Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 5 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

struc

Versterking omgevingsdiensten

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Versterking ILT

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Circulaire ketenprojecten

 

0,30

2,30

2,30

3,10

2

2

2

2

2

2

Uitvoeringskosten MIA/VAMIL

   

1

1

1

1

1

1

1

1

Stimuleringsprogramma recycling

0,20

6,80

8,00

9,00

9,20

9,20

9,20

9,20

9,20

7

7

Drinkwater

4,50

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

Versterking omgevingsdiensten

Dit betreft een structurele overboeking van € 18,0 miljoen uit de Aanvullende Post naar artikel 22 in het kader van de versterking van het VTH-stelsel zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De omgevingsdiensten zijn een belangrijk fundament in de fysieke leefomgeving onder het VTH-stelsel. Het is de taak van gemeenten, provincies en Rijk tezamen om er voor te zorgen dat dit fundament onder het VTH-stelsel versterkt wordt zodat de uitvoering van VTH hierop gebouwd kan worden. Vanuit het Rijk is de inzet om met deze maatregel bij te dragen aan de versterking van thema’s en activiteiten met een bovenregionaal of landelijk niveau die voor alle omgevingsdiensten van belang zijn en waarbij ook het Rijk een belang heeft. Om als Rijk stevig regie te kunnen voeren, de positie van omgevingsdiensten te verstevigen en om samen met alle betrokken partijen het VTH-stelsel te verbeteren is voor de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen een structureel, majeur en geïntegreerd investeringsprogramma noodzakelijk.

Versterking ILT

Dit betreft een structurele overboeking van € 2 miljoen in 2022 oplopend naar € 6 miljoen in 2024 die volledig wordt ingezet voor extra capaciteit en inzet van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de ILT (ILT-IOD). In het coalitieakkoord is gekozen om de versterking van de opsporing door uitvoeringscapaciteit uit te breiden omdat uit verschillende rapporten is gebleken dat de opsporing van milieucriminaliteit niet goed is ingericht. Er wordt onvoldoende capaciteit ingezet om milieucriminaliteit te bestrijden en belangrijke factoren zijn onder andere het gebrek aan regie en capaciteit en de uitvoering van de opsporing die niet optimaal is.

Circulaire ketenprojecten

Dit betreft een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post naar artikel 21 in het kader van circulaire ketenprojecten zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De subsidieregeling circulaire ketenprojecten stelt MKB bedrijven in staat om met andere bedrijven in hun keten samen te werken om de keten circulair te maken. Het betreft het ontwerpen van een ciculair product of dienst en het circulair organiseren van processen of businessmodel. Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.

Uitvoeringskosten MIA/VAMIL

Dit betreft een structurele overboeking van € 1 miljoen per jaar vanaf 2025 vanuit de Aanvullende Post naar artikel 21 in het kader van de uitvoeringskosten voor de regeling MIA/VAMIL zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De uitrol van duurzame en milieuvriendelijke technieken blijft achter, doordat deze veelal duurder zijn dan bestaande meer vervuilende technieken. Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken door de Milieu-investeringsafstrekt (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de middelen die opgevraagd worden, worden de uitvoeringskosten voor de MIA en de Vamil vanaf het jaar 2025 gedekt

Stimuleringsprogramma recycling

Dit betreft een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post naar artikel 21 in het kader van het stimuleringsprogramma recycling zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Het betreft een integraal stimuleringspakket waar subsidie-instrumenten voor worden ingezet gericht op verschillende ‘technological readiness levels’ (TRLs) zodat recyclinginitiatieven ondersteund kunnen worden van ontwikkeling tot uitrolfase.

Drinkwater

Dit beteft een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post naar artikel 13 in het kader van de drinkwatervoorziening zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Met deze middelen wordt een maatregel genomen om het leven betaalbaarder te maken op Caribisch Nederland. De middelen dienen om de drinkwatertarieven op de eilanden structureel te kunnen verlagen t.o.v. de kostprijs.

Tabel 6 Overzicht toegekende NGF-middelen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Digitale Infrastructuur en Logistiek

674

13.868

12.938

11.812

11.812

    

51.104

Luchtvaart in Transitie

3.000

25.000

35.000

40.000

45.000

35.000

35.000

25.000

20.884

263.884

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

9.500

15.600

25.100

      

50.200

Digitale Infrastructuur en Logistiek

Dit betreft een overboeking vanuit de Aanvullende Post voor de toegekende NGF-middelen Digitale Infrastructuur en Logistiek (€ 51,1 miljoen). Deze middelen worden ingezet zodat bedrijven en organisaties actief in handel en logistiek kunnen gaan samenwerken om de grote verstoringen in de logistiek aan te kunnen gaan pakken.

Luchtvaart in Transitie

Dit betreft een overboeking vanuit de Aanvullende Post voor de toegekende NGF-middelen Luchtvaart in Transitie (€ 263,9 miljoen). Deze middelen worden gebruikt om uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale luchtvaart te kunnen realiseren. Er wordt ingezet op een duurzame luchtvaartsector en de ambitie om daarbij nieuwe toekomstbestendige banen te creëren.

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

Dit betreft een overboeking vanuit de Aanvullende Post voor de toegekende NGF-middelen Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch zoals afgesproken in het coalitieakkoord ( € 50,2 miljoen). Deze middelen worden ingezet voor de versnelde invoer van innovatieve systeemoplossing voor de binnenvaart. De investering zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van 75 batterijcontainers voor maritieme toepassing (ZESpacks), 14 docking stations waar de ZESpacks worden geladen en 45 geëlektrificeerde binnenvaartschepen.

Licence