Base description which applies to whole site

2 Voorstel van wet

In de begrotingsstaat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2021 voor de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de Slotwet.

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2021 ontstaat samen-gevat het volgende beeld:

A. Verplichtingen

Totaal van de bijgestelde verplichtingen € 1.148,5 miljoen.

B. Uitgaven

Totaal van de bijgestelde uitgaven ‒ € 212,4 miljoen.

C. Ontvangsten

Totaal van de bijgestelde ontvangsten € 8,5 miljoen.

De mutaties uit de Slotwet 2021 leiden tot een verplichtingenbudget van € 5.730,0 miljoen, een uitgavenbudget van € 4.607,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 5.184,4 miljoen.

Licence