Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 5 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art. Nr.

Naam artikel

 

Juridisch verplicht

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Inzet

207.375

28.626

178.749

Het betreft de voorziening HGIS voor het aangaan van nieuwe missies en verlengen van bestaande missies

14%

86%

 

Totaal niet verplichte uitgaven

  

990.320

 
Licence