Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Tabel 67 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Extrapolatie 2034

3.809

              

HXII: Verkeersbordendata en MaaS

235

235

             

Prijsbijstelling 2020

945

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Mutaties Miljoenennota 2021

4.989

298

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 9.175

‒ 27.123

‒ 29.214

27.059

84.303

196.232

153.377

49.957

30.149

‒ 215.274

‒ 190.794

‒ 190.795

108.156

‒ 2.604

‒ 2.604

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

664.957

791.295

737.550

786.822

797.032

757.832

579.448

513.351

548.190

584.119

617.801

585.229

474.469

474.469

A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB

‒ 55.911

     

‒ 13.750

‒ 13.750

‒ 13.750

‒ 13.750

‒ 911

    

BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord

2.361

             

2.361

Extra werkzaamheden instandhouding HWN

20.000

        

10.000

10.000

    

Extrapolatie 2034

483.713

              

Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 4.964

‒ 2.964

‒ 2.000

            

Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet

0

   

‒ 51.000

‒ 51.000

‒ 47.000

149.000

       

Nalevingskosten SWUNG

23.458

  

305

3.305

3.305

5.337

5.337

2.337

3.532

     

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN

319.200

        

138.901

180.299

    

Prijsbijstelling 2020

155.638

11.024

13.119

12.229

13.046

13.215

12.566

9.607

8.511

9.089

9.685

10.243

9.703

7.867

7.867

RWS Service Level Agreement (SLA)

366.912

40.276

21.267

34.023

55.029

55.034

51.040

47.043

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

Versnelling beheer en onderhoud RWS

0

  

84.800

84.800

84.800

84.800

  

‒ 148.901

‒ 190.299

    

Mutaties Miljoenennota 2021

1.366.318

48.336

32.386

131.357

105.180

105.354

92.993

197.237

4.998

6.771

16.674

18.143

17.603

15.767

18.128

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

713.293

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 985.894

‒ 245.343

‒ 397.051

‒ 253.265

‒ 135.180

‒ 235.054

‒ 223.567

118.976

‒ 361.543

143.593

12.897

146.418

65.892

238.149

139.184

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

659.975

829.104

800.856

1.329.684

1.437.740

1.288.687

1.011.254

564.362

350.595

75.256

737.124

95.081

288.091

239.601

A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB

55.911

     

13.750

13.750

13.750

13.750

911

    

A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam

65.000

         

65.000

    

Bebording van 130 naar 100

588

588

             

Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid

2.250

 

750

750

750

          

Bijdragen derden Hoofdwegennet

2.138

1.057

 

1.081

           

Correctie Maatregelen vliegveld Lelystad

‒ 2.500

‒ 2.500

             

Extrapolatie 2034

249.476

              

Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 45.906

2.964

‒ 4.700

 

‒ 20.400

‒ 23.770

         

HXII: Capaciteitsuitbreiding

0

    

3.000

‒ 1.500

‒ 1.500

       

HXII: Reservering BOA2021 Vrachtwagenheffing

‒ 270

 

‒ 270

            

HXII: SPUK Snelfietsroutes

‒ 22.287

‒ 15.481

‒ 6.806

            

HXII: Vrachtwagenheffing

‒ 300

‒ 300

             

Innovatieregeling bouw GWW

25.000

5.000

10.000

10.000

           

Inpassing DBFM contract BAHO

10.000

10.000

             

Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet

0

‒ 97.174

10.661

‒ 84.595

‒ 104.018

‒ 36.631

‒ 32.431

‒ 189.513

1.987

270.607

138.118

151.217

‒ 10.164

‒ 10.164

‒ 7.900

Maatregelen vliegveld Lelystad

2.500

2.500

             

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Wegen

81.000

      

27.000

27.000

27.000

     

Nalevingskosten SWUNG

‒ 23.458

  

‒ 305

‒ 3.305

‒ 3.305

‒ 5.337

‒ 5.337

‒ 2.337

‒ 3.532

     

Opdrachtbrief A2 Deil-Vught

6.907

1.574

3.129

908

696

400

200

        

Prijsbijstelling 2020

163.394

12.328

14.008

9.599

9.905

16.437

13.257

17.943

32.918

4.742

4.532

23.194

660

2.531

670

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 88.752

‒ 1.189

‒ 7.509

 

‒ 66

‒ 2.692

‒ 80.255

2.959

       

Technische mutatie

‒ 6

          

‒ 6

   

Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV

215

215

             

Versnelling Smart Mobility

0

 

35.000

45.000

75.000

  

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 18.000

‒ 18.000

‒ 17.000

‒ 17.000

Via15 Ressen-Oudbroeken

7.500

            

7.500

 

Mutaties Miljoenennota 2021

424.989

‒ 80.418

54.263

‒ 17.562

‒ 41.438

‒ 46.561

‒ 92.316

‒ 151.698

56.318

295.567

191.561

156.405

‒ 27.504

‒ 17.133

‒ 24.230

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

579.557

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Mutaties Voorjaarsnota 2020

894.227

80.235

33.086

‒ 22.451

‒ 62.697

‒ 71.298

30.397

145.560

178.414

67.954

155.533

224.920

70.095

84.859

‒ 20.380

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

618.317

468.048

449.344

696.077

576.255

586.070

617.320

623.860

514.762

586.913

506.327

500.245

499.748

285.511

Bijdragen derden Hoofdwegennet

54

   

54

          

Extrapolatie 2034

414.975

              

Inpassing DBFM contract BAHO

‒ 10.000

‒ 10.000

             

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 2.560

313

          

‒ 2.873

  

Prijsbijstelling 2020

145.742

11.566

8.787

8.442

12.515

10.521

10.701

11.283

11.313

9.503

10.700

9.335

9.209

9.241

5.194

ViA15 Ressen-Oudbroeken

‒ 7.500

            

‒ 7.500

 

Mutaties Miljoenennota 2021

402.469

1.879

8.787

8.442

12.569

10.521

10.701

11.283

11.313

9.503

10.700

9.335

6.336

1.741

5.194

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

620.196

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

Mutaties Voorjaarsnota 2020

10.761

10.268

‒ 107

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

633.672

626.413

586.930

576.504

550.308

544.478

542.478

537.540

543.913

539.642

539.642

539.642

539.617

539.617

BZK: Betonakkoord

116

116

             

Capaciteit RWS

242.834

12.023

27.035

38.531

48.626

53.797

62.822

        

Extrapolatie 2034

540.082

              

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

3.696

3.696

             

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

‒ 5.550

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem

‒ 3.236

‒ 2.235

‒ 590

‒ 411

           

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS

‒ 6.339

‒ 6.339

             

HXII: Programma Open Overheid

‒ 9.489

‒ 913

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

         

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 529

‒ 529

             

Klimaatbestendige netwerken

1.024

683

341

            

Loonbijstelling 2020

178.010

12.967

12.871

12.450

12.234

11.830

11.675

11.611

11.456

11.653

11.542

11.542

11.542

11.542

11.542

Prijsbijstelling 2020

53.136

4.156

4.080

3.628

3.560

3.461

3.435

3.432

3.424

3.438

3.420

3.420

3.420

3.420

3.420

Regeerakkoord verlichting aan

1.810

310

300

1.200

           

RWS Service Level Agreement (SLA)

56.217

20.912

23.659

8.120

3.514

9

3

        

