Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Voeding van het Deltafonds en begrotingsstaat per artikelonderdeel

Tabel 29 Voeding van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

1

Investeren in waterveiligheid

 

439.303

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.591

492.712

581.084

507.869

356.362

286.437

242.585

320.162

303.756

6.967.664

1.01

Grote projecten waterveiligheid

Uitgaven

153.978

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

   

8.951

  

601.218

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

267.592

384.217

446.097

529.774

561.797

625.112

482.067

472.572

502.193

500.780

349.273

279.348

226.545

313.057

296.907

6.237.331

1.03

Studiekosten

 

17.733

11.785

8.240

11.195

8.596

8.289

6.789

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

129.115

                   

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

187.507

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

2.430.486

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

251.796

354.297

397.260

484.488

420.581

502.605

357.967

337.364

425.593

352.527

184.086

107.391

62.123

155.932

143.168

4.537.178

                   
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

2

Investeren in zoetwatervoorziening

 

28.073

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

     

111.612

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Uitgaven

24.229

15.202

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

     

82.502

2.03

Studiekosten

 

3.844

4.100

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

       

29.110

                   

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Ontvangsten

1.520

              

1.520

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

26.553

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

     

110.092

                   
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

3

Beheer, onderhoud en vervanging

 

150.379

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

3.093.318

3.01

Watermanagement

Uitgaven

7.458

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

110.897

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

142.921

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

2.982.421

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

150.379

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

3.093.318

                   
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

950.288

4.02

GIV/PPS

Uitgaven

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

950.288

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

950.288

                   
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

351.075

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.299

577.557

439.113

403.795

555.395

599.470

533.470

760.843

845.197

7.568.633

5.01

Apparaat

Uitgaven

261.744

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

3.668.183

5.02

Overige uitgaven

 

77.842

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

1.006.365

5.03

Investeringsruimte

 

6.989

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

243.613

327.967

867.203

5.04

Reserveringen

 

4.500

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

2.026.882

                   

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

43.986

              

43.986

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

307.089

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.299

577.557

439.113

403.795

555.395

599.470

533.470

760.843

845.197

7.524.647

                   
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 

6.09

Ten laste van begroting IenW

Ontvangsten

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

17.192.192

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 834.443

‒ 1.053.739

‒ 1.117.261

‒ 1.358.566

‒ 1.279.024

‒ 1.428.098

‒ 1.182.887

‒ 1.256.480

‒ 1.156.550

‒ 1.042.263

‒ 983.332

‒ 1.067.142

‒ 945.816

‒ 1.210.602

‒ 1.275.989

‒ 17.192.192

                   
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

7

Investeren in waterkwaliteit

 

78.716

130.801

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

 

977.443

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

Uitgaven

21.221

93.295

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

       

571.537

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

31.189

18.282

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

    

294.826

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

26.306

19.224

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

111.080

                   

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Ontvangsten

717

57

             

774

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

77.999

130.744

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

 

976.669

Licence