Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

3W

Wereld Wijd Werken

ACOTA

Africa Contingency Operations Training & Assistance

ACS

Afrika, het Carïbisch gebied en de Stille Oceaan

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

ATT

Arms Trade Treaty

BBB

Bijzondere Bijstand Buitenland

BBP

Bruto Binnenlands Product

Benelux

België, Nederland en Luxemburg

BHOS

Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

Brexit

Uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

BSB

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

BTW

Omzetbelasting

BTWC

Biologisch en Toxische Wapens Verdrag

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

CECP

Coördinatie-Eenheid Contingency planning en Preparedness

CERF

Central Emergency Responce Fund

COVID-19

Coronavirus Disease 2019

CT

Contra-Terrorisme

CTBT(O)

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (Organization)

DG

Directoraat-generaal

DG-BEB

Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

EDF

Europees Defensiefonds

EIPA

European Institute of Public Administration

EMB

Eigen Middelen Besluit

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

EPF

Europese Vredesfaciliteit

EU

Europese Unie

EUROSTAT

Het statische bureau van de Europese Unie

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens

FTF

Foreign Terrorist Fighters

GBVS

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

GCERF

Global Community Resilience and Engagement Fund

GCTF

Global Counter-Terrorism Forum

GVDB

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

IAEA

International Atomic and Energy Agency

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICC

International Criminal Court

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICCT

International Centre for Counter-Terrorism

IFC

International Follow-up Committee

IGH

Internationaal Gerechtshof

IIIM

International, Impartial and Independent Mechanism

IIMM

Independent Investigative Mechanism for Myanmar

INF

Intermediate-Range Nuclear Forces

IO’s

Internationale Organisaties

IOB

Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

ISIS

Islamitic State of Iraq and Syria

JBZ

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

JCPoA

Joint Comprehensive Plan of Action (Iran Nuclear Deal)

J&V

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid

LGO

Landen en Gebieden Overzee

LHBTI

Lesbiennes, Homo’s, Bi- en Transseksuelen en Interseksuelen

MATRA

Maatschappelijke Transformatie

MENA

Midden-Oosten en Noord-Afrika

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MICT

Restmechanisme voor Internationale Strafhoven

MINUSMA

Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali

MOVP

Midden-Oosten Vredesproces

MPCC

Military Planning and Conduct Capability

MVV

Machtiging tot Voorlopig Verblijf

NAVO

Noord-Atlantische Verdrags Organisatie

NCSA

Nationale Cyber Security Agenda

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NGO

Non-Gouvernementele Organisatie

NPDI

Non-proliferation and Disarment Initiative

NPPP

NFRP Politieke Partijen Programma

NPV

Non-Proliferatie Verdrag (189)

ODA

Official Development Assistance (officiële ontwikkelingshulp)

OESO

Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OHCHR

Hoge commissaris voor de Rechten van de Mens

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

PACE

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

P/CVE

Prevention / Countering of Violent Extremism

PESCO

Permanent Gestructureerde Samenwerking

PHA

Permanent Hof van Arbitrage

POBB

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RWT's

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

SDG’s

Sustainable Development Goals

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

Shiraka

Partnerschappen voor ondersteuning democratische transitie in de Arabische regio

SSO

Shared Service Organisatie

SSR

Security Sector Reform

START

Strategic Arms Reduction Treaty

TFVK

Taskforce Verenigd Koninkrijk

UNITAD

Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da'esh/ISIL

UNOCT

UN Office Office for Counter-Terrorism

VK

Verenigd Koninkrijk

VN

Verenigde Naties

VNAC

Versterking van de Nationale Aanpak Cybersecurity

VNVR

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten

WEU

West-Europese Unie

WHO

World Health Organisation

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence