Base description which applies to whole site

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 12 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

     

HXII: BDU beschikking 2022

‒ 3.724

‒ 3.724

             

Kasschuiven 2022 Verkenningen

0

2.724

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

98

‒ 1.467

212.310

213.941

    

OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie

‒ 1.634

      

‒ 1.634

       

Verkenning Den Bosch

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Saldo 2021 Verkenningen

519

519

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.481

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.536

‒ 1.467

212.310

213.941

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

3.519

2.500

17.100

3.604

222.509

365.652

632.983

542.898

393.342

213.941

    
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

5.639

             

Saldo 2021 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 5.000

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

639

             
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

BO MIRT: goederenvervoer

‒ 5.500

            

‒ 5.500

 

CA middelen - Infra onderhoud MF

3.250.000

75.000

350.000

875.000

1.150.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

     

CA middelen - Lelylijn

9.000

4.500

4.500

            

CA middelen - Peiler infra NGF

3.350.000

300.000

700.000

800.000

800.000

250.000

250.000

250.000

       

CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen

7.500.000

 

900.000

1.000.000

1.000.000

800.000

800.000

750.000

750.000

750.000

750.000

    

Faseovergang Amsterdam Lelystad

‒ 16.195

‒ 1.195

‒ 1.400

‒ 3.400

‒ 5.100

‒ 5.100

         

HXII: BDU beschikking 2022

‒ 11.364

‒ 11.364

             

HXII: BOA capacitieit RWS

‒ 1.294

‒ 647

‒ 647

            

HXII: Caribisch Nederland Bonaire

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Caribisch Nederland Saba

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: derde spoor Duitsland

4.214

2.697

1.517

            

HXII: digitaliseringsproject

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: emmissieloos bouwen

‒ 210

‒ 210

             

HXII: korte termijn maatregelen SDM

‒ 1.250

 

‒ 1.000

‒ 250

           

HXII: logistieke makelaars

‒ 400

‒ 400

             

HXII: BCF-afdracht DUMO

‒ 1.388

‒ 388

‒ 500

‒ 500

           

HXII: Schone Luchtakkoord

‒ 27.000

‒ 17.000

‒ 10.000

            

HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 7.782

‒ 6.720

‒ 1.062

            

HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland

‒ 3.797

‒ 3.797

             

Kasschuiven 2022 reserveringen

0

‒ 85.660

22.882

4.337

4.100

13.573

12.805

27.806

20.000

2.907

     

Maaslijn

‒ 35.000

          

‒ 35.000

   

Modal shift

‒ 7.500

‒ 3.000

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.500

          

P+R Soesterberg

‒ 840

  

‒ 840

           

Saldo 2021 Reserveringen

96.953

96.953

             

Stikstofgelden uitvoering

‒ 2.818

‒ 2.818

             

Studie- en innovatiebudget

‒ 121

‒ 121

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

339.830

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

1.222.805

1.187.806

930.000

912.907

750.000

‒ 35.000

0

‒ 5.500

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

516.086

2.134.115

2.783.348

3.016.501

1.322.130

1.310.000

1.349.418

1.039.750

979.176

855.000

124.000

106.700

281.852

116.770

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

Beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid

‒ 50.000

         

‒ 50.000

    

Bijdragen derden

2.500

2.500

             

Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel

‒ 38.400

        

‒ 7.680

‒ 7.680

‒ 7.680

‒ 7.680

‒ 7.680

 

HXII: subsidie NS sociale veiligheid

‒ 10.000

‒ 6.000

‒ 2.000

‒ 2.000

           

Kasschuiven 2022 Generieke investeringsruimte

0

41.988

4.446

4.446

   

54.500

0

‒ 59.389

 

‒ 4.578

‒ 36.912

‒ 4.501

 

Maaslijn

‒ 68.000

           

‒ 68.000

  

Programme emplacementen op orde

‒ 23.000

             

‒ 23.000

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

‒ 4.889

‒ 4.889

             

