvangt een deel van deze middelen.

Licence