Mutaties Miljoenennota 2021

1.051.782

44.477

65.182

61.004

65.420

66.583

77.565

14.673

14.510

14.721

14.592

14.592

14.592

14.592

14.592

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

678.149

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

2.580.732

2.718.668

2.578.485

3.392.891

3.365.138

3.180.868

2.754.301

2.242.914

1.961.269

1.789.739

2.404.703

1.724.006

1.805.734

1.543.007

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.595.304

2.844.349

2.631.989

3.374.885

3.416.298

3.185.074

2.842.859

2.347.116

2.453.795

2.230.628

2.621.241

1.753.096

1.837.764

1.573.754

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Mutaties Voorjaarsnota 2020

68.493

‒ 3.543

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

   

4.143

63.670

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.513

44.515

44.513

113.128

Extrapolatie 2034

49.457

              

Bijdragen derden Hoofdwegennet

2.192

1.057

 

1.081

54

          

Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 50.870

 

‒ 6.700

 

‒ 20.400

‒ 23.770

         

Prijsbijstelling 2020

12.798

302

144

13

553

1.625

2.280

752

739

739

739

739

739

739

1.875

Mutaties Miljoenennota 2021

13.577

1.359

‒ 6.556

1.094

‒ 19.793

‒ 22.145

2.280

752

739

739

739

739

739

739

1.875

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.513

44.515

44.513

113.128

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

A4 Haaglanden-N14 : ophoging na OTB

Dit betreft de ophoging van het projectbudget vanwege het Ontwerp-Tracebesluit op 30 maart 2020 met € 55 miljoen (prijspeil 2019). De dekking wordt gevonden in de meekoppelkansen in het Beheer en Onderhoud budget (€ 12.5 miljoen) en de gereserveerde Vervanging en Renovatie (€ 42.5 miljoen). De prijsbijstelling 2020 is tevens ook in de mutatie meegenomen (€ 0,911 miljoen).

A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam

Dit betreft het toevoegen van budget voor het Spoorviaduct Leidschendam van € 65 miljoen aan het project A4 Haaglanden-N14. De dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van Hoofdwegennet.

Capaciteit RWS

Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte Wegen en Vaarwegen toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen).

Extrapolatie 2034

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de agentschapsbijdrage aan Rijkswaterstaat en de DBFM contracten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 20.04 generieke investeringsruimte.

Extra werkzaamheden instandhouding

Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.

Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

Dit betreft de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde bestuursovereenkomst voor de aanpassingen aan de N65 Vught-Haaren met de betrokken partijen in Noord-Brabant. Hierbij is afgesproken dat de provincie Noord-Brabant de opdrachtgever wordt van de werkzaamheden. De rijksbijdrage en de in 2017 reeds ontvangen bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch (in totaal: € 93,3 miljoen) worden via een specifieke uitkering aan de provincie overgemaakt. Vanwege de gewijzigde afspraken worden de geraamde ontvangsten van de andere regionale partijen teruggedraaid.

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

RWS voert de bedrijfsgeneeskundige zorg binnen IenW uit. In voorgaande jaren heeft RWS hiervoor via de begroting meerjarige bijdragen vanuit IenW ontvangen. Er is afgesproken dat vanaf 2020 RWS de kosten voor de bedrijfsgeneeskundige zorg middels facturatie per kwartaal bij IenW in rekening brengt. Dit betekent dat de eerder in de begroting verwerkte meerjarige bijdragen van IenW aan RWS van in totaal € 0,42 miljoen per jaar worden teruggedraaid.

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS

Dit betreft het aandeel van RWS Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS).

HXII: Programma Open Overheid

Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van het programma Open Overheid.

HXII: SPUK Snelfietsroutes

Dit betreft de overboeking van de middelen voor de subsidieregeling snelfietsroutes naar HXII voor 2020 en 2021 van € 22,3 miljoen.

Innovatieregeling bouw GWW

Dit betreft het toevoegen van middelen ten behoeve van het bestedingsplan Innovatieregeling bouw GWW.

Inpassing DBFM contract BAHO

Dit betreft een overboeking van het tijdelijke budget (€ 10 miljoen) op 12.04 naar 12.03, omdat de inpassing van het DBFM contract is verwerkt 1e suppletoire begroting.

Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Hoofdwegennet als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.

Loonbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN

Ten behoeve van het programma MJGP in verband met een eenmalige verlaging van de budgetspanning draagt hoofdwegennet voor 50% bij (€ 81 miljoen).

Nalevingskosten SWUNG

Voor de kosten van de naleving SWUNG was binnen Planuitwerking en Verkenning budget gereserveerd. Deze middelen zijn in de begroting 2018 grotendeels toegevoegd aan Beheer en Onderhoud. Er resteert echter nog een budget van € 23,5 miljoen. Deze kan definitief worden toegevoegd aan Beheer en Onderhoud mede naar aanleiding van de actualisatie van de kosten van de naleving.

Opdrachtbrief A2 Deil-Vught

Ten behoeve van het pakket kleinschalige benuttingsmaatregelen programma A2 Deil-Vught wordt € 6,9 miljoen vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet overgeheveld naar artikel 12.

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN

Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.

Prijsbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

RWS Service Level Agreement (SLA)

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), cybersecurity en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het hoofdwegennet (€ 91,3 miljoen).

Versnelling beheer en onderhoud RWS

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft het beheer en onderhoud uitgevoerd door RWS op het hoofdwegennet.

Versnelling Smart Mobility

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft een versnelling op het programma Smart Mobility. Binnen verschillende programma's is er budget gereserveerd voor korte termijnmaatregelen op het gebied van Smart Mobility. Deze maatregelen kunnen versneld ingevoerd worden.

Via15 Ressen-Oudbroeken

De meevaller op de A12 Ede-Grijsoord wordt overgeboekt naar het project Via15 Ressen-Oudbroeken (€ 7,5 miljoen).

Tabel 68 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

156.406

13.392

45.919

‒ 60.480

63.880

105.903

19.528

38.549

61.363

‒ 2.275

‒ 97.886

59.129

‒ 109.129

‒ 32.750

51.263

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.485.617

1.451.005

1.250.546

1.331.112

1.369.320

1.288.649

1.318.718

1.361.283

1.293.943

1.241.593

1.402.523

1.392.843

1.510.213

1.787.220

 

Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen

340.000

           

104.000

40.000

176.000

20.000

Extrapolatie 2034

1.844.090

              

1.844.090

Omvorming ProRail: structurele energiebelasting

40.500

 

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Omvorming ProRail: structurele btw

‒ 590.700

 

‒ 18.700

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

13.500

 

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen

1.076.000

      

200.000

200.000

200.000

380.000

80.000

16.000

   

Prijsbijstelling 2020

352.003

24.831

23.911

26.449

27.732

28.391

27.191

21.140

20.682

20.783

19.674

21.560

21.399

22.162

22.507

23.591

Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail

0

 

39.325

270.435

396.065

  

‒ 39.325

‒ 21.175

‒ 146.805

‒ 249.260

   

‒ 249.260

 

Mutaties Miljoenennota 2021

3.075.393

24.831

46.536

256.884

383.797

‒ 11.609

‒ 12.809

141.815

159.507

33.978

110.414

61.560

101.399

22.162

‒ 90.753

1.847.681

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.510.448

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

264.678

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

386.790

‒ 116.895

‒ 117.867

‒ 111.573

‒ 46.508

40.003

31.218

83.939

120.482

‒ 62.914

‒ 3.010

141.726

123.783

199.308

105.098

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

147.783

333.550

399.794

352.388

339.211

276.866

295.639

304.991

97.286

80.129

172.903

130.913

205.437

105.098

 

