Base description which applies to whole site

2. Infrastructuuragenda

In de Infrastructuuragenda wordt de agenda op projectniveau gepresen-teerd met aandacht voor de mijlpalen in het lopende infrastructuur-programma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2021 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2021 begint. Daarna volgt een toelichting op de begroting op hoofdlijnen.

Licence