Base description which applies to whole site

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

 • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2021. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2022.

Tabel 20 Projectoverzicht behorende bij 11.01 Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

32

32

2021

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

172

172

nnb

 

OV Wonen Utrecht

154

156

nnb

 

A27 Almere Haven

22

22

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

734

734

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

201

205

Regio

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

850

850

2021

 

Verkenning Den Bosch

56

56

2021

 

A58 Breda-Tilburg

67

67

nnb

 

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoeven-Paalgraven

71

71

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

102

102

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

2.461

2.466

  

Begroting (MF 11.01)

2.461

2.466

  
Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

1

1

nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

1

1

  

Begroting (MF 11.02)

1

1

  
Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.03 Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

152

152

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

0

1

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

0

1

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

99

104

nnb

 

Overige reserveringen

    

BenO Caribisch Nederland

69

74

nvt

 

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

8

13

nvt

 

ERTMS

512

512

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

180

195

nvt

1

Schone Lucht Akkoord

8

35

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

291

291

nvt

 

Pakket Zeeland

64

68

nvt

 

Knooppuntontw. OV

45

64

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

153

153

nvt

 

Goederenvervoercorridors

75

81

nvt

 

Internationaal spoorvervoer

0

35

nvt

2

Reservering Stikstof

147

150

nvt

 

Overige reserveringen

    

Reserveringen Coalitie-akkoord

    

Lelylijn

9

 

nvt

3

Projecten Nationaal Groeifonds

3.350

 

nvt

4

Ontsluiting woningbouw

7.500

 

nvt

5

Reservering instandhouding

3.250

 

nvt

6

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

15.912

1.929

  

Begroting (MF 11.03)

15.912

1.929

  
 • 1. Slimme en duurzame mobiliteit: in totaal is € 14,5 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor de specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam ( € 7,8 miljoen), de BDU-beschikking 2022 (€ 4 miljoen), de BVCF-afdracht (€1,4 miljoen) en de Korte Termijn Aanpak. Slimme en Duurzame Mobiliteit (1,3 mljoen).

 • 2. De reservering internationaal spoorvervoer is toegevoegd aan het project Maaslijn op artikel 13.

 • 3. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de Lelylijn. Deze middelen worden centraal gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

 • 4. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de projecten infrastructuur uit het NGF. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

 • 5. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de ontsluiting van nieuwe woningbouw. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

 • 6. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor instandhouding. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

14

3

56

64

   

Programma snelheidsaanpassing

2

2

55

55

   

Programma aansluitingen

8

13

129

129

   

Quick Wins Wegen

  

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

 

1

1.477

1.477

2016

2016

 

Slimme en Duurzame Mobiliteit

1

 

2

1

   

A2 Deil - Den Bosch - Vught

1

2

7

7

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

‒ 5

2

41

44

2018

2018

1

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

16

 

320

320

2032-2036

2032- 2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

24

20

1.183

1.176

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

1

 

20

20

2015

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

8

10

814

811

n.t.b.

n.t.b.

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

  

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

1

10

304

307

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

  

19

19

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

6

11

22

16

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

92

55

547

589

Regio

Regio

2

A4 Burgerveen - Leiden

  

541

541

2015

  

A4 Delft - Schiedam

  

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

  

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

4

2

17

17

2023

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

1

 

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

 

1

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

15

 

60

60

Regio

Regio

 

A27 Houten Hooipolder

34

20

1.841

1.843

2029-2031

2029- 2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

22

21

598

602

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

28

36

467

469

2023-2025

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

29

29

   

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

   

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

2

22

22

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

 

3

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

129

187

836

836

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

 

220

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

7

19

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

  

150

150

   

Meer veilig

17

40

113

119

   

Afrondingen

 

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

430

461

13.525

13.572

   

Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

142

56

     

Programma Aanleg

572

517

     

Budget Aanleg (IF 12.03.01)

655

517

     

Overprogrammering

83

0

     

Toelichting

 • 1. Het negatief budget in 2022 is het gevolg van het verwerken van een kasschuif en een overboeking naar het project Papendrecht. Dit negatief budget wordt met Miljoenennota hersteld.