Afrekening voorschotten ProRail 2019

19.590

19.590

              

Beschikbaarheidsvergoeding OV

166.876

0

   

11.000

14.600

20.000

35.000

25.000

11.000

25.000

8.000

17.276

  

Extrapolatie 2034

‒ 160.317

              

‒ 160.317

HXII: Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid

‒ 2.250

 

‒ 750

‒ 750

‒ 750

           

HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor

‒ 79

‒ 63

‒ 16

             

Kasschuiven 2020 Aanleg

0

60.751

‒ 69.841

‒ 4.378

39.006

39.893

27.614

‒ 20.000

0

0

0

‒ 2.904

‒ 50.000

‒ 94.321

‒ 106.346

180.526

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen

81.000

         

50.000

  

31.000

  

Overwegenaanpak

25.000

   

10.000

15.000

          

PF: Maaslijn

5.979

5.979

              

Prijsbijstelling 2020

54.728

640

1.684

1.994

5.986

6.638

3.777

4.131

4.685

5.289

8.241

1.898

2.590

5.766

1.409

 

Vleuten-Gelderalsen en Ontsnippering

‒ 4.376

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 1.376

            

Mutaties Miljoenennota 2021

186.151

85.897

‒ 70.923

‒ 4.510

54.242

72.531

45.991

4.131

39.685

30.289

69.241

23.994

‒ 39.410

‒ 40.279

‒ 104.937

20.209

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

233.680

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

   

Mutaties Voorjaarsnota 2020

18.091

23.303

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

   

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 129.870

 

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

              

Omvorming ProRail: incidentele dividend

1.975.000

 

1.975.000

             

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw

714.000

 

714.000

             

Omvorming ProRail: incidentele vpb

4.458.000

 

4.458.000

             

Mutaties Miljoenennota 2021

7.147.000

 

7.147.000

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

7.147.000

             
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

1.911.932

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

1.831.732

1.949.426

1.817.164

1.851.919

1.879.998

1.737.154

1.787.302

1.842.583

1.548.219

1.411.043

1.664.910

1.566.057

1.715.650

1.892.318

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

1.942.460

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

                 
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

46.910

46.750

2.660

  

‒ 1.000

‒ 1.500

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

 

Afrekening voorschotten ProRail 2019

19.590

19.590

              

Extrapolatie 2034

203.784

              

203.784

Prijsbijstelling 2020

30.465

     

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

 

Mutaties Miljoenennota 2021

253.839

19.590

    

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

203.784

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Afrekening voorschotten ProRail 2019

IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. Het voorschot voor het derde tertaal 2019 was hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt in 2020.

Beschikbaarheidsvergoeding OV

De concessievergoeding komt jaarlijks binnen op artikel 13.09 en artikel 20.05. Met deze overboeking wordt de dekking voor beschikbaarheidsvergoeding OV van € 167 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03. Deze middelen worden via een kasschuif binnen 13.03 in 2020 geplaatst. Hiermee is de overboeking van de beschikbaarheidsvergoeding naar HXII (ISB-boeking) gedekt met de binnengekomen concessievergoeding.

Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen

Voor de extra werkzaamheden gerelateerd aan de instandhouding wordt € 340 miljoen vrijgemaakt uit de investeringsruimte spoor en overgeboekt naar beheer, onderhoud en vervanging.

Extrapolatie 2034

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging en de concessie-ontvangsten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 20.04 generieke investeringsruimte.

Kasschuiven 2020 Aanleg

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif doet zich voor op artikelonderdeel 13.03 Aanleg als gevolg van vertragingen op het project Rotterdamsebaan.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Dit betreft een overboeking uit de vrije investeringsruimte voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Dit is gedaan om de budgetspanning op het MJPG te verlagen.

Omvorming ProRail: incidentele dividend

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de omzetbelasting en herzieningsbtw in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: incidentele vpb

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: structurele btw

De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele btw. Hieronder vallen de plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail ende btw-compensatie voor derdenwerken

Omvorming ProRail: structurele energiebelasting

De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele energiebelasting.

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Overboekingen reserveringen lange termijn instandhouding

Naar aanleiding van het besluit van de bewindspersonen wordt € 1.416 miljoen euro uit de risicoreservering overgeboekt naar beheer en onderhoud. Dit bedrag komt ten goede van beheer en onderhoud.

Overwegenaanpak

Vanuit de investeringsruimte Spoorwegen is € 25 miljoen overgeboekt naar het programma Overwegenaanpak.

PF: Maaslijn

De subsidie Electrificatie Maaslijn is terugbetaald aan IenW uit het Provinciefonds. Het ministerie wordt zelf opdrachtgever richting ProRail voor dit onderdeel van het project Maaslijn.

Prijsbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Hier betreft het de versnelling op het programma beheer, onderhoud en vervanging voor ProRail.

Tabel 69 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 4.522

‒ 33.760

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

117.175

37.817

42.096

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

      

Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur

0

‒ 45.010

45.010

             

Prijsbijstelling 2020

6.180

1.131

1.255

435

    

2.540

819

      

Mutaties Miljoenennota 2021

6.180

‒ 43.879

46.265

435

    

2.540

819

      

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

73.296

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.315

884

46.701

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 1.182

‒ 299

‒ 883

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.016

1

46.701

            

Prijsbijstelling 2020

1.274

499

 

775

            

Technische mutatie

1

1

              

Mutaties Miljoenennota 2021

1.275

500

 

775

            

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.516

1

47.476

            
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

147.191

37.818

88.797

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

103.812

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      
                 
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

46

46

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

              

Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een kasschuif van 2020 naar 2021, omdat het project Rotterdamsebaan vertraging heeft opgelopen in de uitvoering en doorschuift naar 2021. Het betreft hier het BTW deel.

Prijsbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Tabel 70 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

5.000

2.000

1.500

1.000

350

150

          

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.830

10.330

9.830

9.180

8.980

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

 

Extrapolatie 2034

8.830

              

8.830

Prijsbijstelling 2020

2.275

180

171

163

152

149

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

Mutaties Miljoenennota 2021

2.275

180

171

163

152

149

146

146

146

146

146

146

146

146

146

8.976

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

180.874

‒ 821

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

82.769

79.588

24.346

‒ 71.039

‒ 63.607

‒ 68.678

‒ 115

‒ 28.084

2.440

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

397.253

365.788

309.954

335.513

365.518

369.098

353.501

258.025

253.512

239.042

250.178

212.692

231.848

225.955

 

Contractverlening SAR helikopter

9.700

 

6.400

3.300

            

Defensie: SAR helikopter

3.000

 

2.000

1.000

            

Extrapolatie 2034

225.955

              

225.955

Overboeking reservering lange termijn instandhouding

72.000

          

72.000

    

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

   

‒ 1.320

‒ 660

1.980

         

Kustwacht Luchtsurveillance

2.280

            

2.280

  

Maakbaarheid instandhouding

20.000

        

20.000

      

Prijsbijstelling 2020

72.854

6.434

6.216

5.138

5.563

6.061

6.121

5.862

4.278

4.204

3.963

4.148

3.527

3.845

3.747

3.747

RWS Service Level Agreement (SLA)

