Base description which applies to whole site

2.2 Veiligheidsagenda

In de Veiligheidsagenda hebben de Minister van JenV, het college van procureurs-generaal en de regioburgemeesters doelstellingen geformuleerd voor de periode 2019–2022. Deze Veiligheidsagenda is complementair aan de lokale veiligheidsagenda’s.

In onderstaande tabel worden de prestatie-indicatoren omtrent de belangrijkste thema’s gepresenteerd. Een uitgebreide toelichting evenals de definities van de indicatoren zijn te vinden in de Veiligheidsagenda 2019–2022.

In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van 29 juni jl. is de herijking van de Veiligheidsagenda besproken. Daaraan voorafgaand heeft via de politiechefs in de regionale driehoeken een (schriftelijke) appreciatie plaatsgevonden.

Voor 2020 worden de doelen uit 2019 gehandhaafd. In november 2020 wordt in het LOVP een voorstel over de doelstellingen voor 2021 besproken.

Tabel 1 Veiligheidsagenda 2019-2022
 

Realisatie

Norm

Norm

Norm

 

2019

2020

2021

2022

Ondermijnende criminaliteit

    

Aantal aangepakte criminele samenwerkings-verbanden (csv’s)

1.522

1370

  

Mensenhandel

    

Aantal gemelde slachtoffers bij Comensha

884

   

Aantal OM-verdachten mensenhandel

145

190

  

Aantal complexe onderzoeken

39

   

Cybercrime

    

Aantal reguliere onderzoeken naar cybercrime

381

310

  

Waarvan alternatieve of aanvullende interventies

35

77

  

Aantal fenomeen onderzoeken naar cybercrime

21

41

  

Waarvan alternatieve of aanvullende interventies

0

20

  

Aantal high tech crime onderzoeken

19

20

  

Online seksueel kindermisbruik

    

Inzet gericht op misbruikers / vervaardigers (in aantal zaken)

193

100

  

Inzet gericht op keyplayers (/netwerken) (in aantal zaken)

15

15

  

Inzet gericht op bezitters / verspreiders (in aantal zaken)

632

400

  

Executie

    

Positief afgedane dossiers

51%

40%

  

Aantal dossiers in behandeling

33

100

  
Licence