 • 2. Er hebben zich meer risico's voorgedaan dan vooraf werd verwacht. Zo zijn er kostenstijgingen als gevolg van PFAS en zijn meer weesleidingen zijn aangetroffen dan normaal.

Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)

Kasbudget 2022

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies

‒ 901

‒ 748

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

95

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

356

347

nvt

nvt

1

Kosten voorbereiding tol

39

41

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

3

nvt

nvt

2

Reservering voor LCC

378

378

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

115

115

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

0

0

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

48

57

nvt

nvt

3

Strategisch plan Verkeersveiligheid

174

174

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

188

163

nvt

nvt

4

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.541

1.542

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

335

335

2030- 2032

2030- 2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

101

101

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

187

187

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

138

138

2028- 2029

2028- 2029

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

236

236

2029- 2031

2029- 2031

 

A4 Haaglanden - N14

691

692

2026- 2028

2026- 2028

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

287

287

2025- 2027

2025- 2027

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

*

*

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

0

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

84

94

Regio

Regio

5

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

200

201

2030-2032

2030-2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

436

436

2027- 2030

2027- 2030

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

84

84

   

N35 Nijverdal - Wierden

121

120

*

*

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2023- 2025

2023- 2025

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

31

31

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

30

30

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

104

104

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

146

172

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

5.316

5.483

   

Begroting (MF 12.03.02)

5.316

5.483

   

Toelichting

 • 1. Dit betreft de correctie vanwege verantwoordingtechnische redenen van het totale programma Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Bij de totstandkoming van de specifieke uitkering aan het realisatieproject N65 Vught-Haaren is het MJPG-deel eveneens aan het project toegevoegd (€ 9 miljoen).

 • 2. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van de Regeling specifieke uitkeringen Oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (€ 1 miljoen).

 • 3. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van apparaatsuitgaven voor het programma Vrachtwagenheffing (€ 7,8 miljoen), alsmede een overboeking ten behoeve de inzet van de expertise van Rijkswaterstaat (€ 1 miljoen).

 • 4. Dit betreft de toevoeging van middelen voor het extern salderen van stikstofgerelateerde projecten. Deze middelen worden gedekt uit de reserende NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)-middelen, waarvoor een risicoreservering binnen de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) is getroffen.

 • 5. Zie 1.

Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

56

54

2.190

2.190

2013

2013

  

A12 Lunetten - Veenendaal

27

25

698

698

2012

2012

  

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

29

27

1.265

1.265

2027

2027

  

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

62

1.846

1.846

2019

2019

  

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

20

17

379

379

2019

2019

  

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

55

79

1.181

1.178

2020

2020

  

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

17

15

365

365

2019

2019

  

Aflossing tunnels

36

44

959

959

    

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

79

87

2.289

2.288

2015

2015

  

A16 Rotterdam

75

108

1.711

1.712

2025

2025

  

A24 Blankenburgverbinding

60

48

1.974

1.975

2024

2024

  

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

  

272

272

2005

2005

  

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

19

123

196

196

    

A12 Ede - Grijsoord

10

11

182

182

2016

2016

  

N18 Varsseveld – Enschede

15

11

447

447

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

7

6

168

168

2007

2007

  

N33 Assen - Zuidbroek

14

15

348

348

2014

2014

  

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

505

505

    

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

        

Afrondingen

 

2

      

Totaal

581

734

16.975

16.973

    

Begroting (MF 12.04)

581

734

      
Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

maatregelenpakket HSL-Zuid

13

28

128

131

  

1

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Be- en bijsturing toekomst

0

1

16

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

18

33

710

711

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

19

24

155

152

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

3

1

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

1

40

42

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

63

30

240

240

divers

divers

 

