Base description which applies to whole site

2.4 Strategische Evaluatie Agenda

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit jaar een Strategische Evaluatie Agenda (SEA) opgesteld. Het beleid dat valt onder begrotingshoofdstuk V beslaat vier hoofdthema’s die goed aansluiten bij de begrotingsartikelen. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste beleidsthema’s benoemd en is aangegeven wanneer een syntheseonderzoek voor het gehele thema zal worden uitgevoerd.

De volledige SEA is opgenomen in bijlage 4. Hierin staan ook onderliggende onderzoeken benoemd die in het syntheseonderzoek worden meegenomen.

Tabel 5 Overzicht beleidsthema's en meerjarenplanning syntheseonderzoek incl. beleidsdoorlichtingen

Beleidsthema

Beleidsartikel

Type onderzoek

Jaar van afronding

Versterkte internationale rechtsorde

1

Beleidsdoorlichting

2023

Veiligheid en stabiliteit

2

Syntheseonderzoek

2022

Effectieve Europese samenwerking

3

Beleidsdoorlichting

2022

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

4

Beleidsdoorlichting

2019

Licence