Base description which applies to whole site

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

463 682

0

463 682

37 813

501 495

‒ 53 433

‒ 61 563

‒ 41 369

7 108

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

639 664

0

639 664

‒ 67 422

572 242

‒ 48 433

‒ 56 563

‒ 37 369

11 108

 

waarvan juridisch verplicht

34%

   

76%

    
           

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

35 089

0

35 089

845

35 934

1.000

1.000

1.000

1.000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

16 575

0

16 575

‒ 700

15 875

‒ 700

‒ 700

‒ 700

‒ 700

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

4 438

0

4 438

‒ 100

4 338

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 281

0

2 281

‒ 55

2 226

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1 600

0

1 600

700

2 300

700

700

700

700

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

5 000

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

5 195

0

5 195

1 000

6 195

1 000

1 000

1 000

1 000

           

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

86 665

0

86 665

9 516

96 181

12 108

20 408

12 408

6 108

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Programma's internationaal ondernemen

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

0

6 502

0

6 502

0

0

0

0

 

Invest Internationaal

9 000

0

9 000

780

9 780

780

780

780

780

 

Dutch Trade and Investment Fund

4 499

0

4 499

0

4 499

0

0

0

0

           
 

Garanties

         
 

Dutch Trade and Investment Fund

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Programma's internationaal ondernemen

9 566

0

9 566

1 000

10 566

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Dutch Trade and Investment Fund

450

0

450

3 736

4 186

3 736

3 736

3 736

3 736

 

Wereldtentoonstelling

0

0

0

4 000

4 000

6 000

9 000

1 000

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

45 148

0

45 148

0

45 148

592

592

592

592

           
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         
 

Overig

0

0

0

0

0

 

5 300

5 300

 
           

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

517 910

0

517 910

‒ 77 783

440 127

‒ 61 541

‒ 77 971

‒ 50 777

4 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

10 450

0

10 450

3 000

13 450

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

37 900

0

37 900

‒ 25 000

12 900

‒ 21 000

‒ 20 000

‒ 20 000

‒ 20 000

 

Financiële sector ontwikkeling

49 270

3 000

52 270

‒ 10 000

42 270

‒ 9 000

‒ 9 000

‒ 10 000

‒ 10 000

 

Infrastructuurontwikkeling

35 460

‒ 3 000

32 460

‒ 1 000

31 460

0

0

0

0

 

Duurzame productie en handel

44 700

0

44 700

0

44 700

0

0

0

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

6 000

0

6 000

3 000

9 000

3 000

3 000

3 000

3 000

 

Nexus onderwijs en werk

9 450

0

9 450

375

9 825

‒ 514

‒ 4 607

‒ 7 000

‒ 7 000

 

Lokale private sector ontwikkeling

1 040

0

1 040

3 550

4 590

4 400

6 150

5 900

5 350

           
 

Leningen

         
 

Infrastructuurontwikkeling

10 000

0

10 000

‒ 1 000

9 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

10 000

0

10 000

10 000

20 000

10 000

10 000

10 000

10 000

           
 

Garanties

         
 

Financiële sector ontwikkeling

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

           
 

Opdrachten

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

12 000

0

12 000

‒ 1 000

11 000

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

18 000

0

18 000

‒ 1 000

17 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

0

4 000

0

4 000

0

0

0

0

 

Infrastructuurontwikkeling

750

0

750

7 000

7 750

1 000

1 000

1 000

1 000

 

(Jeugd)werkgelegenheid

25 850

0

25 850

0

25 850

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

34 000

0

34 000

‒ 10 000

24 000

‒ 10 000

‒ 10 000

‒ 10 000

‒ 10 000

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

International Labour Organisation

5 700

0

5 700

0

5 700

0

0

0

0

 

Lokale private sector ontwikkeling

31 790

0

31 790

14 135

45 925

7 921

6 860

7 400

5 400

 

Marktontwikkeling en markttoegang

18 500

0

18 500

‒ 3 300

15 200

700

700

700

700

 

Partnershipprogramma ILO

5 500

0

5 500

1 000

6 500

1 000

1 000

0

0

 

Economic governance and institutions

7 000

0

7 000

‒ 1 000

6 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

3 000

0

3 000

14 000

17 000

14 000

14 000

14 000

14 000

 

Infrastructuurontwikkeling

123 000

0

123 000

‒ 7 210

115 790

‒ 526

‒ 915

9 000

11 550

 

(Jeugd)werkgelegenheid

3 000

0

3 000

‒ 3 000

0

‒ 3 000

‒ 3 000

‒ 3 000

‒ 3 000

 

Nexus onderwijs en werk

11 550

0

11 550

2 450

14 000

‒ 2 981

‒ 188

‒ 7 000

‒ 7 000

           
 

Nog te verdelen

         
 

Nog te verdelen

0

0

0

‒ 82 783

‒ 82 783

‒ 66 541

‒ 82 971

‒ 54 777

 
           
 

Ontvangsten

6 264

0

6 264

7 736

14 000

7 736

7 736

7 736

7 736

           

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

3 264

0

3 264

3 736

7 000

3 736

3 736

3 736

3 736

           

1.30

Ontvangsten DGGF

3 000

0

3 000

4 000

7 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

463 682

0

463 682

37 813

501 495

‒ 53 433

‒ 61 563

‒ 41 369

7 108

 

garantieverplichtingen

100 000

0

100 000

0

100 000

    
 

overige verplichtingen

363 682

0

363 682

37 813

401 495

    

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 1 wordt in 2023 verhoogd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het vastleggen van meerjarige programma’s voor VN-instellingen, zoals International Labour Organization (ILO). Tevens worden in 2023 door de posten meerjarige programma’s aangegaan voor de invulling van de decentrale budgetten.

Uitgaven

Artikelonderdeel 1.2

In de eerste suppletoire begroting 2023 worden DTIF ontvangsten toegevoegd aan de begrotingsreserve. Deze storting wordt als uitgave geboekt ten laste van artikel 1.2. Een verhoging van de verwachte ontvangsten DTIF leidt derhalve tot hogere uitgaven. In dit kader wordt de uitgavenraming structureel verhoogd met EUR 3,7 miljoen. Verder wordt de eerste uitgave voor de Wereldtentoonstelling Osaka verwerkt in de eerste suppletoire begroting.

Artikelonderdeel 1.3

In de eerste suppletoire begroting 2023 worden de uitgaven met EUR 1 miljoen verhoogd voor een ongeoormerkte bijdrage aan ILO in verband met de Funding Compact afspraak.

Bovendien wordt het saldo van Private Sector Development (PSD) met EUR 4 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van de desaldering van de extra ontvangsten op DGGF (structureel). De EUR 4 miljoen is hierdoor aan de uitgavenkant opgetopt.

Ontvangsten

De ontvangsten op artikel 1 zijn toe te schrijven aan de hogere geraamde ontvangsten op het DTIF-instrument. Verder zijn de geraamde ontvangsten voor DGGF hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door hogere premieontvangsten en terugbetalingen op wisselfinancieringen voor DDGF.

Nog te verdelen

Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn verdeeld en binnen het thema opgenomen onder het instrument ‘nog te verdelen’. De verwerking van deze bijstellingen op artikelonderdeel niveau zal uiterlijk op Prinsjesdag 2023 aan de Kamer worden vermeld.

Licence