Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.7 Bijlage afkortingen

Tabel 62

Afkorting

Omschrijving

AAR

After Action Review

AADG

Adaptief aan de Grens

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ADR

Auditdienst Rijk

ADS

Airbus Defence and Space

AGBADS

Army Ground Based Air Defence System

AH-64D

gevechtshelikopter

AI

Artificial Intelligence

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMBV

Alkmaarklasse Mijnenbestrijdingsvaartuig

AMO

Algemene Militaire Opleiding

AMvB

algemene maatregel van bestuur

ANA

Afghan National Army

AO

Algemeen Overleg

AOO

Adjudant Onderofficier

AOR

Auxiliary Oil Replenishment ship (Vloottanker)

AOW

Algemene Ouderdoms Wet

AR

Algemene Rekenkamer

ARAR

Algemeen Rijksambtenarenreglement

ASL BISL

Application Services Library Business Information Services Library

ASN

Administratief Serie Nummer/ Advanced Shipment Notice

ASSF

Afghan Special Security Forces

ATF ME

Air Task Force Middle East

ATG

Amphibious Taskgroup

ATV

All Terrain Vehicle

AV

Arbeidsvoorwaarden

AWACS

radarvliegtuig

AWB

Algemene wet bestuursrecht

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Bruto Beschikbaarheids Vergoeding

BC

Brigade Commandanten

BEL

België

BENELUX

België Nederland Luxemburg

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijk

BIT

Bureau ICT-toetsing

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BKI

BeleidsKader Inzet

BNMO

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

BOE

Bijzondere Organisatie Eenheid

Boxer

Pansterwielvoertuig

BS

Bestuursstaf

BSB

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

btw

Belasting toegevoegde waarde

BVM

Besluitvormingsmemorandum

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C-130

transportvliegtuig

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CATG

Commander Amphibious Taskgroup

CBMI

Capacity Building Mission Iraq

CBO

Crisisbeheersingsoperaties

CBRN

chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) middelen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CDS

Commandant der Strijdkrachten

CE-pakket

Chemical Energy beschermingspakket

CHU

Counter Hybrid Unit

CIS

Communicatie- en Informatiesystemen

CLAS

Commando Landstrijdkrachten

CLSK

Commando Luchtstrijdkrachten

CMF

Combined Maritime Forces

CMH

Centraal Militair Hospitaal

CMR

Carcinogene, Mutagene en Reproductietoxische -stoffen

CMS

Combat Management System

CNA

Camp New Amsterdam

CO2

Koolstofdioxide

CODEMA

Commissie Ontwikkeling Defensie Materieel

CODEMO

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling

COID

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

COTS/MOTS

Commercial/Military Off The Shelf

C-RAM

Counter Rockters, Artillery & Mortars

CRC

Crowd and Riot Control

CRvB

Centrale Raad van Beroep

CSOCC

Composite Special Operations Component Command

CSS

Combat Support Ship

CTIVD

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

CV-90

Infanterie Gevechtsvoertuig

cVRP

concept Voorlopig Reorganisatie Plan

CZMCARIB

Commandement der Zeemacht Caribisch Gebied

CZSK

Commando Zee Strijd Krachten

DAP

Defensie Afstoot Plan

DBBB

Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

DBBS

Defensie Bewaking- en Beveiligingssysteem

DBFMO

Design, Build, Finance, Maintain and Operate

DCA

Dual Capable Aircraft

DCC

Defensie Cyber Commando

DCS

Defensie Cyber Strategie

DCS

Digital Combat Simulator

DDG

havenbeveiliging?

