Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

205.684

570.075

‒ 441.632

‒ 123.443

5.000

Uitgaven

186.895

522.744

‒ 449.302

‒ 68.443

4.999

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

  

0%

11.01 Verkenningen

5.000

3.519

‒ 1.500

‒ 2.019

0

11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

639

33

‒ 672

0

11.03 Reserveringen

176.256

516.086

‒ 447.377

‒ 68.709

0

11.03.01 Gebiedsprogramma's

13.259

6.800

1.500

‒ 8.300

0

11.03.02 Overige reserveringen

162.997

129.786

‒ 76.605

‒ 53.181

0

11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord

0

379.500

‒ 372.272

‒ 7.228

0

11.04 Generieke Investeringsruimte

0

2.500

‒ 458

2.957

4.999

Ontvangsten

0

0

0

0

0

11.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de 2e suppletoire in totaal met € 565 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • de verwerking van het saldo 2022 (- € 90,9 miljoen). Op een aantal reserveringen is minder verplichtingenbudget nodig dan voorzien. Het onbenutte deel van het budget schuift door naar 2023.

  • de verwerking van verplichtingenschuiven (- € 308,8 miljoen). Dit komt met name door de kas- en verplichtingenschuif op de reservering infra pijler die is overgekomen vanuit het NGF (- € 297,2 miljoen).

  • overboekingen reserveringen en investeringsruimte naar andere artikelen (- € 149,5 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 517,7 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 449,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 68,4 miljoen heeft betrekking op de overige mutaties tweede suppletoire en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

11.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2022 met € 68,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de verwerking van het saldo 2022 (- € 44,3 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 12,6 miljoen) en overboekingen naar hoofdstuk XII.

Saldo 2022

Op diverse reserveringen is in 2022 minder budget benodigd dan voorzien. Het gaat met name om de reservering voor slimme en duurzame mobiliteit (- € 21,2 miljoen), programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (- € 6,8 miljoen), reservering beheer en onderhoud Caribisch Nederland (- € 4,3 miljoen) en de reservering Lelylijn (- € 4,1 miljoen). Het saldo wordt in 2023 aan de reserveringen toegevoegd, zodat het budget meerjarig voor deze reserveringen beschikbaar blijven.

Licence