Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 36 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Artikel

Naam subsidies (regelingen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie

            

Bevorderen sociaaleconomische structuur

          

4.1

Diverse subsidies

268

39.700

1.600

0

0

0

0

1

2023

incidenteel

4.2

Bonaire International Airport

0

3.416

0

0

0

0

0

1

incidenteel

4.2

Subsidie Caribisch Nederland

693

3.926

500

500

500

500

500

1

2023

incidenteel

            

Totaal subsidies (regelingen)

961

43.626

2.100

500

500

500

500

   
1

Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.

Licence