Base description which applies to whole site

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

411.111

0

411.111

36.769

447.880

7.000

‒ 6.100

15.450

6.200

521.207

            
 

Uitgaven

601.497

0

601.497

5.596

607.093

3.803

‒ 31.085

7.100

7.100

711.179

            

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, inclusief MVO

35.114

0

35.114

1.500

36.614

2.000

5.100

6.200

6.200

40.556

 

Subsidies (regelingen)

19.729

0

19.729

1.500

21.229

‒ 2.500

3.100

6.200

6.200

24.767

 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

15.506

0

15.506

0

15.506

‒ 4.500

‒ 2.000

0

0

15.875

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

4.223

0

4.223

1.500

5.723

2.000

5.100

6.200

6.200

8.892

 

Opdrachten

2.281

0

2.281

0

2.281

0

0

0

0

2.294

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2.281

0

2.281

0

2.281

0

0

0

0

2.294

 

Bijdrage aan agentschappen

1.909

0

1.909

0

1.909

0

0

0

0

2.300

 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

1.909

0

1.909

0

1.909

0

0

0

0

2.300

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

11.195

0

11.195

0

11.195

4.500

2.000

0

0

11.195

 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

5.000

0

5.000

0

5.000

4.500

2.000

0

0

5.000

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

6.195

0

6.195

0

6.195

0

0

0

0

6.195

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

98.273

0

98.273

6.196

104.469

3.903

4.000

3.000

3.000

95.273

 

Subsidies (regelingen)

30.781

0

30.781

0

30.781

0

0

0

0

30.781

 

Programma's internationaal ondernemen

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

10.000

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6.502

0

6.502

0

6.502

0

0

0

0

6.502

 

Invest Internationaal

9.780

0

9.780

0

9.780

0

0

0

0

9.780

 

Dutch Trade and Investment Fund

4.499

0

4.499

0

4.499

0

0

0

0

4.499

 

Garanties

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

1.500

 

Dutch Trade and Investment Fund

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

1.500

 

Opdrachten

20.752

0

20.752

3.196

23.948

903

1.000

0

0

14.752

 

Programma's internationaal ondernemen

10.566

0

10.566

650

11.216

0

0

0

0

10.566

 

Dutch Trade and Investment Fund

4.186

0

4.186

0

4.186

0

0

0

0

4.186

 

Wereldtentoonstelling

6.000

0

6.000

2.546

8.546

903

1.000

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

45.240

0

45.240

3.000

48.240

3.000

3.000

3.000

3.000

48.240

 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

45.240

0

45.240

3.000

48.240

3.000

3.000

3.000

3.000

48.240

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

468.110

0

468.110

‒ 2.100

466.010

‒ 2.100

‒ 40.185

‒ 2.100

‒ 2.100

575.350

 

Subsidies (regelingen)

169.690

0

169.690

22.353

192.043

17.900

18.325

16.575

19.050

209.800

 

Marktontwikkeling en markttoegang

15.450

0

15.450

‒ 400

15.050

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

20.050

 

Economic governance and institutions

19.900

0

19.900

0

19.900

0

0

0

0

22.400

 

Financiële sector ontwikkeling

36.105

0

36.105

30.270

66.375

26.630

21.750

20.850

22.550

71.550

 

Infrastructuurontwikkeling

32.300

0

32.300

‒ 5.000

27.300

‒ 5.000

0

0

0

34.100

 

Duurzame productie en handel

44.890

0

44.890

‒ 2.100

42.790

‒ 2.100

‒ 2.100

‒ 2.100

‒ 2.100

49.700

 

(Jeugd)werkgelegenheid

9.000

0

9.000

0

9.000

0

0

0

0

9.000

 

Nexus onderwijs en werk

7.065

0

7.065

‒ 1.937

5.128

‒ 230

300

0

0

0

 

Lokale private sector ontwikkeling

4.980

0

4.980

1.520

6.500

‒ 1.000

‒ 1.225

‒ 1.775

‒ 1.000

3.000

 

Leningen

38.873

0

38.873

0

38.873

0

0

0

0

85.000

 

Infrastructuurontwikkeling

8.873

0

8.873

0

8.873

0

0

0

0

10.000

 

Financiële sector ontwikkeling

30.000

0

30.000

0

30.000

0

0

0

0

75.000

 

Garanties

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

10.000

 

Financiële sector ontwikkeling

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

10.000

 

Opdrachten

58.000

0

58.000

0

58.000

0

0

0

0

63.350

 

Marktontwikkeling en markttoegang

12.000

0

12.000

0

12.000

0

0

0

0

12.000

 

Economic governance and institutions

17.000

0

17.000

0

17.000

0

0

0

0

17.000

 

