Base description which applies to whole site

Bijlage 1. Verdiepingsbijlage

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Uitgaven

Tabel 10 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

13.053

12.774

12.774

12.785

12.785

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

250

250

250

250

250

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

4.224

1.700

0

0

0

Extrapolatie

13.035

Nieuwe mutaties

‒ 34

5.869

369

369

369

369

Waarvan:

      

1. Niet-huisvestingskosten Eerste Kamer

0

4.800

0

0

0

0

2. Kasschuif tijdelijke huisvesting

‒ 700

700

0

0

0

0

3. Loon- en prijsbijstelling 2020

376

369

369

369

369

369

       

Stand ontwerpbegroting 2021

17.493

20.593

13.393

13.404

13.404

13.404

Toelichting

1. Niet-huisvestingskosten Eerste Kamer

Dit betreft een overboeking vanaf begrotingshoofdstuk VII voor de niet-huisvestingskosten van de Eerste Kamer in relatie tot het project Renovatie Binnenhof.

2. Kasschuif tijdelijke huisvesting

Dit betreft een kasschuif voor de tijdelijke huisvesting. Er vinden minder uitgaven in 2020 plaats dan eerder verwacht, deze komen in 2021 tot besteding.

3. Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 11 Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

140

140

140

140

140

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

140

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

140

140

140

140

140

140

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Uitgaven

Tabel 12 Uitgaven beleidsartikel 2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

32.396

33.972

32.930

31.930

32.416

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

33.916

Nieuwe mutaties

931

985

949

915

932

984

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

931

985

949

915

932

984

       

Stand ontwerpbegroting 2021

33.327

34.957

33.879

32.845

33.348

34.900

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 13 Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

86

86

86

86

86

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

86

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

86

86

86

86

86

86

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Uitgaven

Tabel 14 Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

115.178

108.759

106.667

106.224

105.701

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

9.750

9.750

9.750

9.750

9.750

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

9.029

1.530

‒ 350

‒ 350

‒ 350

Extrapolatie

118.101

Nieuwe mutaties

4.333

14.163

7.725

7.809

7.793

7.092

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

3.333

3.168

3.099

3.083

3.067

3.165

2. Niet-huisvestingskosten Tweede Kamer

0

2.400

0

0

0

0

3. Bedrijfsvoering Tweede Kamer

0

4.700

4.700

4.800

4.800

4.800

4. Inrichting tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

0

3.895

‒ 774

‒ 774

‒ 774

‒ 1.573

Stand ontwerpbegroting 2021

138.290

134.202

123.792

123.433

122.894

125.193

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

2. Niet-huisvestingskosten Tweede Kamer

Dit betreft een overboeking vanaf begrotingshoofdstuk VII voor de niet-huisvestingskosten van de Tweede Kamer in relatie tot project Renovatie Binnenhof.

3. Bedrijfsvoering Tweede Kamer

Het budget voor bedrijfsvoering van de Tweede Kamer is bij 1e suppletoire begroting 2019 voor 2019 en 2020 opgehoogd ten behoeve van investeringen in informatiebeveiliging, toegankelijkheid van debatten en continuïteit van dienstverlening. Nu wordt het bedrijfsvoeringsbudget voor 2021 en verder opgehoogd.

4. Inrichting tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

De reguliere budgetten van de Tweede Kamer voor inrichting worden uit 2022-2025 naar 2021 geschoven om de inrichting van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer op de Bezuidenhoutseweg te financieren.

Ontvangsten

Tabel 15 Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

‒ 327

‒ 327

‒ 327

‒ 327

‒ 327

Extrapolatie

3.639

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste Kamer en Tweede Kamer

Uitgaven

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer(bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.520

Nieuwe mutaties

12

12

12

12

12

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

23

23

23

23

23

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 10. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

6.377

4.534

4.429

4.379

4.380

Extrapolatie

4.530

Nieuwe mutaties

‒ 5.942

‒ 4.534

‒ 4.429

‒ 4.379

‒ 4.380

‒ 4.530

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

‒ 4.652

‒ 4.534

‒ 4.429

‒ 4.379

‒ 4.380

‒ 4.530

       

Stand ontwerpbegroting 2021

435

0

0

0

0

0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Licence