Stikstofgelden uitvoering

‒ 35.991

‒ 31.099

‒ 2.446

‒ 2.446

           

Zeetoegang IJmond

‒ 54.500

      

‒ 54.500

       

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

2.500

       

‒ 67.069

‒ 57.680

‒ 12.258

‒ 112.592

‒ 12.181

‒ 23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

2.500

       

289.450

988.707

524.497

794.865

528.876

1.656.363

                
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

522.744

2.136.615

2.800.448

3.020.105

1.544.639

1.675.652

1.982.401

1.582.648

1.661.968

2.057.648

648.497

901.565

810.728

1.773.133

                
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

  

17.500

30.000

           

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

  

‒ 17.500

‒ 30.000

  

47.500

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

  

‒ 17.500

‒ 30.000

  

47.500

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

      

47.500

        
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

17.500

30.000

           

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

        
Tabel 13 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

3.958

3.957

3.955

3.959

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

HXII: Verkeersveiligheidsdata

700

300

300

100

           

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

300

300

100

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.258

4.257

4.055

3.959

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.362.001

864.112

603.388

1.192.166

1.021.045

696.951

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

882.777

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 1.069

‒ 1.069

             

Financieel management in eigen beheer

‒ 8.873

‒ 267

‒ 1.649

‒ 2.724

‒ 4.233

          

Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel

38.400

        

7.680

7.680

7.680

7.680

7.680

 

Kasschuiven 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

0

‒ 45.960

‒ 283.627

‒ 14.413

629

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

67.846

69.841

69.841

69.839

‒ 7.680

 

KCI

603

488

55

30

30

          

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

44.731

44.731

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.077

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

75.526

77.521

77.521

77.519

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.359.924

578.891

586.281

1.188.592

1.022.209

750.089

553.589

460.335

554.714

709.130

709.130

743.779

773.305

882.777

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

Bijdragen derden 2022

‒ 3.646

2.858

‒ 2.059

119

 

‒ 5.298

734

        

EZK: TKI Logistiek

‒ 380

‒ 190

‒ 190

            

Financieel management in eigen beheer

‒ 8.009

‒ 468

‒ 2.376

‒ 3.276

‒ 1.889

          

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 765

‒ 765

             

HXII: ambulancedata

‒ 752

‒ 752

             

HXII: apparaat tijdelijke tolheffing

‒ 1.760

‒ 1.760

             

HXII: apparaat vrachtwagenheffing

‒ 7.304

‒ 3.652

‒ 3.652

            

HXII: BDU beschikking

‒ 426

‒ 426

             

HXII: BOA RWS

‒ 136

‒ 136

             

HXII: opdracht Connekt

‒ 12.500

‒ 1.500

‒ 5.500

‒ 5.500

           

HXII: opdrachten fiets

‒ 856

‒ 556

‒ 300

            

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 39

‒ 39

             

HXII: fijnstofknelpunten

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid

‒ 1.800

‒ 1.800

             

HXII: Topsector logistiek

‒ 5.500

‒ 3.500

‒ 2.000

            

HXII: Verkenning A50

‒ 417

‒ 417

             

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

0

25.151

155.529

29.733

171.578

143.652

105.210

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 136.294

‒ 72.318

3.451

16.757

KCI

‒ 603

‒ 488

‒ 55

‒ 30

‒ 30

          

Saldo 2021 Ontwikkeling

46.916

46.916

             

Stikstofgelden uitvoering

32.025

31.325

350

350

           

Vrachtwagenheffing

‒ 1.016

‒ 1.016

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

87.785

139.747

21.396

169.659

138.354

105.944

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 136.294

‒ 72.318

3.451

16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

688.421

970.612

917.698

1.112.154

1.087.653

735.348

554.434

682.994

952.104

329.548

582.758

621.093

770.041

53.588

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.469

1.036

433

            

Financieel management in eigen beheer

‒ 3.578

‒ 508

‒ 1.140

‒ 1.237

‒ 693

          

