Base description which applies to whole site

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

575 216

624 319

399

6 507

631 225

 

waarvan garantieverplichtingen

100 000

100 000

  

100 000

 

waarvan overige verplichtingen

475 216

524 319

  

531 225

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

550 199

555 346

399

15 707

571 452

 

waarvan juridisch verplicht

 

91%

  

100%

       

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

31 525

31 412

257

‒ 1 265

30 404

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

13 575

13 575

0

4 300

17 875

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 611

2 511

257

‒ 1 380

1 388

       
 

Opdrachten

     
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 294

2 281

0

‒ 55

2 226

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1 850

1 850

0

0

1 850

       
       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

6 000

6 000

0

‒ 4 300

1 700

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

5 195

5 195

0

170

5 365

       
       

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

86 665

93 425

142

17 372

110 939

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Programma's internationaal ondernemen

10 000

10 200

0

8 380

18 580

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

6 502

0

0

6 502

 

Invest Internationaal

9 000

9 000

0

‒ 4 000

5 000

 

Dutch Trade and Investment Fund

4 499

4 499

0

0

4 499

       
 

Garanties

     
 

Dutch Trade and Investment Fund

1 500

1 500

0

8 500

10 000

       
 

Opdrachten

     
 

Programma's internationaal ondernemen

11 566

11 566

0

3 450

15 016

 

Dutch Trade and Investment Fund

450

450

0

100

550

 

Wereldtentoonstelling Dubaï

0

3 500

0

‒ 500

3 000

 

Wereldtentoonstelling

0

0

0

500

500

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

43 148

46 208

142

942

47 292

       
       

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

432 009

430 509

0

‒ 400

430 109

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Marktontwikkeling en markttoegang

8 450

8 450

0

3 690

12 140

 

Economic governance and institutions

26 400

24 900

0

‒ 7 600

17 300

 

Financiële sector ontwikkeling

36 810

33 914

0

1 600

35 514

 

Infrastructuurontwikkeling

36 500

33 400

0

‒ 21 871

11 529

 

Duurzame productie en handel

39 700

39 700

0

14 000

53 700

 

(Jeugd)werkgelegenheid

6 000

6 000

0

4 800

10 800

 

Nexus onderwijs en werk

0

12 350

0

‒ 2 260

10 090

 

Lokale private sector ontwikkeling

0

1 470

0

965

2 435

       
 

Leningen

     
 

Infrastructuurontwikkeling

10 000

10 000

0

2 325

12 325

 

Financiële sector ontwikkeling

34 000

34 000

0

20 300

54 300

       
 

Garanties

     
 

Financiële sector ontwikkeling

1 000

1 000

0

9 000

10 000

       
 

Opdrachten

     
 

Marktontwikkeling en markttoegang

12 000

12 000

0

‒ 2 000

10 000

 

Economic governance and institutions

18 000

18 000

0

0

18 000

 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

4 000

0

1 600

5 600

 

Infrastructuurontwikkeling

750

750

0

8 550

9 300

 

(Jeugd)werkgelegenheid

19 305

19 305

0

‒ 700

18 605

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

34 000

34 000

0

‒ 3 000

31 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

International Labour Organisation

5 700

5 700

0

‒ 1 149

4 551

 

Lokale private sector ontwikkeling

29 794

31 220

0

‒ 6 480

24 740

 

Marktontwikkeling en markttoegang

8 500

8 500

0

310

8 810

 

Partnershipprogramma ILO

5 500

5 500

0

690

6 190

 

Economic governance and institutions

10 000

10 000

0

‒ 6 000

4 000

 

Financiële sector ontwikkeling

3 000

3 000

0

13 200

16 200

 

Infrastructuurontwikkeling

57 000

57 000

0

‒ 27 400

29 600

 

(Jeugd)werkgelegenheid

3 000

3 000

0

‒ 3 000

0

 

Nexus onderwijs en werk

22 600

13 350

0

30

13 380

       
 

Ontvangsten

6 264

6 264

0

22 336

28 600

       

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

3 264

3.264

0

15 336

18 600

       

1.30

Ontvangsten DGGF

3 000

3.000

0

7 000

10 000

Toelichting

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Mutaties tweede suppletoire begroting 2022

Artikelonderdeel 1.1 Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

Het budget van artikel 1.1 (Duurzame handels- en investeringssysteem) is verlaagd met EUR 1,2 miljoen. Deze verlaging is voornamelijk toe te schrijven aan een overheveling vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) naar internationaal ondernemen op artikel 1.2 (Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie). Verder is het budget verlaagd door een interdepartementale overheveling naar het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat voor MVO en beleidsondersteuning.

Artikelonderdeel 1.2 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

De positieve bijstelling van artikel 1.2 (Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie) met EUR 17,3 miljoen is vooral toe te schrijven aan een ophoging van het budget voor de instrumenten van het Dutch Trade and Investement Fund (DTIF) en programma’s internationaal ondernemen. Deze verhoging is gedekt vanuit het MVO budget, hogere ontvangsten DTIF en een onttrekking aan de Faciliteit Opkomende Markten (FOM) reserve.

Ontvangsten

Het totaal aan ontvangsten op artikel 1 is verhoogd met een onttrekking uit de begrotingsreserves ter dekking van uitbetaalde wisselfinancieringen en door hogere premieontvangsten en terugbetalingen op wisselfinancieringen voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het Dutch Trade and Investement Fund (DTIF).

Licence