Innovatieprogramma spoortrillingen

4

4

20

20

   

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

11

11

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

34

39

505

505

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

4

6

72

72

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

26

31

417

424

divers

divers

2

Kleine projecten personenvervoer

33

32

140

140

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

7

32

17

divers

divers

3

Ontsnippering

3

3

79

81

divers

divers

 

Overwegenaanpak

107

92

889

889

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

2

3

11

11

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

16

16

382

382

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

3

4

27

27

2022

2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

2

6

71

71

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

4

5

236

238

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

19

18

264

264

2021

2021

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

26

24

142

142

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 2

      

Totaal uitvoeringsprogramma

403

409

4.625

4.624

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

‒ 78

‒ 80

‒ 311

‒ 359

   

Afrekening voorschotten

0

 

187

187

   

Programma Aanleg

325

329

4.501

4.452

   

Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

9

      

Budget Aanleg (IF 13.03.01)

336

290

     

Overprogrammering (-)

2

‒ 36

     
 • 1. Het projectbudget is met € 3 miljoen verlaagd in verband met de overheveling van de onderhoudscomponent voor geluids- en windschermen naar het PPS-artikel (13.04).

 • 2. Ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten is € 6,4 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV).

 • 3. De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt doordat in totaal € 10 miljoen is overgeboekt vanuit diverse personenvervoer-projecten waarvan de subsidie per 1 januari 2022 is vastgesteld en de resterende nazorgwerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het MIRT-project Nazorg.

Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

 

0

0

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

44

5

94

71

divers

divers

1

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

2

3

163

163

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

23

23

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

6

8

231

231

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

6

4

138

138

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

2

7

9

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprgramma

60

24

826

805

   

Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. IF 13.03.05

‒ 6

‒ 8

‒ 112

‒ 112

   

Afrekening voorschotten

0

 

18

18

   

Programma Aanleg

54

16

732

711

   

Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 2

‒ 3

‒ 163

‒ 163

   

Budget Aanleg (IF 13.03.02)

52

13

     
 • 1. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk. Het projectbudget is hiervoor opgehoogd met € 23 miljoen. Dit heeft ook effect op de voor 2022 geplande uitgaven.

Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

311

359

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

   

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

108

119

  

1

Kleine projecten Personenvervoer

34

12

  

2

Regionale Knelpunten

15

12

  

3

Reizigersfonds

3

3

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

148

45

  

4

Toekomstvast Spoor Zuid NL

101

101

   

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

18

  

5

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

264

264

   

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

98

99

   

Afrekening voorschotten

9

9

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1113

1051

   

Begroting (IF 13.03.04)

1113

1051

   
 • 1. Er is € 5,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Heerlen Landgraaf. Daarnaast is € 4,4 miljoen overgeboekt naar het programma Onderhoud en vernieuwing ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten.

 • 2. De kleine projecten personenvervoer stijgt met € 22 miljoen met name door de fase-overgang Amsterdam Lelylaan € 16,2 miljoen en door de reservering ad € 6,4 miljoen voor het exploitatietekort 2e trein Roosendaal-Antwerpen

 • 3. Vanuit het budget Regionale lijnen is 5,6 miljoen toegevoegd ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Perroncapaciteit Heerlen Oost.

 • 4. Medio 2020 hebben het Rijk en de provincie Limburg bestuurlijke afspraken gemaakt over een financieel arrangement en aansturing van het project Maaslijn. Dit is gemeld in een brief aan de Kamer (35 570 A, nr. 89). Deze afspraken zijn juridisch verankerd in een addendum bij de Bestuursovereenkomst Maaslijn (Staatscourant 27 december 2021, nr. 48349). Hierin is vastgelegd dat het Rijk een aanvullende bijdrage doet aan het taakstellend budget Maaslijn. De totaal gereserveerde bijdrage van het Rijk komt daarmee op € 148 miljoen.

