Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Voeding van het Infrastructuurfonds en begrotingsstaat per productartikelonderdeel

Tabel 66 Voeding van het Infrastructuurfonds

Bedragen € x 1.000

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

12

Hoofdwegennet

 

2.595.304

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

37.438.744

  

Uitgaven

                

12.01

Verkeersmanagement

 

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

58.277

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

713.293

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

10.222.971

12.03

Aanleg

 

579.557

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

10.195.810

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

620.196

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

8.069.508

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

678.149

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

8.892.178

  

Ontvangsten

                

12.09

Ontvangsten

 

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

974.044

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.481.315

2.741.916

2.721.818

3.502.815

3.402.218

3.213.866

2.776.960

2.284.864

2.232.442

1.978.077

2.557.989

1.689.842

1.775.512

1.441.751

1.663.315

36.464.700

                   

Bedragen € x 1.000

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

13

Spoorwegen

 

1.942.460

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

34.904.019

  

Uitgaven

                

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

1.510.448

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

22.559.978

13.03

Aanleg

 

233.680

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

3.428.139

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

1.758.912

13.07

Rente en aflossing

 

9.990

7.147.000

             

7.156.990

  

Ontvangsten

                

13.09

Ontvangsten

 

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

3.248.027

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.694.362

8.873.501

1.861.080

2.076.619

1.724.490

1.441.228

1.729.464

1.837.991

1.408.702

1.386.914

1.546.680

1.424.262

1.493.749

1.492.844

1.664.106

31.655.992

                   

Bedragen € x 1.000

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

14

Regionaal, lokale infrastructuur

 

103.812

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

457.210

  

Uitgaven

                

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

73.296

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

379.217

14.02

Regionale Mob. Fondsen

                 

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.516

1

47.476

            

77.993

  

Ontvangsten

                

14.09

Ontvangsten

 

46

              

46

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

103.766

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

457.164

                   

Bedragen € x 1.000

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

15

Hoofdvaarwegennet

 

1.047.788

1.315.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

13.610.988

  

Uitgaven

                

15.01

Verkeersmanagement

 

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

139.725

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

409.792

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

4.582.203

15.03

Aanleg

 

214.655

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

2.765.245

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

57.319

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

1.093.717

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

355.012

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

5.030.098

  

Ontvangsten

                

15.09

Ontvangsten

 

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

272.420

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

906.429

1.224.655

1.121.868

1.044.013

1.016.155

1.007.619

1.005.050

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

13.338.568

                   

Bedragen € x 1.000

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

382.638

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

6.724.892

  

Uitgaven

                

17.02

Betuweroute

                 

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

3.116

0

            

7.536

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

10.749

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

69.294

17.07

ERMTS

 

78.855

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

2.317.870

17.08

ZuidasDok

 

85.732

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

1.301.939

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

202.882

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

   

3.028.253

  

Ontvangsten

                

17.09

Ontvangsten

 

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

621.080

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

321.708

154.024

477.389

622.575

500.342

700.280

820.462

669.038

389.389

618.066

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

6.103.812

                   

Bedragen € x 1.000

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

18

Overige uitgaven en ontvangsten

 

5.644

         

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

1.495.079

  

Uitgaven

                

18.06

Externe veiligheid

 

5.644

              

5.644

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

                 

18.11

Investeringsruimte

                 

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

1.489.435

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

                 

18.16

Reservering Omgevingswet

                 
  

Ontvangsten

                

18.09

Ontvangsten

 

25.945

              

25.945

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

              

48.581

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 68.882

         

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

1.420.553

                   

Bedragen € x 1.000

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 
  

Ontvangsten

                

19.09

Ten laste van begroting IenW

 

5.597.916

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

98.863.078

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 5.597.916

‒ 13.312.853

‒ 6.370.804

‒ 7.371.706

‒ 6.729.130

‒ 6.637.736

‒ 6.721.499

‒ 5.993.467

‒ 5.392.439

‒ 5.244.773

‒ 5.955.117

‒ 6.030.669

‒ 6.087.049

‒ 5.553.803

‒ 5.864.117

‒ 98.863.078

                   

Bedragen € x 1.000

  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

159.218

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

9.469.789

  

Uitgaven

                

20.01

Verkenningen

 

11.212

1.695

0

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

     

1.281.163

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

10.394

            

10.394

20.03

Reserveringen

 

148.006

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

1.624.797

20.04

Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

6.282.355

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

49

0

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

271.080

  

Ontvangsten

                

20.09

Ontvangsten

  

0

 

17.500

30.000

          

47.500

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

159.218

234.674

98.642

92.452

51.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

9.422.289

Licence