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 12.720

‒ 3.275

5.695

17.337

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

68.161

68.161

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

55.969

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

580.971

640.739

725.559

597.042

604.497

663.848

533.195

527.110

520.717

511.913

475.700

463.917

361.647

375.337

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

566.997

EZK: energiebesparing

4.900

4.900

             

Financieel management in eigen beheer

20.460

1.243

5.165

7.237

6.815

          

HXII: Arbeidspeberkten

3.160

3.160

             

HXII: bijdrage FM Haaglanden

‒ 8.610

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

HXII: ICT ketenpartners

‒ 150

‒ 150

             

HXII: leren en ontwikkelen

‒ 10.206

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

Stikstofgelden uitvoering

6.289

2.097

2.096

2.096

           

Vrachtwagenheffing

1.016

1.016

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

10.922

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

671.399

658.751

638.333

639.789

568.173

562.961

569.686

565.191

565.191

565.191

565.165

565.165

565.653

565.653

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

3.304.973

2.853.250

2.871.926

3.541.536

3.286.487

2.716.201

2.214.867

2.239.593

2.596.689

2.119.745

2.336.716

2.397.917

2.474.609

1.881.318

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Bijdragen derden 2022

‒ 2.177

3.894

‒ 1.626

119

 

‒ 5.298

734

        

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 3.957

‒ 42.753

‒ 20.209

‒ 23.992

‒ 6.306

12.172

14.510

32.563

32.338

5.634

    

Saldo 2021 Ontvangsten

127.785

127.785

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

127.722

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.906

14.510

32.563

32.338

5.634

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

Tabel 14 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

21.178

2.815

3.058

5.803

1.248

200

200

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

 

Saldo 2021 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

3.978

3.978

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6.793

3.058

5.803

1.248

200

200

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.566.036

1.708.900

1.473.627

1.327.589

1.472.961

1.534.636

1.348.446

1.373.697

1.512.608

1.531.042

1.571.082

1.736.652

1.893.077

1.867.634

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

Behandelen en opstellen

2.725

 

100

500

2.000

125

         

Bijdragen derden 2022

2.819

2.819

             

Faseovergang Amsterdam Lelystad

 

1.195

1.400

3.400

5.100

5.100

         

HXII: BDU CID Binckhorst

‒ 457

‒ 457

             

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 18

‒ 18

             

HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht

‒ 1.490

‒ 1.490

             

HXII: Heerlen-Landgraaf

‒ 8.531

‒ 8.531

             

HXII: Nijmegen-Heyendaal

‒ 598

‒ 598

             

HXII: OV ambassadeurs

‒ 1.500

‒ 1.500

             

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

0

‒ 17.232

‒ 1.572

3.557

‒ 8.245

‒ 18.936

11.641

495

‒ 24.964

‒ 18.476

41.982

19.000

11.700

1.050

 

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 16.988

‒ 1.483

‒ 200

‒ 5.803

‒ 1.248

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 1.017

‒ 3.213

‒ 772

‒ 500

‒ 250

‒ 1.902

 

Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding

‒ 1.341

‒ 1.341

             

Maaslijn

103.000

          

35.000

68.000

  

OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie

1.634

      

1.634

       

Modal shift

7.500

3.000

2.000

1.000

1.500

          

Programme emplacementen op orde

23.000

             

23.000

Saldo 2021 Ontwikkeling

43.172

43.172

             

Studie- en innovatiebudget

121

121

             

Verkenning Den Bosch

1.000

1.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

18.657

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

11.441

1.929

‒ 25.981

‒ 21.689

41.210

53.500

79.450

‒ 852

23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

442.704

367.687

321.282

449.247

272.620

240.432

195.529

126.750

165.759

178.485

493.666

92.202

6.705

71.450

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

    

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

27.996

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

‒ 45.312

    

Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding

1.341

1.341

             

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

2.609

2.609

             

Spoorstaafschade HSL-Zuid

50.000

         

