Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

575 216

0

575 216

49 103

624 319

537

30

22

‒ 213

 

waarvan garantieverplichtingen

100 000

0

100 000

0

100 000

    
 

waarvan overige verplichtingen

475 216

0

475 216

49 103

524 319

    
           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

550 199

0

550 199

5 147

555 346

487

487

487

1 987

 

waarvan juridisch verplicht

90%

   

91%

    
           

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

31 525

0

31 525

‒ 113

31 412

‒ 13

‒ 13

‒ 13

‒ 13

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

13 575

0

13 575

0

13 575

0

0

0

0

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 611

0

2 611

‒ 100

2 511

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 294

0

2 294

‒ 13

2 281

‒ 13

‒ 13

‒ 13

‒ 13

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1 850

0

1 850

0

1 850

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

5 195

0

5 195

0

5 195

0

0

0

0

           

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

86 665

0

86 665

6 760

93 425

2 000

2 000

2 000

2 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Programma's internationaal ondernemen

10 000

0

10 000

200

10 200

0

0

0

0

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

0

6 502

0

6 502

0

0

0

0

 

Invest Internationaal

9 000

0

9 000

0

9 000

0

0

0

0

 

Dutch Trade and Investment Fund

4 499

0

4 499

0

4 499

0

0

0

0

           
 

Garanties

         
 

Dutch Trade and Investment Fund

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Programma's internationaal ondernemen

11 566

0

11 566

0

11 566

0

0

0

0

 

Dutch Trade and Investment Fund

450

0

450

0

450

0

0

0

0

 

Wereldtentoonstelling Dubaï

0

0

0

3 500

3 500

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

43 148

0

43 148

3 060

46 208

2 000

2 000

2 000

2 000

           

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

432 009

0

432 009

‒ 1 500

430 509

‒ 1 500

‒ 1 500

‒ 1 500

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

8 450

0

8 450

0

8 450

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

26 400

0

26 400

‒ 1 500

24 900

‒ 1 500

‒ 1 500

‒ 1 500

0

 

Financiële sector ontwikkeling

36 810

0

36 810

‒ 2 896

33 914

‒ 3 730

‒ 2 500

‒ 1 500

‒ 1 000

 

Infrastructuurontwikkeling

36 500

0

36 500

‒ 3 100

33 400

‒ 1 700

‒ 1 800

0

0

 

Duurzame productie en handel

39 700

0

39 700

0

39 700

0

0

0

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

 

Nexus onderwijs en werk

0

0

0

12 350

12 350

9 450

7 579

7 522

7 000

 

Lokale private sector ontwikkeling

0

0

0

1 470

1 470

1 040

580

500

0

           
 

Leningen

         
 

Infrastructuurontwikkeling

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

34 000

0

34 000

0

34 000

0

0

0

0

           
 

Garanties

         
 

Financiële sector ontwikkeling

1 000

0

1 000

 

1 000

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

12 000

0

12 000

0

12 000

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

18 000

0

18 000

0

18 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

0

4 000

0

4 000

0

0

0

0

 

Infrastructuurontwikkeling

750

0

750

0

750

0

0

0

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

19 305

0

19 305

0

19 305

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

34 000

0

34 000

0

34 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

International Labour Organisation

5 700

0

5 700

0

5 700

0

0

0

0

 

Lokale private sector ontwikkeling

29 794

0

29 794

1 426

31 220

2 690

1 920

1 000

1 000

 

Marktontwikkeling en markttoegang

8 500

0

8 500

0

8 500

0

0

0

0

 

Partnershipprogramma ILO

5 500

0

5 500

0

5 500

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

 

Infrastructuurontwikkeling

57 000

0

57 000

0

57 000

0

0

0

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

 

Nexus onderwijs en werk

22 600

0

22 600

‒ 9 250

13 350

‒ 7 750

‒ 5 779

‒ 7 522

‒ 7 000

           
           
 

Ontvangsten

6 264

0

6 264

0

6 264

0

0

0

0

           

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

3 264

0

3 264

0

3 264

0

0

0

0

           

1.30

Ontvangsten DGGF

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor beleidsartikel 1 neemt in 2022 toe vanwege het aangaan van nieuwe committeringen voor onder andere het Health Innovation Fund, Programma Uitgezonden Managers (PUM-DECP) en Private Infrastructure Development Group (PIDG). In 2023 e.v. neemt het verplichtingenbudget af. De toename in 2022 is in lijn met het uitgavenbudget voor de komende jaren.

Uitgaven

Technische mutaties

BZ werkt in Rijksbreed kader aan een betere aansluiting tussen de financiële systemen enerzijds en de begrotingstabellen anderzijds om zo in het kader van ‘verantwoord begroten’ de financiële inzet op instrumentniveau te presenteren. Dat leidt binnen artikelonderdeel 1.3 tot aanpassingen op instrument- en detailniveau voor de gedecentraliseerde budgetten Nexus onderwijs en werk.

Artikelonderdeel 1.2

Het uitgavenbudget voor artikel 1.2 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie neemt per saldo toe doordat de wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai met een jaar is uitgesteld als gevolg van de huidige COVID-pandemie, wat extra kosten met zich meebrengt. De Nederlandse deelname stond in het teken van Uniting Water, Energy and Food. Verder is de bijdrage aan RVO verhoogd ter compensatie van prijsstijgingen.

Licence