Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2022

 

7.201,3

7.201,3

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

7.900,4

7.900,4

    

Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)

 

387,1

387,1

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

‒ 281,2

‒ 172,1

    

Relevante kadermutaties:

   

1. Saldo 2022

 

‒ 289,2

‒ 180,1

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

11

‒ 47,0

 

Hoofdwegennet

12

‒ 133,9

‒ 108,1

Spoorwegen

13

‒ 157,2

‒ 24,4

Regionaal Lokaal

14

‒ 0,3

 

Hoofdvaarwegennet

15

‒ 11,0

‒ 43,0

Megaprojecten

17

63,5

‒ 4,6

Overige uitgaven en ontvangsten

18

‒ 3,3

 

2. LPO CA-middelen

 

2,6

2,6

3. Overboekingen andere begrotingen

 

9,8

9,8

4. Overboekingen naar IenW-begroting

 

‒ 23,9

‒ 23,9

HXII: SPUK's spoorwegen (voormalig PF)

13/19

‒ 22,8

‒ 22,8

Overige overboekingen

divers

‒ 1,1

‒ 1,1

5. Bijdragen derden

 

19,5

19,5

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11

2,3

 

Hoofdwegenet

12

4,8

4,8

Spoorwegen

13

25,3

10,8

Hoofdvaarwegennet

15

1,1

3,4

Megaprojecten

17

‒ 14,0

0,5

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

8.006,4

8.115,5

Toelichting

  • 1. Saldo 2022: Op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 109 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 673,1 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 378 miljoen blijft er een saldo van € 295,1 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 186 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 109 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

  • 2. LPO CA-middelen: Het deel LPO voor 2022 wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Mobiliteitsfonds.

  • 3. Overboekingen andere begrotingen: Het betreft diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

  • 4. Overboekingen naar IenW-begroting: Het betreft diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds. De grootste is de overboeking van € 22,8 miljoen voor specifieke uitkeringen voor spoor die voorheen via het Provinciefonds werden overgeheveld.

  • 5. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds.

Licence