50.000

    

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

31.946

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

4.688

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

    
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.336.000

             

Mutaties Nota van Wijziging

 

‒ 733.600

7.597.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.597.000

            
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

2.207.692

9.876.515

1.975.364

1.952.815

1.922.470

1.949.724

1.675.470

1.586.262

1.764.420

1.756.516

2.064.748

1.828.854

1.899.782

1.939.084

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Bijdragen derden 2022

5.319

5.319

             

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 37.803

‒ 4.826

12.622

30.007

          

Ontvangsten artikel 14

‒ 958

‒ 958

             

Saldo 2021 Ontvangsten

32.001

32.001

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.441

‒ 4.826

12.622

30.007

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Tabel 15 Artikel 14 Regionale infrastructuur (bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       

Kasschuiven 2022 Regional infrastructuur

0

‒ 7.656

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

        

Saldo 2021 Regionale infrastructuur

543

543

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 7.113

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

0

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

34.661

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

       
                
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

48.594

             

Saldo 2021 Bereikbaarheidsprogramma's

 

6

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

48.600

             
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

83.261

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

       
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Ontvangsten artikel 14

958

958

             

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 958

‒ 958

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

               
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               
Tabel 16 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

Defensie: Verlenging SAR-contract

6.000

6.000

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

25.217

8.766

8.144

2.038

2.500

500

499

1.635

1.135

      

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 855

‒ 855

             

Financieel management eigen beheer

‒ 2.316

‒ 6

‒ 305

‒ 836

‒ 1.169

          

Kasschuiven 2022 Onderhoud en vernieuwing

0

18.152

69.095

53.255

‒ 184

‒ 9.537

‒ 2.938

‒ 18

‒ 15

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

 

KCI

8.581

2.549

2.093

1.313

1.313

1.313

         

Kosten hoogwater Limburg

12.050

12.050

             

Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing

30.494

30.494

             

Stikstofgelden uitvoering

30

30

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

77.180

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

‒ 2.439

1.617

1.120

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

0

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

527.736

539.308

451.771

430.875

333.322

256.329

228.843

213.184

192.226

302.370

316.120

333.517

402.522

376.222

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

Bijdragen derden

328

 

328

            

EZK: Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt II

‒ 22.343

‒ 6.175

‒ 5.684

‒ 2.443

‒ 2.269

‒ 1.443

‒ 1.443

‒ 1.443

‒ 1.443

      

EZK: topsector logistiek

‒ 690

‒ 360

‒ 330

            

Financieel management eigen beheer

‒ 1.571

‒ 362

‒ 667

‒ 418

‒ 124

          

Gevolgkosten Wind op Zee

567.800

 

26.500

28.900

27.800

428.100

6.800

22.300

22.300

5.100

     

HXII: BOA RWS

‒ 579

‒ 193

‒ 193

‒ 193

           

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.760

‒ 1.760

             

HXII: Doorvaart 's-nachts NZA

5.538

4.456

426

656

           

HXII: Inhuur projectleider buisleidingen

‒ 270

‒ 231

‒ 39

            

HXII: Inzet apparaat modal shift

‒ 480

‒ 120

‒ 120

‒ 120

‒ 120

          

HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek

‒ 7.000

‒ 4.000

‒ 3.000

            

HXII: Subsidie walstroom

‒ 31.000

‒ 4.900

‒ 25.700

‒ 200

‒ 200

          

HXII: Topsector logistiek

‒ 3.161

‒ 465

‒ 2.696

            

HXII: Truckparkings

‒ 120

‒ 120

             

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

0

‒ 63.600

‒ 78.555

‒ 49.760

2.559

11.076

4.033

9.075

1.109

53.088

49.996

39.874

38.584

‒ 8.351

‒ 9.128

KCI

‒ 8.581

‒ 2.549

‒ 2.093

‒ 1.313

‒ 1.313

‒ 1.313

         

Saldo 2021 Ontwikkeling

43.326

43.326

             

