Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Mutaties ISB in de begrotingsstaat

De mutaties 1e suppletoire begroting en mutaties 2e suppletoire begroting wijken af zoals dat is weergegeven in de 1e en 2e suppletoire begroting. Reden hiervoor is dat de ISB('s) die zijn ingediend tussen 1e suppletoire en 2e suppletoire begroting in de Slotwet worden meegeteld bij de mutaties 1e suppletoire begroting.

Licence