DefCERT

Defensie Computer Emergency Response Team

DEU

Duitsland

DGI

Duurzame gezondheid en inzetbaarheid

DGLC

Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

DHC

Defensie Helikopter Commando

DIRCM

Directed InfraRed Counter Measure systeem

DIS

Defensie Industrie

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DLP

Defensie Lifecycle Plan

DMF

DefensieMaterieelbegrotingsFonds

DMI

Directie Materiële Instandhouding

DMO

Defensie Materieel Organisatie

DMP

Defensie Materieel Projecten

DmunB

Defensie Munitiebedrijf

DNK

Denemarken

DOKS

Defensie Operationeel Kledingsysteem

DOSCO

Defensie OndersteuningsCommando

DPO

Defensieprojectenoverzicht

DTO

Defensie Telematica Organisatie

DVOW

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen

EDA

European Defence Agency

EDF

Europees Defensiefonds

EDIDP

European Defence Industrial Development Programme

EES

Europees In- en Uitreissysteem

eFP

enhanced Forward Presence

EJM

EindeJaarsMarge

eNRF

enhanced NATO Response Force

EODD

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

ERP M&F

Enterprise Resource Planning Materieellogistiek & Financiën

ESSM

Evolved Sea Sparrow Missile

ETIAS

Europees Informatie- en Reisautorisatiesysteem

EU

Europese Unie

EU NAVFOR MED

European Union Naval Force Mediterranean

EUBAM

European Union Border Assistance Mission

EUBG

European Battle Group

EUCAP

European Union Capacity Building

EULEX

European Union Rule of Law Mission

EURODAC

Databank met vingerafdrukken van asielzoekers

EUTM

European Union Trainings Mission

EUVIS

Europees Visum Informatiesysteem

EV

Eigen Vermogen

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

F&C

Financiën en Control

F-16

Jachtvliegtuig

F-35

Vijfde generatie jachtvliegtuig

FMS

Foreign Military Sales

FNIK

Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht

FOD

Foreign object damage

FOST

Flag Officer Sea Training

FOXTROT

Draadloze IT infrastructuur en command- en controlsystemen

FPS

Flexibel Personeelssysteem

FRONT

Future Relevant Operations with Next Generation Technology & Thinking

FRONTDOOR

Toegangspoort voor iedereen die wil samenwerken met Defensie

FRONTEX

Frontières extérieures (agentschap inzake buitengrenzen EU)

FSE Mirage

Forward Support Element Mirage

GEN

Generaal

GO

Geoefendheid

GPOI

Global Peace Operations Initiative

GPW

Groot Pantserwielvoertuig

GrIT

Grensverleggende Informatie Technologie

HB

Handboek

HCFK

Chloorfluorkoolstofverbinding

HCSS

Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNS

Host Nation Support (gastlandsteun)

HOV

Hydrografisch opnamevaartuig

HQ

Head Quarters (brigade hoofdkwartier)

HR

Human Resources domein

HRB

Hoog Risico Beveiligers

IAMD

Integrated Air & Missile Defence

IB

Informatie Beheer

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICU

Intensive Care Units

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IFFG

Initial Follow On Forces Group

IGK

Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht

IGO

Informatie Gestuurd Optreden

IGV

Inspecteur-Generaal Veiligheid

IMG

Inspectie Militaire Gezondheid

INF

Intermediate-Range Nuclear Forces

ISD

Innovatiestrategie Defensie

ISIS

Islamitische Staat

ISR

Information Storage and Retrieval

IT

Informatietechnologie (incl communicatie)

IV

Informatievoorziening

IVD

Inspectie Veiligheid Defensie

JenV

Ministerie van Justitie Veiligheid

JIVC

Joint Informatievoorzieningscommando

JSS

Joint Support Ship

KAP

Kapitein

KCT

Korps Commando Troepen

KDC-10

tankvliegtuig

KHK

Kromhout Kazerne

KIC

Kennis en Innovatie Convenant

KMar

Koninklijke Marechaussee

KN

Kilo Newton

KOL

Kolonel

KORV

Kader Overname Rijksvastgoed

KPI

Key Performance Indicator

KPL

Korporaal

KPU

Kleding en Persoonlijke Uitrusting

KSG

Koninklijke Schelde Groep B.V.

KWCARIB

Kustwacht in het Caribisch gebied

LB

leverbetrouwbaarheid

LCF

Luchtverdedigings- en Commandofregatten

LCP

Load Carriage & Protection systemen

LCVP

Middelzwaar Landingsvaartuig

LKOL

Luitenant-Kolonel

LNT

Luitenant

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

LOFTA

Law and Order Trust Fund

LPD

Landing Platform Dock

LPO

Loon- en Prijsbijstelling

LZV

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MAJ

Majoor

MALE UAV

Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle

MANPAD

Man Portable Air Defence

MARIN

Maritime Research Institute Netherlands

MARKAZ

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

MARSOF

Marine Special Operations Forces

MBMD

Maritime Ballistic Missile Defence

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MBS

Maritime Battle Staff

MCG

Marine Combat Group

MFF

Multipurposefregat

MG

Materiële Gereedheid

MGGZ

Militaire Geestelijke GezondheidsZorg

MGZ

Militaire Gezondheidzorg

MHK

Militair Huis van de Koning

MILSATCOM

Militaire Satelliet Communicatie

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission

MIP

Militair Invaliditeits Pensioen

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MK46

torpedo

MK48

torpedo

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

MLA

Militaire Luchtvaart Autoriteit

MLMM

Modernisation LCF Mission Management

MLU

Midlife Update

MMR

Multi Missie Radar

MOC ABNL

Maritime Operation Centre Admiraliteit Benelux

MOD

Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

MOU

Memorandum of Understanding

MPO

Materieelprojectenoverzicht

MPZ

Militaire Politie Zorg

MQ-9

MALE UAV

MRAT/SRAT

Medium en Short Range Anti-Tank

MRTT

Multi Role Tanker-Transporttoestel

MSC Zoe

Mediterranean Shipping Company Zoe (containerschip)

MTF

Medical Treatment Facility

MTV

Mobiel Toezicht Vreemdelingen

MvD

Ministerie van Defensie

NAFIN

Netherlands Armed Forces Integrated Network

NAMA

NATO Airlift Management Agency

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NATOPS

Nationale Operaties

NAVO

Noord Atlantische VerdragsOrganisatie

NBOF

Niet Beschikbaar Op Functie

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NH-90

Helikopter

NK-skills

Nationaal Kampioenschap vaardigheden

NLD

Nederland(se)