Stikstofgelden uitvoering

465

465

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 36.588

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

9.390

29.932

21.966

58.188

49.996

39.874

38.584

‒ 8.351

‒ 9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

320.878

93.012

194.863

285.758

703.218

177.730

88.129

159.409

199.196

168.902

183.446

117.296

251.247

47.764

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

Financieel management eigen beheer

‒ 977

‒ 68

‒ 354

‒ 398

‒ 157

          

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

40.967

8.115

‒ 3.001

4.095

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 63.263

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

31.870

31.870

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

72.769

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 63.263

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

178.827

113.806

88.258

63.716

53.589

53.591

‒ 967

53.440

52.531

52.593

51.932

53.006

51.108

51.521

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

11.712

1.440

1.250

2.000

1.250

1.886

1.886

750

1.250

      

Financieel management eigen beheer

4.864

436

1.326

1.652

1.450

          

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.876

2.576

3.652

2.700

1.886

1.886

750

1.250

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

373.039

371.501

371.764

361.402

325.720

327.096

328.750

329.252

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.410.913

1.127.281

1.116.000

1.150.938

1.425.036

823.933

653.942

764.472

780.919

860.831

888.464

840.785

1.041.843

812.473

                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden 2022

328

 

328

            

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 6.266

‒ 698

494

6.470

          

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 579

‒ 579

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 6.845

‒ 370

494

6.470

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

Tabel 17 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

  

Saldo 2021

3.338

3.338

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.338

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

4.017

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

  
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

 

Bijdragen derden 2022

18.532

4.151

7.678

6.694

           

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 1.332

‒ 1.332

             

Saldo 2021 ERTMS

‒ 5.643

‒ 5.643

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.824

7.678

6.694

0

0

0

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

143.217

80.960

17.065

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

 
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

   

Bijdragen derden 2022

16.102

3.411

2.348

2.348

2.875

2.621

2.499

        

Kasschuiven 2022 ZuidasDok

0

27.575

40.046

8.255

‒ 42.747

‒ 23.124

‒ 4.915

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

   

Saldo 2021 ZuidasDok

8.461

8.461

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

39.447

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

‒ 2.416

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

130.988

174.948

149.495

73.472

113.880

147.521

142.581

96.009

102.253

42.052

26.500

   
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

 

Behandelen en opstellen

‒ 2.725

 

‒ 100

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

         

Bijdragen derden 2022

89

89

             

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 2.858

 

‒ 2.858

            

Saldo 2021 PHS

1.470

1.470

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.559

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

         

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

219.128

241.240

245.785

270.001

446.199

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

 
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

497.350

497.827

413.024

573.284

823.301

642.529

404.737

482.250

572.200

387.731

501.902

73.481

60.766

 
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

     

Bijdragen derden 2022

34.714

7.651

10.026

9.042

2.875

2.621

2.499

        

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

0

‒ 249

‒ 47

‒ 2.003

‒ 1.278

‒ 958

4.533

2

       

Saldo 2021 Ontvangsten

15.147

15.147

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

22.549

9.979

7.039

1.597

1.663

7.032

2

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

     
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

     
Tabel 18

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Saldo 2021 Externe veiligheid

3.345

3.345

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.345

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

3.345

             
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

               

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

               
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.345

             
                
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Saldo 2021 Ontvangsten

4

4

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

4

             
                

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Voordelig saldo 2021

240.960

240.960

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

240.960

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

 

240.960

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

240.964

             
Tabel 19

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

CA middelen - Lelylijn

9.000

4.500

4.500

            

CA middelen - Infra onderhoud MF

3.250.000

75.000

350.000

875.000

1.150.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

     

CA middelen - NGF naar MF

3.350.000

300.000

700.000

800.000

800.000

250.000

250.000

250.000

       

CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen

7.500.000

 

900.000

1.000.000

1.000.000

800.000

800.000

750.000

750.000

750.000

750.000

    