9.155

6.723

225

299

374

449

524

561

        

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 618

‒ 618

              

Versnelling beheer en onderhoud RWS

0

 

23.000

23.000

23.000

23.000

  

‒ 20.000

 

‒ 72.000

     

Mutaties Miljoenennota 2021

414.326

12.539

37.841

32.737

27.617

28.850

8.625

6.423

‒ 15.722

24.204

‒ 68.037

76.148

3.527

6.125

3.747

229.702

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

409.792

403.629

342.691

363.130

394.368

377.723

359.924

242.303

277.716

171.005

326.326

216.219

237.973

229.702

229.702

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

190.970

53.731

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

124.866

30.857

129.476

77.203

‒ 66.075

‒ 121.633

4.565

19.996

23.687

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

224.897

284.379

322.188

251.879

227.591

209.467

236.166

189.748

156.329

145.482

114.470

45.822

45.823

49.596

 

Extrapolatie 2034

‒ 31.389

              

‒ 31.389

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 500

‒ 500

              

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 12.759

‒ 6.346

‒ 15.734

‒ 28.111

‒ 35.543

‒ 26.283

‒ 55.268

11.216

11.580

‒ 4.932

76

40.508

35.051

39.215

47.330

Kustwacht Maritiem Operatie Centrum

‒ 1.600

‒ 1.600

              

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

7.372

984

693

3.150

2.234

211

100

         

Overboeking reservering Kustwacht ETV

42.700

 

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

Overboeking reservering Kustwacht SAR

108.122

 

106

4.324

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

Prijsbijstelling 2020

40.904

3.633

4.674

5.106

2.063

3.882

2.131

3.923

6.832

3.007

3.424

682

372

372

435

368

Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2

75.000

      

75.000

        

Reservering voorzetting Topsector Logistiek

28.800

 

9.600

9.600

9.600

           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 8.001

      

‒ 5.751

 

‒ 2.250

      

Mutaties Miljoenennota 2021

261.408

‒ 10.242

11.777

9.496

‒ 2.523

‒ 19.759

‒ 12.361

29.595

29.739

24.028

10.183

12.449

52.571

47.114

51.341

28.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

214.655

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 44.840

‒ 19.001

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

 

‒ 463

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

56.292

263.019

96.226

62.394

52.728

52.849

53.860

52.554

52.556

52.481

56.395

85.945

47.080

40.370

 

Extrapolatie 2034

40.321

              

40.321

Prijsbijstelling 2020

19.856

1.027

4.966

1.803

1.161

979

981

997

975

976

974

1.040

1.589

874

766

748

Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten

8.791

        

8.791

      

Mutaties Miljoenennota 2021

28.647

1.027

4.966

1.803

1.161

979

981

997

975

9.767

974

1.040

1.589

874

766

41.069

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

57.319

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 15.860

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

337.986

341.682

340.795

331.985

317.133

307.273

307.770

309.085

311.719

311.720

311.720

311.720

311.720

311.720

 

Capaciteit RWS

108.888

3.436

5.339

12.423

19.287

33.872

34.531

         

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat

610

610

              

Extrapolatie 2034

311.720

              

311.720

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

‒ 911

              

Klimaatbestendige netwerken

1.504

729

775

             

Loonbijstelling 2020

112.083

7.939

8.030

8.057

7.828

7.433

7.185

7.191

7.209

7.315

7.316

7.316

7.316

7.316

7.316

7.316

Prijsbijstelling 2020

25.544

1.804

1.820

1.794

1.757

1.700

1.656

1.662

1.675

1.668

1.668

1.668

1.668

1.668

1.668

1.668

RWS Service Level Agreement (SLA)

6.632

3.419

2.615

262

187

112

37

         

Mutaties Miljoenennota 2021

566.070

17.026

18.579

22.536

29.059

43.117

43.409

8.853

8.884

8.983

8.984

8.984

8.984

8.984

8.984

320.704

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

355.012

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

                 
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

1.027.258

1.265.198

1.078.993

990.951

971.950

947.517

960.127

818.242

782.946

757.555

741.593

665.009

645.301

636.471

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.047.788

1.338.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

988.317

1.006.141

842.264

850.074

709.805

840.360

731.826

708.544

701.455

628.451

                 
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

         

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 18.438

‒ 19.414

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

194

1.091

        

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

        

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

7.372

984

693

3.150

2.234

211

100

         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

4.901

4.901

              

Mutaties Miljoenennota 2021

12.273

5.885

693

3.150

2.234

211

100

         

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

        

Capaciteit RWS

Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen).

Contractverlenging SAR helikopter

Rijkswaterstaat (RWS) beheert het contract van de SAR-helikopter. Hoewel het nieuwe aanbestedingstraject gestart is door het Ministerie van Defensie zit er een periode tussen afloop van het huidige contract en ingangsdatum van het nieuwe contract. Om die periode te overbruggen wordt het huidige contact verlengd. Hiervoor wordt in totaal € 9,7 miljoen overgeheveld van de reservering Kustwacht SAR naar het Beheer en Onderhoud op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

Extrapolatie 2034

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Extra werkzaamheden instandhouding

Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte H als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.

Klimaatbestendige netwerken

Voor de uitvoering van de opdracht Klimaatbestendige netwerken worden programmamiddelen en apparaatsmiddelen in de jaren 2020 en 2021 aan RWS ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van de stresstesten, de risicodialogen en een eerste versie van een uitvoeringsagenda voor de netwerken Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Hoofdwatersysteem in 2020.

Loonbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

Dit betreffen ontvangsten die worden gegenereerd tijdens het aanlegproject Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze worden aan het projectbudget toegevoegd.

Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten

De afgelopen jaren was de werkelijke toegekende prijsbijstelling op de projecten 3e kolk Beatrixsluis, Capaciteitsuitbreiding Eefde en Keersluis Limmel lager dan waarmee met de budgettaire inpassing van de DBFM projecten rekening is gehouden. Hierdoor sloten de projectkosten tot einde looptijd niet meer volledig aan bij het beschikbare budget. Deze spanning is opgelost door een overboeking vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet. Concreet betekent dit een verhoging van het projectbudget van € 7,3 miljoen op het project 3e kolk Beatrixsluis, € 1,3 miljoen op Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde en € 1 miljoen op Keersluis Limmel en een verlaging van € 0,8 miljoen op Zeetoegang IJmond.

Overboeking reservering lange termijn instandhouding

Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.

Overboeking reservering Kustwacht ETV

Dit betreft de overboeking van de reservering Kustwacht Emergency Towing Vessel (ETV) van artikel 20.03 (Reserveringen) naar artikel 15.

Overboeking reservering Kustwacht SAR

Dit betreft de overboeking van de reservering Kustwacht Search and Rescue-helikopters (SAR) van artikel 20.03 (Reserveringen) naar artikel 15.

Prijsbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2

Nauw verbonden aan het MIRT-project Maasroute fase 2 (mijlpaal december 2023) wordt een aantal maatregelen voor de veiligheid voorzien die niet in de huidige scope zitten. Hiervoor wordt € 75 miljoen gereserveerd.

Reservering voorzetting Topsector Logistiek

Voor de voortzetting van de bijdrage aan de Topsector Logistiek 2021 tot en met 2023 wordt € 28,8 miljoen gereserveerd op artikel 15. Deze is afkomstig uit de hiervoor bestemde reserveringen in de modaliteitspecifieke investeringsruimte voor het Hoofdwegennet, Hoofdspoorweginfrastructuur en het Hoofdvaarwegennet.