 • 5. Vanuit het resterende budget is 5,6 miljoen overgeboekt naar het programma Regionale knelpunten ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede en € 0,6 miljoen ten behoeve van de storting in het btw-compensatiefonds voor het project Nijmegen Heyendaal.

Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

112

112

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

9

8

   

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

121

120

   

Afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (IF 13.03.05)

122

121

   
Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)

212

165

3.778

3.710

2007

2007

2031

1

Rente- en belastingaanpassingen

‒ 13

2

‒ 138

‒ 123

    

Totaal

199

167

3.640

3.587

    

Begroting (IF 13.04)

199

167

      
 • 1. Het projectbudget is met 53 miljoen verhoogd, zijnde 50 miljoen toevoeging uit de investeringsruimte in verband met de kosten voor spoorstaafschade en 3 miljoen overheveling uit het maatregelenpakket HSL-Zuid in verband met de onderhoudscomponent voor geluid- en windschermen.

Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

18

18

   

Overige projecten in voorbereiding

34

34

   

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

52

52

   

Begroting (IF 14.01.02)

     
Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

27

27

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

7

15

217

217

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal

34

42

298

298

   

Begroting (IF 14.01.03)

34

42

     
Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.02 Regionale Mobiliteit

49

49

589

589

   

Afronding

0

0

0

0

   

Begroting (IF 14.03)

49

49

589

589

   
        

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

49

49

589

589

   
Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

2018

2018

 

Regeling Kademuren

6

2

10

0

   

Walradarsystemen

2

0

26

26

Divers

Divers

 

Walstroom

0

26

0

0

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

 

Lichteren Buitenhaven IJmuiden

14

11

37

37

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

6

1

14

14

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

0

0

10

10

2021

2020

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

160

166

1038

1.038

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

14

15

657

657

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

1

0

98

98

2019

2019

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

2

2

7

6

2025

2025

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

25

33

138

138

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

102

83

175

176

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

11

5

293

293

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

 

3

     

Afrondingen

   

1

   

Totaal uitvoeringsprogramma

343

347

3.162

3.153

   

Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

10

      

Programma Aanleg

353

347

     

Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

0

      

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

224

294

     

Overprogrammering (-)

‒ 128

‒ 53

     
Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies

‒ 43

‒ 36

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

14

14

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

31

23

nvt

nvt

1

Reservering voor LCC

306

306

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

28

28

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

38

38

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

29

29

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

222

234

2024-2028

2024-2028

1

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

97

97

2025‒2028

2025‒2028

 

Overige projecten en reserveringen

1397

883

  

2

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

1

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.293

1.790

   

Begroting (IF 15.03.02)

     

Toelichting

 • 1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 12 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

 • 2. IenW boekt over de periode 2022-2029 in totaal € 22 miljoen over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ten behoeve van werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust (west) voor de jaren 2022-2029, zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. EZK zal deze middelen vervolgens, samen met de eigen bijdrage, overboeken naar Rijswaterstaat als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden (module Hollandse Kust (west) 2022-2029)

  Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 568 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op artikel 15 is € 756 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.

  Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 5 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

  Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik Hoofdvaarwegennet (15.03.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Modal shift

9

0

36

0

1

Budget optimalisering gebruik (IF 15.03.03)

9

0

     
 • 1. Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
         

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

16

15

400

400

2019

2019

2046

 

Zeetoegang IJmond

153

82

1.159

1.105

2022

2022

2045

1

Projecten Oost Nederland

        

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

5

155

155

2020

2020

2047

 

Projecten Zuid-Nederland

        

Keersluis Limmel

3

3

91

91

2018

2018

2048

 

Afrondingen

        

Totaal

179

106

1.805

1.751

    

1. Naar aanleiding van de einduitspraak geschil OpenIJ is er extra projectbudget toegevoegd (€ 54 miljoen.

Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

0

 

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

3

4

101

101

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

1

2

   

Programma

4

5

1.167

1.168

   

Begroting (IF 17.06)

4

5

     
Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

121

154

2.418

2.401

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

1

2

96

96

divers

divers

 

Afrondingsverschillen

‒ 2

      

Programma

120

156

2.514

2.497

   

Afrekening voorschotten

  

22

22

   

Begroting (IF 17.07)

142

146

2.536

2.519

   

Overprogrammering (-)

22

‒ 10

     
 • 1. Er is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten. Daarnaast is € 18,5 miljoen aan nieuw toegezegde EU-subsidies toegevoegd aan het projectbudget. Het programma is herijkt en de geplande uitgavenstroom is hierop aangepast.

Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

7

2

87

87

   

Projectorganisatie en voorbereiding

50

29

287

287

   

Tunnel en A10

5

7

945

945

   

OVT incl. keerspoor

69

54

420

405

   

Afrondingen

       

Programma

131

92

1.739

1.724

2032- 2036

2032- 2036

 

Begroting (IF 17.08)

131

92

1.739

1.724

   
Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

1

253

256

2017

2017

1

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

6

1

141

141

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

22

16

649

264

2028- 2029

2028- 2029

2

PHS: Rijswijk - Rotterdam

80

64

364

364

2023-2025

2023-2025

 

PHS: Amsterdam

67

79

832

829

  

3

PHS: Ede

17

19

58

53

  

4

PHS: Amsterdam-Alkmaar

5

5

26

10

  

5

PHS: Maatregelen TEV

15

4

74

26

  

6

PHS: Nijmegen West-entree

5

8

10

10

   

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

2

17

103

331

2026-2028

2026-2028

7

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

22

24

147

137

   

afrondingen

1

      
        

Planuitwerkingsfase

  

888

1.123

  

8

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrekening voorschotten

       

Programma

242

240

4.174

4.174

   

Afrekening voorschotten

0

0

48

48

   

Begroting (IF 17.10.01)

170

181

     

Overprogrammering (-)

‒ 72

‒ 59

     
 • 1. Het project is gereed en de subsidie is per 1 januari 2022 vastgesteld. Het resterende budget ad € 3,4 miljoen is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget PHS.

 • 2. In verband met de faseovergang van het deelproject Den Bosch-Vught is € 385,4 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS. Tussen Den Bosch en Vught wordt een 4e spoor en een vrije kruising aangelegd en in Vught wordt het spoor verdiept. Tezamen met de aan te leggen verbindingsboog bij Meteren ontstaat een nieuwe route voor goederentreinen en wordt de Brabantroute (de spoorlijn door Dordrecht, Breda en Tilburg) ontlast.

 • 3. In verband met voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject PHS Aziëhaven is een voorbeschikking afgegeven van € 2,4 miljoen.

 • 4. Als gevolg van een opgetreden kostenstijging door marktwerking is het projectbudget verhoogd met € 5,4 miljoen.

 • 5. In verband met voorbereidende werkzaamheden is een voorbeschikking afgegeven van € 15,3 miljoen.

 • 6. In verband met een aanvullende subsidiebeschikking is het projectbudget verhoogd met € 48,2 miljoen.

 • 7. De afgelopen periode is SAAL omgevormd tot een reguliere PHS-corridor. De komende maanden wordt de prognose voor de corridor herijkt, zodat in VGR’s 2022 en OB2023 het beeld uniform en actueel is. Om die reden zijn de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden samengevoegd met de algemene PHS reservering.

 • 8. Als gevolg van het afgeven van diverse realisatiebeschikkingen (faseovergangen) is het planuitwerkingsbudget verlaagd met € 466,3 miljoen, daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten en is € 2,7 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen ten behoeve van de scope Wisselsaneringen Watergraafsmeer welke uitgevoerd wordt binnen dit programma. Het projectbudget is verhoogd met 232,4 miljoen vanuit de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden en nu zijn samengevoegd met de algemene PHS reservering en met € 4,2 miljoen vrijval vanuit de diverse PHS-realisatieprojecten.

Licence