Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

435

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

435

0

0

0

0

0

        

Nog te verdelen

0

435

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

435

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

1. Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Licence