Defensie: Verlenging SAR-contract

6.000

6.000

             

EZK: energiebesparing

4.900

4.900

             

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 1.924

‒ 1.924

             

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

14.586

4.031

3.710

1.595

1.481

943

942

942

942

      

EZK: TKI Logistiek

‒ 380

‒ 190

‒ 190

            

EZK: topsector logistiek

‒ 690

‒ 360

‒ 330

            

Gevolgkosten Wind op Zee

567.800

 

26.500

28.900

27.800

428.100

6.800

22.300

22.300

5.100

     

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 765

‒ 765

             

HXII: ambulancedata

‒ 752

‒ 752

             

HXII: apparaat tijdelijke tolheffing

‒ 1.760

‒ 1.760

             

HXII: apparaat vrachtwagenheffing

‒ 7.304

‒ 3.652

‒ 3.652

            

HXII: Arbeidspeberkten

3.160

3.160

             

HXII: BCF-afdracht DUMO

‒ 1.388

‒ 388

‒ 500

‒ 500

           

HXII: BDU beschikking

‒ 15.514

‒ 15.514

             

HXII: BDU CID Binckhorst

‒ 457

‒ 457

             

HXII: bijdrage FM Haaglanden

‒ 8.610

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

‒ 615

HXII: BOA RWS

‒ 1.729

‒ 976

‒ 840

‒ 193

           

HXII: Caribisch Nederland Bonaire

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Caribisch Nederland Saba

‒ 4.000

‒ 4.000

             

HXII: derde spoor Duitsland

4.214

2.697

1.517

            

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 57

‒ 57

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.760

‒ 1.760

             

HXII: digitaliseringsproject

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Doorvaart 's-nachts NZA

5.538

4.456

426

656

           

HXII: emmissieloos bouwen

‒ 210

‒ 210

             

HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht

‒ 1.490

‒ 1.490

             

HXII: fijnstofknelpunten

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Heerlen-Landgraaf

‒ 8.531

‒ 8.531

             

HXII: ICT ketenpartners

‒ 150

‒ 150

             

HXII: Inhuur projectleider buisleidingen

‒ 270

‒ 231

‒ 39

            

HXII: Inzet apparaat modal shift

‒ 480

‒ 120

‒ 120

‒ 120

‒ 120

          

HXII: korte termijn maatregelen SDM

‒ 1.250

 

‒ 1.000

‒ 250

           

HXII: leren en ontwikkelen

‒ 10.206

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

‒ 729

HXII: logistieke makelaars

‒ 400

‒ 400

             

HXII: Nijmegen-Heyendaal

‒ 598

‒ 598

             

HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek

‒ 7.000

‒ 4.000

‒ 3.000

            

HXII: opdracht Connekt

‒ 12.500

‒ 1.500

‒ 5.500

‒ 5.500

           

HXII: opdrachten fiets

‒ 856

‒ 556

‒ 300

            

HXII: OV ambassadeurs

‒ 1.500

‒ 1.500

             

HXII: Schone Luchtakkoord

‒ 27.000

‒ 17.000

‒ 10.000

            

HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 7.782

‒ 6.720

‒ 1.062

            

HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid

‒ 1.800

‒ 1.800

             

HXII: subsidie NS sociale veiligheid

‒ 10.000

‒ 6.000

‒ 2.000

‒ 2.000

           

HXII: Subsidie walstroom

‒ 31.000

‒ 4.900

‒ 25.700

‒ 200

‒ 200

          

HXII: Topsector logistiek

‒ 8.661

‒ 3.965

‒ 4.696

            

HXII: Truckparkings

‒ 120

‒ 120

             

HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland

‒ 3.797

‒ 3.797

             

HXII: Verkeersveiligheidsdata

700

300

300

100

           

HXII: Verkenning A50

‒ 417

‒ 417

             

Kosten hoogwater Limburg

12.050

12.050

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

316.190

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

1.216.398

1.181.898

931.898

913.756

748.656

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

               
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

Licence