Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1 Leeswijzer

Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Overzicht coronamaatregelen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van corona gerelateerde uitgaven.

Overzicht coronamaatregelen (x1mln.)

Artikelnummer

naam maatregel/regeling

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

21

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers

0

0

0

Kamerstuk 35 650-XIV, nr. 4

21

Nadeelcompensatie pelsdierhouderij

36,4

36,4

0

Kamerstukken 28 286, Kamerstuk 35 539, nr. 2

21

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw COVID-19

60,3

60,3

0

Kamerstuk 35 420, nr. 349

21

Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen

68

68

0

Kamerstuk 35 420, nr. 105

Licence