RWS Service Level Agreement (SLA)

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), cybersecurity en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet. Het saldo van € 8,6 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet. Dit betreft met name een vrijval resterend budget na afronding van het project Meppel-Ramspol (€ 5,8 miljoen) en de vrijval van de garantie Twentekanalen (€ 2 miljoen).

Versnelling beheer en onderhoud RWS

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft de versnelling op het beheer en onderhoud uitgevoerd door RWS op het Hoofdvaarwegennet.

Tabel 71 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

1.711

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

1.405

 

1.405

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

3.116

             

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

3.116

             
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

6.859

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

5.484

3.890

‒ 695

390

390

390

390

390

390

‒ 52.236

650

650

650

650

49.585

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

10.749

451

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

49.585

 

Prijsbijstelling 2020

1.359

 

9

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.207

 

Mutaties Miljoenennota 2021

1.359

0

9

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.207

 

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

10.749

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

33.721

‒ 95.346

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

113.954

62.762

‒ 129.783

‒ 57.818

82.490

61.480

206.956

137.904

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

60.467

58.887

150.758

132.596

143.059

279.237

249.170

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

182.339

  

Afrekening voorschotten ProRail 2019

12.505

12.505

              

Extrapolatie 2034

10.000

              

10.000

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

5.000

‒ 10.000

‒ 3.000

2.000

5.000

1.000

         

Prijsbijstelling 2020

37.587

883

146

    

1.058

     

35.500

  

Mutaties Miljoenennota 2021

60.092

18.388

‒ 9.854

‒ 3.000

2.000

5.000

1.000

1.058

     

35.500

0

10.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

78.855

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

0

10.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

     

Mutaties Voorjaarsnota 2020

15.645

‒ 29.780

        

45.425

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

56.210

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

326.615

     

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

28.590

‒ 83.394

 

54.804

           

Prijsbijstelling 2020

21.231

932

1.776

2.815

3.689

2.840

1.463

1.031

984

286

5.415

     

Mutaties Miljoenennota 2021

21.231

29.522

‒ 81.618

2.815

58.493

2.840

1.463

1.031

984

286

5.415

     

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.732

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     
                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 28.422

‒ 16.500

‒ 98.954

‒ 103.846

‒ 120.066

‒ 57.600

100.725

329.241

115.820

‒ 46.631

‒ 92.026

35.380

‒ 65.655

‒ 8.310

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

182.311

148.206

229.806

258.421

350.054

410.819

517.340

418.250

177.866

153.952

117.224

1.351

   

Afrekening voorschotten ProRail 2019

13.476

13.476

              

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

7.000

‒ 9.000

‒ 3.000

3.000

2.000

          

Prijsbijstelling 2020

49.177

95

1.372

822

2.324

305

2.318

5.127

 

564

33.318

2.110

822

   

Mutaties Miljoenennota 2021

62.653

20.571

‒ 7.628

‒ 2.178

5.324

2.305

2.318

5.127

 

564

33.318

2.110

822

   

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

202.882

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

   
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

314.157

317.854

550.974

614.239

665.112

778.925

829.384

686.898

396.403

644.750

339.330

208.957

182.989

49.585

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

382.638

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

     

Mutaties Voorjaarsnota 2020

144.930

‒ 11.739

‒ 11.253

27.619

 

130.570

8.986

 

747

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Afrekening voorschotten ProRail 2019

25.981

25.981

              

Prijsbijstelling 2019

1.094

547

547

             

Mutaties Miljoenennota 2021

27.075

26.528

547

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Afrekening voorschotten ProRail

IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. Het voorschot voor het derde tertaal 2019 was hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt in 2020.

Extrapolatie 2034

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdelen 17.07 ERTMS en 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Deze kasschuiven zijn bedoeld om de middelen in de generieke investeringsruimte in het juiste ritme te zetten. Daarnaast is er een kasschuif doorgevoerd op 17.08 om de middelen voor het project ZuidasDok in de juiste jaren te zetten aan de hand van de laatste ramingen.

Prijsbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling. 

Tabel 72 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.287

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

3.357

3.357

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

5.644

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

5.644

             
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

39.364

39.364

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

39.364

             

HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

‒ 39.364

‒ 39.364

             

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 39.364

‒ 39.364

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Extrapolatie 2034

393.907

              

Mutaties Miljoenennota 2021

393.907

              

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

393.907

              
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.287

         

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

45.008

         

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

5.644

         

10.706

345.458

345.457

393.907

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

25.945

25.945

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

             
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

48.581

48.581

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.526

             

Extrapolatie 2034

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

Dit betreft de overboeking van het afgeroomd eigen vermogen RWS naar Hoofdstuk XII ten behoeve van diverse uitgaven.

Tabel 73 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Mutaties Voorjaarsnota 2020

119.615

‒ 363.548

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

194.461

1.018.901

288.503

9.495

‒ 125.597

210.989

180.395

232.910

‒ 9.466

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020

 

‒ 166.876

             

Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.516.570

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

BZK: Betonakkoord

116

116

             

Correctie extrapolatie

2.078

         

449

‒ 57

1.257

96

333

Defensie: SAR helikopter

3.000

 

2.000

1.000

           

Extrapolatie 2034

5.867.671

              

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat

610

610

             

HXII: BOA programma Rijkswegen

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

3.696

3.696

             

HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025

‒ 396

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

        

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

‒ 5.550

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

HXII: Bijdrage Inspectieview ILT

‒ 600

‒ 600

             

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem

‒ 3.236

‒ 2.235

‒ 590

‒ 411

           

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS

‒ 6.339

‒ 6.339

             

HXII: Caribisch Nederland

23.785

17.541

5.886

35

323

          

HXII: Capaciteitsuitbreiding

0

    

3.000

‒ 1.500

‒ 1.500

       

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Programma Open Overheid

‒ 9.489

‒ 913

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

         

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.200

 

‒ 400

‒ 400

‒ 400

          

HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020

1.734.708

129.125

82.020

90.159

118.598

123.679

120.784

118.927

118.927

118.927

118.927

118.927

118.927

118.927

118.927

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.440

‒ 1.440

             

HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS

‒ 6.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

           

HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

‒ 39.364

‒ 39.364

             

HXII: Programma snelheidsaanpassing

‒ 95

‒ 95

             

HXII: Reservering BOA2021 VWH

‒ 270

 

‒ 270

            

HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5

‒ 4.750

‒ 4.750

             

HXII: SPUK Snelfietsroutes

‒ 22.287

‒ 15.481

‒ 6.806

            

HXII: Subsidie elektrisch varen

‒ 5.440

‒ 5.440

             

HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor

‒ 79

‒ 63

‒ 16

            

HXII: Verkeersbordendata en MaaS.