NLDA

Nederlandse Defensie Academie

NLMARFOR

Netherlands Maritime Force

NLR

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

NLTC

Netherlands Liaison Team CENTCOM

NLVD

Stichting Nederlandse Veteranendag

NMI

Nederlands Meetinstituut

NMM

Nationaal Militair Museum

NO

Nota Overleg

NOW

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek

NRF

NATO Response Force

NRI

NATO Readiness Initiative

NS2AU

Nato Support to African Union

NSE

National Support Element

NSPA

NATO Support and Procurement Agency

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OG

Operationele Gereedheid

OM

Openbaar Ministerie

OP SEA GUARDIAN

Operation Sea Guardian - Allied Maritime Command

OPS

Operations

OPV

Oceangoing Patrol Vessel

PAL

Provincial Airlines Limited

PC-7

Lesvliegtuig

PD

Plaatsvervangend Directeur

PEA

Peripheral Electronic Assembly

PED

Processing Exploration Dissemination

PESCO

Permanent Structured Cooperation

PG

Personel Gereedheid

PPS-aanbesteding

Publiek Private Samenwerking

PSFD MoU

Production, Sustainment & Follow-on Development Memorandum of Understanding

PTSS

Posttraumatische stressstoornis

PV

Permanente Vertegenwoordiging

PvA

Plan van aanpak

PW

Politie Wet

Q&A

Question and Answer

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RBZ

Raad Buitenlandse Zaken

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RHIB

Rigid Hull Inflatable Boats

RI&E

Risico Inventarisatie en - Evaluatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROC

Regionaal Opleidings Centrum

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RSM

Resolute Support missie

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RVU

Regeling voor vervroegde uittreding

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

RZO

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

S-400

Russisch luchtverdedigingssysteem

SAC

Strategic Airlift Capability

SAP

Systeme, Anwendungen und Produkte (Systemen, Applicaties en Producten)

SBK

Sociaal Beleidskader

SDM

Stichting Defensiemusea

SGT

Sergeant

SIB

Stuurgroep Informatie Beleid

SIC

Snel Inzetbare Capaciteiten

SIRT

Shot Indicating Resetting Trigger

SIS

Schengen Informatiesysteem

SKD

Stichting Koninklijke Defensiemusea

SLD

Soldaat

SM

Sergeant-Majoor

SM 2

Luchtdoelraket

SM2-IIIA

Standard Missile 2 Block IIIA

SMART-L radar

Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting, Longrange

SNMG1

Standing NATO Maritime Group One

SOAT

Special Operation Advisory Team

SOCOM

Special Operations Command

SOF

Special Operations Forces

SOLTG

Special Operations Land Task Group

SOMTG

Special Operations Maritime Task Group

SOWC

Special Operations Warfare Centre

SSCG

Station Schip Caribisch Gebied

SSO

Single Service Organisation

SVP

Strategisch Vastgoedplan

SWOON

Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA

SZVK

Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TEN

Tactical Edge Networking

TITAAN

Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TOC

Territoriaal Operatie Centrum

TOD

Toelage Onregelmatige Dienst

TSC

Target Support Cell

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

UGM

Uitkeringswet Gewezen Militairen

UIM

Unit Interventie Mariniers

UKW

Uitkeringswet

UNDOF

United Nations Disengagement Observer Force

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

UNMISS

United Nations Mission in the Republic of South Sudan

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation

US

United States

USK

Uniform Subsidiekader

USSC

United States Security Coordinator

UvA

Universiteit van Amsterdam

V&M

Vervanging en Modernisering

VAO

Voorgezet Algemeen Overleg

VB

voorraadbeschikbaarheid

vfonds

veteranenfonds

VJTF(A)

Very High Readiness Joint Task Force (Air)

VJTF(M)

Very High Readiness Joint Task Force (Maritime)

VK

Verenigd Koninkrijk

VL

Veteranen Loket

VMG

Verbeterde materiële gereedheid

VN

Verenigde Naties

VOSS

Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat

VP

Vereniging Veteranen Platform

VPB

Vennootschapsbelasting

VPD's

Vessel Protection Detachments

VS

Verenigde Staten

VSHORAD

Very Short Range Air Defence

vte

Voltijdsequivalent

VUT/WUL

Vervroegde UitTreding/Wet Uniformering Loonbegrip

WGO

Wetgevings Overleg

WIV

Wet op de inlichtingen- en veiligehidsdiensten

WLS

Wissel Laad Systeem

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOO

Wetenschappelijk Onderzoek

WOPT

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WTB

Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen

ZBO

Zelfstandige Bestuursorganen

ZKA

Zelfstandige Kleine Aankopen

ZVW

Zorgverzekeringswet

ZZF

Zaterdag, Zondag, Feestdag

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Licence