Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht integratie-uitkeringen

Tabel 4 Integratie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
  

Omschrijving

Uitgaven 2022

Voogdij 18+

772.059

Beschermd wonen

1.495.475

Participatie

1.955.262

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

9.776

Uitvoeringskosten inburgering

76.021

Wijziging betalingsverloop integratie uitkeringen 2021

2

Totaal

4.308.595

Licence