235

235

             

HXII: Vrachtwagenheffing

‒ 300

‒ 300

             

Innovatieregeling bouw GWW

25.000

5.000

10.000

10.000

           

Omvorming ProRail: incidentele dividend

1.975.000

 

1.975.000

            

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw

714.000

 

714.000

            

Omvorming ProRail: incidentele vpb

4.458.000

 

4.458.000

            

Omvorming ProRail: structurele energiebelasting

40.500

 

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Omvorming ProRail: structurele btw

‒ 590.700

 

‒ 18.700

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

13.500

 

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PF: Maaslijn

5.979

5.979

             

Versnelling beheer en onderhoud RWS

0

 

23.000

107.800

107.800

107.800

84.800

0

‒ 20.000

‒ 148.901

‒ 262.299

    

Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail

0

 

39.325

270.435

396.065

  

‒ 39.325

‒ 21.175

‒ 146.805

‒ 249.260

   

‒ 249.260

Versnelling Smart Mobility

0

 

35.000

45.000

75.000

  

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 18.000

‒ 18.000

‒ 17.000

‒ 17.000

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

0

 

100.000

  

‒ 50.000

‒ 50.000

        

Mutaties Miljoenennota 2021

14.168.843

81.346

7.414.869

479.038

654.806

141.899

113.648

20.732

20.382

‒ 234.149

‒ 449.553

60.500

61.814

61.653

‒ 187.370

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Correctie extrapolatie

Dit betreft een correctie op de extrapolatie van 2033.

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

RWS voert de bedrijfsgeneeskundige zorg binnen IenW uit. In voorgaande jaren heeft RWS hiervoor via de begroting meerjarige bijdragen vanuit IenW ontvangen. Er is afgesproken dat vanaf 2020 RWS de kosten voor de bedrijfsgeneeskundige zorg middels facturatie per kwartaal bij IenW in rekening brengt. Dit betekent dat de eerder in de begroting verwerkte meerjarige bijdragen van IenW aan RWS in totaal € 0,42 miljoen per jaar worden teruggedraaid.

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS

Dit betreft het aandeel van RWS Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS).

HXII: Caribisch Nederland

Dit betreft de terugboeking van de middelen voor BenO Caribisch Nederland naar het Infrastructuurfonds. Het gaat onder andere om de onderhoudsimpuls infrastructuur op Bonaire 2020-2023 (€ 11 miljoen) en de bijbehorende showcases (€ 3,5 miljoen). De governance moet eerst op orde worden gebracht, zodat de middelen doelmatig en rechtmatig kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt de reservering op het Infrastructuurfonds aangevuld met middelen waarvan nog niet zeker is wanneer deze tot besteding komen (€ 7,5 miljoen).

HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

Dit betreft de overboeking van het afgeroomd eigen vermogen RWS naar Hoofdstuk XII ten behoeve van diverse uitgaven.

HXII: Programma Open Overheid

Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van het programma Open Overheid.

HXII: SPUK Snelfietsroutes

Dit betreft de overboeking van de middelen voor de subsidieregeling snelfietsroutes naar HXII voor 2020 en 2021 van € 22,3 miljoen.

HXII: Subsidie elektrisch varen

Voor het bekostigen van een rijksbijdrage aan het Modular Energy Concepts (MEC) consortium wordt budget overgeboekt van de investeringsruimte hoofvaarwegen naar HXII. Dit betreft een subsidie voor aanschaf van batterijcontainers ten behoeve van stimulering elektrisch varen in de binnenvaart.

Omvorming ProRail: incidentele dividend

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de omzetbelasting en herzieningsbtw in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: incidentele vpb

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Omvorming ProRail: structurele btw

De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele btw. Hieronder vallen de plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail en de btw-compensatie voor derdenwerken.

Omvorming ProRail: structurele energiebelasting

De omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele energiebelasting.

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor structurele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo.

Versnelling beheer en onderhoud RWS

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft het beheer en onderhoud uitgevoerd door RWS op het Hoofdwegennet en het Hoofdvaarwegennet.

Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Hier betreft het de versnelling op het programma beheer, onderhoud en vervanging voor ProRail.

Versnelling Smart Mobility

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft een versnelling op het programma Smart Mobility. Binnen verschillende programma's is er budget gereserveerd voor korte termijnmaatregelen op het gebied van Smart Mobility. Deze maatregelen kunnen versneld ingevoerd worden.

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft de versnelling op het strategisch plan verkeersveiligheid. Er is meer animo vanuit de regio om aanspraak te maken op de confinanciering vanuit het Rijk voor plannen rond verkeersveiligheid.

Tabel 74 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

7.900

6.705

 

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

    

Mutaties Voorjaarsnota 2020

154.886

4.886

  

390

14.550

20.700

27.600

6.900

6.000

73.860

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

12.786

6.705

 

29.500

85.550

191.722

237.350

219.729

216.000

199.846

    

A2 Deil-Vught

‒ 6.907

‒ 1.574

‒ 3.129

‒ 908

‒ 696

‒ 400

‒ 200

        

Kasschuiven 2020 Artikel 20

0

 

‒ 1.881

585

696

‒ 9.600

‒ 9.800

20.000

       

Prijsbijstelling 2020

19.882

  

323

489

1.024

1.854

3.312

3.114

4.394

5.372

    

Reservering A50 Bankhoef Paalgraven

69.000

        

69.000

     

Mutaties Miljoenennota 2021

88.882

‒ 1.574

‒ 5.010

 

489

‒ 8.976

‒ 8.146

23.312

3.114

73.394

5.372

    

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

11.212

1.695

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

    
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

509.667

72.854

63.660

60.918

39.400

49.735

50.000

50.000

50.000

40.100

33.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

139.576

130.060

102.918

81.400

66.235

66.500

66.500

66.500

156.600

219.500

116.500

116.500

116.500

116.500

Compenserende maatregelen Zeeland

33.050

        

11.300

   

19.000

1.700

Contractverlenging SAR-Helikopter

‒ 9.700

 

‒ 6.400

‒ 3.300

           

Extrapolatie 2034

116.500

              

HXII: Caribisch Nederland

21.793

15.430

6.945

830

580

          

Kasschuiven 2020 Artikel 20

0

‒ 7.000

‒ 5.000

‒ 5.000

      

17.000

    

Klimaatneutrale infrastructuur

7.500

 

7.500

            

Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

2.500

 

2.500

            

Overboeking reservering Kustwacht ETV

‒ 42.700

 

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

Overboeking reservering Kustwacht SAR

‒ 108.122

 

‒ 106

‒ 4.324

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

Prijsbijstelling 2020

3.930

 

530

174

1.125

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN

27.500

         

27.500

    

Reservering Kustwacht SAR

8.765

   

8.500

265

         

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

0

 

100.000

  

‒ 50.000

‒ 50.000

        

Mutaties Miljoenennota 2021

61.016

8.430

102.919

‒ 14.670

‒ 1.486

‒ 61.235

‒ 61.500

‒ 11.500

‒ 11.500

‒ 200

33.000

‒ 11.500

‒ 11.500

7.500

‒ 9.800

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

148.006

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 500.000

           

‒ 200.000

‒ 150.000

‒ 150.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

672.156

1.465.847

1.448.818

1.354.739

BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord

‒ 2.361

             

‒ 2.361

Correctie extrapolatie

2.078

         

449

‒ 57

1.257

96

333

Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN

‒ 92.000

          

‒ 89.423

‒ 2.577

  

Extrapolatie 2034

1.393.445

              

Kasschuiven 2020 artikel 20

0

         

‒ 449

449

   

Loon- en prijsbijstelling 2020

39.633

          

40.708

9.769

‒ 27.918

13.439

Mutaties Miljoenennota 2021

1.340.795

          

‒ 48.323

8.449

‒ 27.822

11.411

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

    

