Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In de begrotingsstaat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2021 voor de begroting van het ministerie van VWS (XVI) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de Slotwet.

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2021 ontstaat samengevat het volgende beeld:

A. Verplichtingen

Het totaal van de bijgestelde verplichtingen is minus € 4,3 miljard.

B. Uitgaven

Het totaal van de bijgestelde uitgaven is minus € 2,3 miljard.

C. Ontvangsten

Het totaal van de bijgestelde ontvangsten is € 213,1 miljoen.

De mutaties uit de Slotwet 2021 leiden tot een verplichtingenbudget van € 34,9 miljard in 2021, een uitgavenbudget van € 33,1 miljard in 2021 en een ontvangstenbudget van € 784,9 miljoen.

Licence