Financiële sector ontwikkeling

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

1.000

 

Infrastructuurontwikkeling

1.750

0

1.750

0

1.750

0

0

0

0

1.750

 

(Jeugd)werkgelegenheid

26.250

0

26.250

0

26.250

0

0

0

0

31.600

 

Bijdrage aan agentschappen

24.000

0

24.000

0

24.000

0

0

0

0

26.000

 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

24.000

0

24.000

0

24.000

0

0

0

0

26.000

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

167.547

0

167.547

‒ 24.453

143.094

‒ 20.000

‒ 20.425

‒ 18.675

‒ 21.150

181.200

 

International Labour Organisation

5.700

0

5.700

0

5.700

0

0

0

0

5.700

 

Lokale private sector ontwikkeling

39.341

0

39.341

1.421

40.762

1.500

725

2.475

0

35.150

 

Marktontwikkeling en markttoegang

15.767

0

15.767

400

16.167

400

400

400

400

18.600

 

Partnershipprogramma ILO

6.500

0

6.500

‒ 50

6.450

‒ 50

950

950

950

6.450

 

Economic governance and institutions

6.000

0

6.000

0

6.000

0

0

0

0

6.000

 

Financiële sector ontwikkeling

16.000

0

16.000

0

16.000

0

0

0

0

16.000

 

Infrastructuurontwikkeling

68.499

0

68.499

‒ 26.634

41.865

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

93.300

 

Nexus onderwijs en werk

9.740

0

9.740

410

10.150

‒ 1.850

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

‒ 38.085

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

‒ 38.085

0

0

0

            
 

Ontvangsten

14.000

0

14.000

0

14.000

0

0

0

0

14.000

            
Tabel 5 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2024

2024

2024

2024

2024

2025

2026

2027

2028

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
          

Verplichtingen

411 111

0

411 111

36 769

447 880

0

0

0

0

garantieverplichtingen

100 000

0

100 000

0

100 000

    

overige verplichtingen

311 111

0

311 111

36 769

347 880

    

Toelichting

VerplichtingenIn de eerste suppletoire begroting 2024 worden de verplichtingen op artikel 1 verhoogd o.a. voor het uitvoeren van het toezicht op de IMVO-wetgeving (CSDDD richtlijn) en voor nieuwe programma's bij de ambassades. In 2025 stijgt het budget door nieuwe verplichtingen in het kader van Osaka Expo en hogere uitvoeringskosten RVO vanwege loon en prijspeil aanpassingen. Verder wordt het verplichtingenbudget in 2026 naar beneden bijgesteld door een verlaging van het verplichtingenbudget van de ambassades en het doorschuiven van de ILO bijdrage naar 2027. In 2028 wordt het verplichtingenbudget verhoogd door nieuwe verplichtingen voor ILO en de bijdrage aan RVO. De mutatie voor 2029 betreft de toevoeging van het gehele verplichtingenbudget.

Uitgaven

De uitgaven voor 2024 op artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen zijn voor 89% juridisch verplicht (stand midden april 2024).Artikelonderdeel 1.1In de eerste suppletoire begroting 2024 worden de uitgaven op artikel 1.1 Duurzaam handels- en investeringssysteem, inclusief MVO structureel verhoogd in het kader van de uitvoering van het toezicht op de IMVO-wetgeving (CSDDD-richtlijn) en de anti-dwangarbeidverordening (FLR). De CSDDD-richtlijn verplicht grote bedrijven misstanden in hun waardeketen op mens en milieu in kaart te brengen en aan te pakken. Verder ziet de anti-dwangarbeidverordening erop toe dat producten die gemaakt worden met dwangarbeid verboden worden en niet meer op de EU-markt gebracht worden.

Artikelonderdeel 1.2In de eerste suppletoire begroting 2024 worden de uitgaven op artikel 1.2 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie verhoogd. De verhoging komt door een structurele verhoging van de RVO bijdrage, additionele bouwkosten voor de Osaka Expo en door een overheveling voor de doorlopende bijdrage aan RVO (Netherlands Branding programma). Verder worden de uitgave o.a. in 2025 en 2026 verhoogd in het kader van Osaka Expo.Nog te verdelenAls gevolg van de hogere bezetting en prijs bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma’s in 2026. Op het ODA-budget van artikel 1 wordt EUR 38 miljoen omgebogen in 2026. Deze ombuiging is administratief geboekt op het instrument «nog te verdelen» binnen artikelonderdeel 1.3. Bij een volgend begrotingsmoment kan en zal inzichtelijk gemaakt hoe de ombuiging uiteindelijk zal worden verwerkt en verdeeld naar de artikelonderdelen.

Licence