40.000

68.000

315.863

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 447.115

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

‒ 291.935

16.976

73.679

194.246

‒ 12.235

‒ 77.654

‒ 33.610

‒ 209.685

‒ 131.226

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

3.716

‒ 7.842

3.321

62.934

70.200

23.928

290.048

325.799

836.468

910.235

261.631

121.935

9.859

68.173

A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam

‒ 65.000

         

‒ 65.000

    

Beschikbaarheidsvergoeding OV

‒ 166.876

    

‒ 11.000

‒ 14.600

‒ 20.000

‒ 35.000

‒ 25.000

‒ 11.000

‒ 25.000

‒ 8.000

‒ 17.276

 

Bebording van 130 naar 100

‒ 588

‒ 588

             

Capaciteit RWS

‒ 351.722

‒ 15.459

‒ 32.374

‒ 50.954

‒ 67.913

‒ 87.669

‒ 97.353

        

Compenserende maatregelen Zeeland

‒ 33.050

        

‒ 11.300

   

‒ 19.000

‒ 1.700

Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN

92.000

          

89.423

2.577

  

Extra werkzaamheden instandhouding HVWN

‒ 20.000

        

‒ 20.000

     

Extra werkzaamheden instandhouding HWN

‒ 20.000

        

‒ 10.000

‒ 10.000

    

Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen

‒ 340.000

           

‒ 104.000

‒ 40.000

‒ 176.000

Extrapolatie 2034

202.784

              

HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025

‒ 396

        

‒ 396

     

HXII: Bijdrage Inspectieview ILT

‒ 600

‒ 600

             

HXII: BOA programma Rijkswegen

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS

‒ 6.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

           

HXII: Programma snelheidsaanpassing

‒ 95

‒ 95

             

HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5

‒ 4.750

‒ 4.750

             

HXII: Subsidie elektrisch varen

‒ 5.440

‒ 5.440

             

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.200

 

‒ 400

‒ 400

‒ 400

          

Kasschuiven 2020 Artikel 20

0

89.892

98.718

102.161

92.566

96.606

101.190

105.737

‒ 14.546

‒ 247.768

‒ 159.728

‒ 168.449

7.392

57.170

66.915

Klimaatbestendige netwerken

‒ 2.528

‒ 1.412

‒ 1.116

            

Klimaatneutrale infrastructuur

‒ 7.500

 

‒ 7.500

            

Kustwacht Maritiem Operatie Centrum

1.600

1.600

             

Loon- en prijsbijstelling 2020

1.706.779

101.879

109.468

102.259

110.653

115.117

106.715

109.710

121.009

88.143

129.657

98.569

122.161

159.848

115.479

Loonbijstelling 2020

‒ 290.093

‒ 20.906

‒ 20.901

‒ 20.507

‒ 20.062

‒ 19.263

‒ 18.860

‒ 18.802

‒ 18.665

‒ 18.968

‒ 18.858

‒ 18.858

‒ 18.858

‒ 18.858

‒ 18.858

Luchtsurveillance Kustwacht

‒ 2.280

            

‒ 2.280

 

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN

‒ 81.000

      

‒ 27.000

‒ 27.000

‒ 27.000

     

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen

‒ 81.000

         

‒ 50.000

  

‒ 31.000

 

Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten

‒ 8.791

        

‒ 8.791

     

Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

‒ 2.500

        

‒ 2.500

     

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN

‒ 72.000

          

‒ 72.000

   

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN

‒ 319.200

        

‒ 138.901

‒ 180.299

    

Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen

‒ 1.076.000

      

‒ 200.000

‒ 200.000

‒ 200.000

‒ 380.000

‒ 80.000

‒ 16.000

  

Prijsbijstelling 2019

1.094

547

547

            

Prijsbijstelling 2020

‒ 1.196.080

‒ 80.924

‒ 88.443

‒ 81.752

‒ 90.590

‒ 95.814

‒ 84.466

‒ 87.523

‒ 98.959

‒ 65.790

‒ 107.414

‒ 76.326

‒ 51.987

‒ 90.274

‒ 45.905

Overwegenaanpak

‒ 25.000

   

‒ 10.000

‒ 15.000

         

Regeerakkoord verlichting aan

‒ 1.810

‒ 310

‒ 300

‒ 1.200

           

Reservering A50 Bankhoef Paalgraven

‒ 69.000

        

‒ 69.000

     

Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2

‒ 75.000

      

‒ 75.000

       

Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN

‒ 27.500

         

‒ 27.500

    

Reservering Kustwacht SAR

‒ 8.765

   

‒ 8.500

‒ 265

         

Reservering voorzetting Topsector Logistiek

‒ 28.800

 

‒ 9.600

‒ 9.600

‒ 9.600

          

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 431.016

‒ 71.330

‒ 47.766

‒ 42.704

‒ 59.104

‒ 55.604

‒ 51.604

‒ 47.604

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

13.520

5.519

     

5.751

 

2.250

     

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

91.312

876

7.509

 

66

2.692

80.255

‒ 2.959

    

2.873

  

Technische mutatie

5

   

‒ 1

      

6

   

Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV

‒ 215

‒ 215

             

Vleuten-Geldermalsen en Ontsnippering

4.376

1.000

2.000

1.376

           

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 2.709.325

‒ 3.716

7.842

‒ 3.321

‒ 62.885

‒ 70.200

21.277

‒ 257.690

‒ 281.061

‒ 762.921

‒ 888.042

‒ 260.535

‒ 71.742

‒ 9.570

‒ 67.969

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

    

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

74.622

73.105

52.394

111.110

155.500

503.385

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

156.078

128.923

116.633

173.834

221.985

282.150

593.898

612.028

1.209.068

1.329.581

1.050.287

1.704.282

1.575.177

1.539.412

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

159.218

134.674

98.642

109.952

131.574

283.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

                
                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

30.000

 

17.500

          

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

 

‒ 30.000

  

30.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

    

17.500

30.000

         

Mutaties Miljoenennota 2021

0

              

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

    

17.500

30.000

         
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

30.000

 

17.500

          

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

    

17.500

30.000

         

A2 Deil-Vught

Ten behoeve van het pakket kleinschalige benuttingsmaatregelen programma A2 Deil-Vught wordt € 6,9 miljoen vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet overgeheveld naar artikel 12.

A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam

Dit betreft het toevoegen van budget voor het Spoorviaduct Leidschendam van € 65 miljoen aan het project A4 Haaglanden-N14. De dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van Hoofdwegennet.

Beschikbaarheidsvergoeding OV

De concessievergoeding komt jaarlijks binnen op artikel 13.09 en artikel 20.05. Met deze overboeking wordt de dekking voor beschikbaarheidsvergoeding OV van € 167 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03. Deze middelen worden via een kasschuif binnen 13.03 in 2020 geplaatst. Hiermee is de overboeking van de beschikbaarheidsvergoeding naar HXII (ISB-boeking) gedekt met de ontvangen concessievergoeding.

Capaciteit RWS

Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten (12.06 en 15.06; totaal € 351,7 miljoen).

Compenserende maatregelen Zeeland

Voor het afgelasten van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, wordt Zeeland gecompenseerd met € 650 miljoen aan rijksinvesteringen in de provincie. Besloten is dat IenW ten behoeve van het maatregelenpakket Zeeland € 33 miljoen reserveert.

