Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 7 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1 mln.)

Artikel

Naam artikel (€ tot. uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Belastingen (€466,3 mln.)

€ 310,6 mln (66,6%)

€ 155,8 mln. (33,4%)

Met name (verlenging van) licenties en onderhoudscontracten voor software en hardware, en uitgaven voor papieren dienstverlening (brieven aan burgers en bedrijven)

2

Financiële markten (€ 26,1 mln.)

€ 21,5 mln. (82,5%)

€ 4,6 mln. (17,5%)

De niet-juridische verplichte uitgaven hebben in hoofdzaak betrekking op de aankoop van circulatiemunten. Vanaf 2021 zal het nieuwe muntcontract voor verzamelaarsmunten in werking treden.

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector (€692,9 mln.)

€ 692,9 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

4

Internationale financiële betrekkingen (€ 79,4 mln.)

€ 79,2 mln. (99,8%)

€ 0,2 mln. (0,2%)

Technische assisentie kiesgroeplanden

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen (€ 580,4 mln.)

€ 580,4 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

6

Btw-compensatiefonds (€ 3.571,4 mln.)

€ 3.571,4 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

9

Douane (€ 102,4 mln.)

€ 89,9mln. (87,8%)

€ 12,5 mln. (12,2%)

Hoofdzakelijk kosten voor de inkoop van Douane specifieke middelen, bijvoorbeeld speurhonden, detectiesystemen, werktuigen, meldkamervoorzieningen en laboratoria.

11

Financiering staatsschuld (€ 20.926,3 mln.)

€ 20.909,6 mln. (99,92%)

€ 16,7 mln. (0,08%)

Met name advieskosten aan banken en uitgiftes van obligaties

12

Kasbeheer (€ 1.531,3 mln.)

€ 1.531,3 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

13

Toeslagen (€ 0,1 mln.)

€ 0,1 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

Licence