Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Naam organisatie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (x € 1.000)

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Bureau Beheer Landbouwgronden

RWT en ZBO

21

Geen bijdrage

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Centrale Commissie Dierproeven

ZBO

21

2.166

Evaluatie eind 2020

2025

College voor de toelating van gewasbeschermings-middelen en biociden

RWT en ZBO

21

1.261

Kamerstuk 27858, nr. 399

2021

Grondkamers

ZBO

21

3.154

Evaluatie wordt meegenomen bij de herziening van de pachtwetgeving

Evaluatie wordt meegenomen bij de herziening van de pachtwetgeving

Kamer voor de Binnenvisserij

ZBO

22

250

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Raad voor Plantenrassen

ZBO

21

827

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Rendac BV

RWT

21

Geen bijdrage

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Staatsbosbeheer

RWT en ZBO

22

27.778

Kaderwet ZBO’s is niet van toepassing, op Staatsbosbeheer. Voor Staatsbosbeheer geldt de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. Daarin is ook een evaluatieverplichting opgenomen (iedere vier jaar evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid). Laatst uitgevoerde evaluatie stamt uit 2018 (Kamerstuk 29 659, nr. 51)

2022

Stichting Bloembollen-keuringsdienst (BKD)

RWT en ZBO

21

Geen bijdrage

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2025

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

RWT en ZBO

21

450

Evaluatie eind 2020

2025

Wageningen Research

RWT

23

184.940

Loopt mee in de evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling Kamerstuk 32 637, nr. 274 )

2022

Stichting Skal

RWT en ZBO

22

Geen bijdrage

Kamerstuk 25 268, nr. 162

2022

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

RWT en ZBO

22

2.805

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

RWT en ZBO

22

1.045

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

RWT en ZBO

22

Geen bijdrage

Kamerstuk 25 268, nr. 157

2022

Stichting Bureau Erkenningen

RWT en ZBO

22

Geen bijdrage

2021

Open data ZBO's jaarverantwoording 2019.

Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsraming (x € 1.000)

Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw)

VWS

RWT en ZBO

23

407

Licence