Contractverlenging SAR-Helikopter

Rijkswaterstaat (RWS) beheert het contract van de SAR-helikopter. Hoewel het nieuwe aanbestedingstraject gestart is door het Ministerie van Defensie zit er een periode tussen afloop van het huidige contract en ingangsdatum van het nieuwe contract. Om die periode te overbruggen wordt het huidige contact verlengd. Hiervoor wordt in totaal € 9,7 miljoen overgeheveld van de reservering Kustwacht SAR naar het Beheer en Onderhoud op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

Correctie extrapolatie

Dit betreft een correctie op de extrapolatie van het jaar 2034.

Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN

Om de tegenvallers op het programma beheer en onderhoud, de extra werkzaamheden voor instandhouding van het Hoofdvaarwegennet en de capaciteit van RWS op artikel 15 Hoofdvaarwegennet te bekostigen, wordt er € 92 miljoen toegevoegd vanuit de generieke investeringsruimte.

Extrapolatie 2034

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die nodig zijn voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Extra werkzaamheden instandhouding HVWN/HWN

Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.

HXII: Caribisch Nederland

Dit betreft de terugboeking van de middelen voor BenO Caribisch Nederland naar het Infrastructuurfonds. Het gaat onder andere om de onderhoudsimpuls infrastructuur op Bonaire 2020-2023 (€ 11 miljoen) en de bijbehorende showcases (€ 3,5 miljoen). De governance moet eerst op orde worden gebracht, zodat de middelen doelmatig en rechtmatig kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt de reservering op het Infrastructuurfonds aangevuld met middelen waarvan nog niet zeker is wanneer deze tot besteding komen (€ 7,5 miljoen).

HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS

Dit betreft een overboeking vanuit artikel 20 van het IF naar artikel 19 HXII in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. De opdracht wordt mede namens andere directies en ministeries verstrekt en de andere partijen hevelen daarvoor budget over. In dit geval gaat het om een de opdracht voor werkzaamheden in het kader van het bronbeleid voor poly- en perfluoralkylstoffen PFAS.

HXII: Subsidie elektrisch varen

Voor het bekostigen van een rijksbijdrage aan het Modular Energy Concepts (MEC) consortium wordt budget overgeboekt van de investeringsruimte hoofvaarwegen naar HXII. Dit betreft een subsidie voor aanschaf van batterijcontainers ten behoeve van stimulering elektrisch varen in de binnenvaart.

Klimaatneutrale infrastructuur

Dit betreft de overboeking van het OVS deel ten behoeve van klimaatneutrale infraprojecten.

Loonbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor 2020 om het IF op het actuele prijspeil te brengen.

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN/Spoorwegen

Bij Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt in totaal € 162 miljoen toegevoegd. De budgetspanning wordt verlaagd middels een toevoeging vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet (€ 81 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 81 miljoen).

Ophoging BOV

Naar aanleiding van het besluit van de bewindspersonen wordt € 1.076 miljoen uit de risicoreservering spoor overgeboekt naar Beheer, Onderhoud en Vervanging.

Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten

De afgelopen jaren was de werkelijke toegekende prijsbijstelling op de projecten 3e kolk Beatrixsluis, Capaciteitsuitbreiding Eefde en Keersluis Limmel lager dan waarmee met de budgettaire inpassing van de DBFM projecten rekening is gehouden. Hierdoor sloten de projectkosten tot einde looptijd niet meer volledig aan bij het beschikbare budget. Deze spanning is opgelost door een overboeking vanuit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet. Concreet betekent dit een verhoging van het projectbudget van € 7,3 miljoen op het project 3e kolk Beatrixsluis, € 1,3 miljoen op Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde en € 1 miljoen op Keersluis Limmel en een verlaging van € 0,8 miljoen op Zeetoegang IJmond.

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN/HWN

Op de artikelonderdelen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 12.02 en 15.02) en beheer, onderhoud en vervanging (artikelonderdeel 13.02) ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 20.05. Uit een uitvoeringstoets door ProRail en RWS blijkt dat er in de periode 2022-2025 extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom worden de reserveringen nu ingezet en toegevoegd aan de budgetten voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.

Overboeking reservering Kustwacht ETV

Dit betreft de overboeking van de reservering Kustwacht Emergency Towing Vessel (ETV) van artikel 20 (Reserveringen) naar artikel 15.

Overboeking reservering Kustwacht SAR

Dit betreft de overboeking van de reservering Kustwacht Search and Rescue-helikopters (SAR) van artikel 20.03 (Reserveringen) naar artikel 15.

Prijsbijstelling 2020

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Overwegenaanpak

Vanuit de investeringsruimte Spoorwegen is € 25 miljoen overgeboekt naar het programma Overwegenaanpak.

Reservering A50 Bankhoef Paalgraven

In het BO MIRT is voor de A50 is een samenhangende aanpak afgesproken. Rijk en regio hebben afgesproken dat er een MIRT-verkenning wordt gestart waarbij een wegverbreding naar 2x3 tussen Ewijk Bankhoef en Paalgraven als alternatief wordt meegenomen. Hiervoor wordt een bedrag van € 69 miljoen gereserveerd als rijksbijdrage voor het uit te werken project.

Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2

Nauw verbonden aan het MIRT-project Maasroute fase 2 (mijlpaal december 2023) wordt een aantal maatregelen voor de veiligheid voorzien die niet in de huidige scope zitten. Hiervoor wordt € 75 miljoen gereserveerd.

Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN

Het kabinet heeft als onderdeel van het Klimaatakkoord zich verbonden om klimaatneutraal en circulair te werken bij rijksinfraprojecten. Hiertoe wordt € 50 miljoen vrijgemaakt. Op basis van de CO2-footprint (55%) bedraagt de bijdrage vanuit hoofdwegennet € 27,5 miljoen.

Reservering Kustwacht SAR

Bij Najaarsnota 2019 is het aandeel van IenW in de tegenvaller op de huisvesting Maritiem Operatiecentrum voor € 8.765 miljoen voorgeschoten uit de reservering die bij de besluitvorming over de ontwerpbegroting 2020 was getroffen voor de structurele dekking van de Search and Rescue-helikopters (SAR). Bij de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2021 dient deze reservering weer te worden aangevuld.

Reservering voorzetting Topsector Logistiek

Voor de voortzetting van de bijdrage aan de Topsector Logistiek 2021 tot en met 2023 wordt € 28,8 miljoen gereserveerd op artikel 15. Deze is afkomstig uit de hiervoor bestemde reserveringen in de modaliteitspecifieke investeringsruimte voor het Hoofdwegennet, Hoofdspoorweginfrastructuur en het Hoofdvaarwegennet.

RWS Service Level Agreement (SLA)

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Er is sprake van diverse endogene en exogene ontwikkelingen waardoor hogere kosten worden gemaakt, zoals voor het opruimen van olie na schadevaring in de haven van Rotterdam, maatregelen in verband met spookrijders, brexit (truckparkings), cybersecurity en andere ICT-ontwikkelingen. Hiervoor worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het Hoofdwegennet (€ 91,3 miljoen).

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet. Het saldo van € 8,6 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet. Dit betreft met name een vrijval resterend budget na afronding van het project Meppel-Ramspol (€ 5,8 miljoen) en de vrijval van de garantie Twentekanalen (€ 2 miljoen).

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim € 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Deze mutatie betreft de versnelling op het strategisch plan verkeersveiligheid. Er is meer animo vanuit de regio om aanspraak te maken op de confinanciering vanuit het Rijk voor plannen rond verkeersveiligheid.

Licence