Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht opgenomen van het evaluatie- en overig onderzoek dat is gekoppeld aan de begrotingsartikelen voor het ministerie van VWS.

Daarnaast is VWS in 2018 de pilot Lerend evalueren gestart. Zie voor de toelichting hoofdstuk 2 van deze begroting. De evaluaties die worden uitgevoerd in het kader van de pilot zijn niet opgenomen in onderstaande tabellen, omdat hierbij een beleidsvraagstuk centraal staat en niet een begrotingsartikel, daardoor zijn de evaluaties niet een op een te koppelen aan een artikel van de begroting. Daardoor wordt 1a. Beleidsdoorlichtingen steeds minder gevuld.

Tabel 73 Artikel 1 - Volksgezondheid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
    

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

2020

2021

    

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
    

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

3. Overig onderzoek

   
 

Monitoring en evaluatie preventie in het zorgstelsel

2017

2021

Tabel 74 Artikel 2 - Curatieve zorg

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
    

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

Jaarlijks

Jaarlijks

 

Evaluatie Nederlandse Transplantatiestichting

2020

2021

 

Evaluatie subsidieregeling Donatie bij Leven

2020

2021

 

Evaluatie effect financiering diverse informatiebronnen over geneesmiddelen ten behoeve van zorgprofessionals

2019

2021

 

Evaluatie subsidie stimulering competentie-ontwikkeling openbaar apotheker in de eerste lijn

2019

2021

 

Wetsevaluatie Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

2020

2021

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
    

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

3. Overig onderzoek

   
 

Monitor zorggerelateerde schade

2019

2023

 

Monitor overheveling geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher

2020

2022

 

Monitor ZVW/PGB 2020/2021

2020

2021

 

Monitoren overstapseizoen 2020/2021

2020

2021

 

Monitor overheveling immunoglobulinen

2020

2023

Tabel 75 Artikel 3 - Langdurige zorg en ondersteuning

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
    

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie experiment Domeinoverstijgend samenwerken

2019

2020

 

Kaderwet evaluatie CIZ

2020

2020

 

Evaluatie regeling palliatieve zorg en geestelijke verzorging

2020

2020

 

Kader voor pgb-vaardigheid

2020

2020

 

In het kader van de pilot Lerend Evalueren vindt er een evaluatie plaats van het koplopertraject cliënt ondersteuning.

2020

2021

 

Evaluatie Wet zorg en dwang

2020

2022

    
    

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
    

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

In het kader van de pilot Lerend Evalueren vindt er een evaluatie plaats van het koplopertraject cliënt ondersteuning.

2019

2020

    

3. Overig onderzoek

   
 

Monitoring VN-verdrag Handicap door College voor de rechten van de Mens

jaarlijks

jaarlijks

 

Monitor Wet zorg en dwang

2020

2021

 

Monitor effecten abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015

2019

2022

 

‘Voor elkaar’ SCP-onderzoek naar inzet vrijwilligers en mantelzorgers

2020

2022

Tabel 76 Artikel 4 - Zorgbreed beleid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
    

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie experiment art. 36a wet BIG BMH

2018

2023

 

Evaluatie artikel 36A Wet BIG Mondhygiënisten

2018

2023

 

Evaluatie subsidieregeling Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

2022

2023

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
    

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

3. Overig onderzoek

   
 

Evaluatie PGO-support

2021

2022

Tabel 77 Artikel 5 - Jeugd

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
    

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    
    
    

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
    

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

3. Overig onderzoek

   
Tabel 78 Artikel 6 - Sport

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
    

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    
    
    

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
    

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

3. Overig onderzoek

   
 

Monitoring kernindicatoren sport; digitale actualisatie via Vzinfo

Doorlopend

 
 

Monitoring Sportakkoord

2018

2022

 

Monitoring Buurtsportcoaches

Doorlopend

2022

 

Monitor Sport en Corona

2020

2021

Tabel 79 Artikel 7 - Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
    

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
    

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

3. Overig onderzoek

   
Tabel 80 Artikel 8 - Tegemoetkoming specifieke kosten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
    

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   
    

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
    

3. Overig onderzoek

   
Licence